SkyscraperCity Forum banner

Plein 1813 hèt bevrijdingsplein van NL!

10762 Views 39 Replies 16 Participants Last post by  Charlie Frank
Plein 1813 = HOT
Bijna niemand weet hoe enorm belangrijk deze plek in Nederland is en nu we "Les Blue" ook met het voetbal flink hebben geklopt zie ik dit als dè gelegenheid...

Het Plein met het monument:
Plein 1813 is een plein in Den Haag, in het midden van het Willemspark. Het plein staat op de kruising van de Alexanderstraat en de Sophialaan. Midden op het plein staat een monument.
Het monument:
Op het plein (een ovale rotonde) staat het monument ter nagedachtenis aan de overwinning op Napoleon, de onafhankelijkheid en de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813. De eerste steen werd op 17 november 1863 gelegd door Koning Willem III en het monument werd onthuld op 17 november 1869 door Prins Frederik der Nederlanden. Het geheel is een ontwerp van architect Willem Cornelius van der Wayen Pieterszen.
Op de sokkel staan vier beelden en een beeldengroep van de Belgische beeldhouwers Jacques Jaquet (1830-1898) en zijn broer Joseph. Bovenop staat de triomferende Nederlandse maagd. Aan de stadzijde prijkt koning Willem I, die de eed aflegt op de Grondwet. Aan de Javastraatkant is het drietal afgebeeld dat de terugkeer van Oranje voorbereidde: Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum. Aan beide zijkanten zijn vrouwenfiguren geplaatst die de Godsdienst en de Geschiedenis personifiëren.
In 1954 waren ze zozeer aangetast dat er replica's gemaakt moesten worden. Dit heeft Rijnlands Kunstgieterij gedaan. in 2004 is het monument weer gerenoveerd en in 2007 zijn de bronzen beelden in de was gezet om ze tegen klimatologische invloeden te beschermen.

Op 19 november 1813 gaat Jacob baron Fagel met een Scheveningse pink naar Engeland om de Prins van Oranje in te lichten over de toestanden in het land. Op 30 november landt de Prins in Scheveningen. Men zegt dat vanaf waar nu het Plein 1813 is, te zien was dat de prins in aantocht was.
(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)

In 2013 een groot feest op dit plein a.u.b. met de insteek om vanaf heden hier allerlei overwinningen te vieren!
:cheers: :banana:
See less See more
1 - 20 of 40 Posts
Zijn ze er inmiddels al klaar met alle verbouwingen? Het afgelopen jaar werd dit schitterende plein een beetje ontsierd door alle hekken.
Een mooi initiatief, maar een foto zegt meer dan 1000 woorden, zo luidt het cliche >


Bron: flickr.com


Bron: flickr.com


Bron: flickr.com
See less See more
3
Een mooi initiatief, maar een foto zegt meer dan 1000 woorden, zo luidt het cliche >

Ik hoopte al dat jullie "de draad" op deze manier zouden oppakken!
Naast het feit dat het misschien wel het belangrijkste plein van Nederland is, is het wellicht ook nog het allermooiste plein van Nederland!
  • Like
Reactions: 1
^^ Graag gedaan! Toch zou ik het belang van de Dam (ander plein) ook niet onderschatten. Ik heb de bezetting van zowel de Fransen als de Duitsers niet meegemaakt, dus kan ik niet zeggen wat erger was. Maar zoals ik zei; een mooi initiatief, Plein 1813 verdient wel meer aandacht! Alleen niet per se ten koste van de Dam vind ik dan...
Een heel mooi stukje Den Haag daar, maar ik sluit me wel aan bij de opmerking van Quintana. Al tijdenlang is een stuk van het plein in gebruik als materiaalopslag voor een rioolrenovatie die blijkbaar ergens plaatsvindt. Aan de overkant staat zo'n lelijke politiekeet op poten. De ruimte die nog over is, wordt gebruikt als parkeerterrein. Tot slot kan de bestrating van de hele Alexanderstraat inclusief Plein 1813 wel een stevige opknapbeurt gebruiken.

Overigens ziet het monument zelf er al wel een stuk beter uit dan in de tijd dat Jacobse en Van Es er namens de Tegenpartij een krans legden:

^^
Dat was nog eens satire.

Nu is dit niet meer mogelijk. Er zijn figuren die dit serieus nemen. In 2013 wordt herdacht dat we toen een koninkrijk werden.
Sommige partijen hebben echter geen respect meer voor het huis dat dit koninkrijk symboliseert; zie hoe Lubbers is afgeserveerd bij de formatie van een nieuwe regering.

Het herdenken van de dood van Van Oldebarnevelt en Johan de Witt zou een optie zijn, maar dat zullen de gedogers niet aandurven.
Wel vinden ze de Nederlandse Leeuw, waar die ook voor mag staan, weer in ere moet worden hersteld. :nuts:

NB
Tijdens de Franse bezetting was het ergste dat je kon overkomen dat je bij het leger van Napoleon werd ingelijfd en sneuvelde in Rusland.
Verder wisten Nederlandse vrije jongens in die tijd goed te profiteren van de illegale handel met Engeland. :)
See less See more
Het zou zomaar kunnen dat mijn eerdere idee waarheid gaat worden...


De gemeente Den Haag wil in 2013 groot feest gaan vieren. Dat heeft wethouder Marjolein de Jong vrijdag gemeld.
In 2013 wordt landelijk het tweehonderd-jarige bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden gevierd. Den Haag wil een grote rol spelen bij de viering, omdat koning Willem I in november 1813 in Scheveningen landde nadat de Franse troepen van Napoleon waren verdreven.

Deze gebeurtenis wordt eind november 2013 nagespeeld op het Scheveningse strand. De honderdste verjaardag van het Vredespaleis in Den Haag is in 2013 extra reden voor de Hofstad om feest te vieren.

Bron: Westonline

Plein 1813 = HOT
Bijna niemand weet hoe enorm belangrijk deze plek in Nederland is en nu we "Les Blue" ook met het voetbal flink hebben geklopt zie ik dit als dè gelegenheid...

Het Plein met het monument:
Plein 1813 is een plein in Den Haag, in het midden van het Willemspark. Het plein staat op de kruising van de Alexanderstraat en de Sophialaan. Midden op het plein staat een monument.
Het monument:
Op het plein (een ovale rotonde) staat het monument ter nagedachtenis aan de overwinning op Napoleon, de onafhankelijkheid en de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813. De eerste steen werd op 17 november 1863 gelegd door Koning Willem III en het monument werd onthuld op 17 november 1869 door Prins Frederik der Nederlanden. Het geheel is een ontwerp van architect Willem Cornelius van der Wayen Pieterszen.
Op de sokkel staan vier beelden en een beeldengroep van de Belgische beeldhouwers Jacques Jaquet (1830-1898) en zijn broer Joseph. Bovenop staat de triomferende Nederlandse maagd. Aan de stadzijde prijkt koning Willem I, die de eed aflegt op de Grondwet. Aan de Javastraatkant is het drietal afgebeeld dat de terugkeer van Oranje voorbereidde: Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum. Aan beide zijkanten zijn vrouwenfiguren geplaatst die de Godsdienst en de Geschiedenis personifiëren.
In 1954 waren ze zozeer aangetast dat er replica's gemaakt moesten worden. Dit heeft Rijnlands Kunstgieterij gedaan. in 2004 is het monument weer gerenoveerd en in 2007 zijn de bronzen beelden in de was gezet om ze tegen klimatologische invloeden te beschermen.

Op 19 november 1813 gaat Jacob baron Fagel met een Scheveningse pink naar Engeland om de Prins van Oranje in te lichten over de toestanden in het land. Op 30 november landt de Prins in Scheveningen. Men zegt dat vanaf waar nu het Plein 1813 is, te zien was dat de prins in aantocht was.
(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)

In 2013 een groot feest op dit plein a.u.b. met de insteek om vanaf heden hier allerlei overwinningen te vieren!
:cheers: :banana:
1813
november 6 - Het congres van Chilpancingo wordt afgesloten met de onafhankelijkheidsverklaring van Mexico.
14 - Een Russisch kozakkenleger aangevoerd door generaal baron Otto Fedorovich von Rosen bevrijdt Nieuweschans en Winschoten. Ook in de stad Groningen pakken de Fransen snel hun biezen. In Delfzijl duurt de strijd voort.
16 - Verdrag te Frankfurt tussen Oranje-Nassau, Nassau-Usingen en Nassau-Weilburg, waardoor de prins van Oranje weer in het bezit van zijn landen komt.
21 - In Nederland wordt een onafhankelijke regering geïnstalleerd.
30 - De Prins van Oranje zet na achttien jaar weer voet op Nederlandse bodem, op het strand van Scheveningen.
Bron: Wikipedia

Overigens had Nederland door die afhankelijke regering ook tot een republiek verklaard kunnen worden. Maar de toenmalige elite had daar geen trek in.
See less See more
Wat een onzin!!!! :bash:

Het monument 1813 is een weinig tot de verbeelding sprekend monument.

Het is dan ook vreemd dat we n.a.v. de 80-jarige oorlog bijna niets monumentaals hebben opgerichte en waarom? Ter vergelijking:

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588)
1) Onze (vrijheids-)strijd tegen supermacht Spanje was uniek in Europa.
2) De strijd was ideologisch.
3) De Republiek was een uniek systeem in de wereld en niet meer vertoond sinds de Grieken (lees I. Israel- The Dutch Republic).
4) De Republiek ontwikkelde een wereldmacht in alle uithoeken van de wereld met slechts 2 miljoen zielen.
5) Grotius, Spinoza, Rembrandt, Vermeer en andere grootheden kregen de ruimte, waardoor kunsten en wetenschap floreerden als nergens ter wereld.
6) In deze tijd hadden we reden om wel 30 triomfbogen op te richten, maar we besteedden onze centjes toen heel wat beter.


Koninkrijk der Nederlanden (1813)
1) Overwinning op Napoleon? Onze eigen patriotten hebben Napoleon bijna eigenhandig binnengehaald.
2) Koninkrijk? Republiek over de balk en het geweldige concept van monarchie doet zijn intrede.
3) Willem I, zet voet op bodem NL. Moet ik daar blij mee zijn?
4) Onze zeemacht drastisch verminderd, een schim van wat het was en niemand die daar wat aan deed.
5) Wij verloren de kroonjuwelen van ons rijk, Zuid-Afrika en Ceylon aan de Britten.
6) Er was niets ideologisch aan de overwinning op Napoleon. Hoe erg was die bezetting überhaupt?
7) Ons land werd een tweederangs macht dat afhankelijk werd van anderen en bovendien ook nog werd opgescheept met de Belgen.
8) In plaats van een Gouden Eeuw, volgde een eeuw van desillusie en onkunde.

(Let wel, ik ben geen republikein - en steun het koningshuis, maar ik zie niet in waarom 1813 zo bijzonder was)

Dus waarom zou ik een feestje vieren bij monument 1813? Wat moet ik daar herdenken en wie moet ik daar eren? Buiten historici kent niemand Van Hogendorp, LimburgStirum of de andere figuren die op dit monument staan geportretteerd. Breng eer aan Willem van Oranje (die alles wat hij had of bezat opofferde voor onze zaak) of Johan de Witt (die van ons land een grootmacht maakte en daar zijn leven voor gaf) of Michiel de Ruyter (die in elk nadeel omvormde in een voordeel). Maar toch niet aan Willem I en de zijnen enkel vanwege de Grondwet - terwijl notabene Lodewijk Napoleon, een man met visie, de fundamenten heeft gelegd voor onze moderne staatsinrichting.

En als je dan zonodig wilt herdenken, doe dat liever op de plekken die er écht toe doen. Zoals de Noordpoort in Brielle, waar de watergeuzen binnenkwamen in 1572 en waarop jarenlang is gevochten voor onze vrijheid - of in Heiligerlee - of in Mook of elke ander plek dat dit 19e eeuwse monument dat net zo nietzeggend en hol is als al die andere frivole 19e eeuwse nationalistische blobs zoals de Jubelboog in Brussel, VictorEmmanuelII in Rome of de boog in Madrid. De grootte van het monument reflecteerd het belang van de gebeurtenis waarvoor het staat; lekker klein op een nietszeggend plein. Den Haag is prachtig, maar kent geen brede boulevards, grootse paleizen, triomfbogen - net als dit monument. Zo zit de Nederlander in elkaar en laten we het lekker houden zo, want het zegt wat over je cultuur.
See less See more
@TheHagueRules

Ik hoopte al dat jullie "de draad" op deze manier zouden oppakken!
Naast het feit dat het misschien wel het belangrijkste plein van Nederland is, is het wellicht ook nog het allermooiste plein van Nederland!
Wie dit stelt is óf niet goed bij zijn hoofd, óf heeft teveel van de haagse wietpijp lopen roken. het blijft altijd lachen om te zien hoe sommige hagenezen het perspectief helemaal kwijt zijn.

Het belangrijkste plein van Nederland :lol:
1) Geen hond in Nederland kent dit plein.
2) Dus de Dam staat op nr. 2?
3) vul maar in...
4) vul maar in...

Allermooiste plein van Nederland? :nuts:
1) Is het een plein of een verkeersrotonde?
2) Met al die gezellige ambassades eromheen.
3) Waar iedereen gezellig flaneert.
4) met al die gezellige terrassen.
5) Het Vrijthof, Grote Markt in Haarlem, Delft etc. Ze vallen er allemaal bij in het niet.
6) Vul maar in...
7) Vul maar in...
See less See more
^^ Ik ben dat wel met je eens. Ik zou graag zien dat onze nationale feestdag 26 juli is (1581 - Plakkaat van Verlatinghe - onze onafhankelijkheidsverklaring). Koninginnedag is leuk, maar ik ben niet zo'n voorstander van een monarchie die eigenlijk verdomd weinig voor ons land betekend heeft.
2) Dus de Dam staat op nr. 2?
Nee, je vergeet het Plein. Dam staat op nummer drie.

Maar gelijk heb je eigenlijk wel ja.
^^

Ah, het Plein! Jah das waar, excuses. ;)
@TheHagueRulesWie dit stelt is óf niet goed bij zijn hoofd, óf heeft teveel van de haagse wietpijp lopen roken. het blijft altijd lachen om te zien hoe sommige hagenezen het perspectief helemaal kwijt zijn.

Het belangrijkste plein van Nederland :lol:
1) Geen hond in Nederland kent dit plein.
2) Dus de Dam staat op nr. 2?
3) vul maar in...
4) vul maar in...

Allermooiste plein van Nederland? :nuts:
1) Is het een plein of een verkeersrotonde?
2) Met al die gezellige ambassades eromheen.
3) Waar iedereen gezellig flaneert.
4) met al die gezellige terrassen.
5) Het Vrijthof, Grote Markt in Haarlem, Delft etc. Ze vallen er allemaal bij in het niet.
6) Vul maar in...
7) Vul maar in...
Uit welke grot kom jij? Of is het een vissenkom, want "Nemo" is toch dat kneuzige visje dat in het echte leven al lang was opgevreten?

Dat jij dit plein niet kent, zegt misschien wel meer over het niveau van jouw historisch besef, dan over de bekendheid van dit momument in historisch oogpunt. Je hebt overigens gelijk dat de meeste mensen dom zijn, waardoor ze geen benul hebben van iets dergelijks als Plein 1813. Dat is maar goed ook, want we kunnen niet allemaal historicus zijn. In tegenstelling trouwens tot die hond die jij noemde, want die kent het plein eerder wél dan niet. Mooi gedrapeerde keutelexemplaartjes kun je aantreffen in de prachtige perkjes rondom het monument. Noem het een rotonde zo je wilt, maar het heet officieel écht Plein 1813. Misschien dat je wel eens van de naam 'Arc de Triomphe' hebt gehoord? Maakt ook niet uit, maar het is één van de meest markante gebouwen van Parijs, zo men zegt. Het is zelfs één van de meest toeristische plekken van Europa. Het is stiekem ook best een rotonde die men dáár 'Place Charles de Gaulle' noemt. Het leuke is nu dat het Franse woordje 'place' zoiets zegt als 'plein', geestig hè?

Als Napoleon niet was verslagen, was Nederland (toen) zeker niet het Koninkrijk der Nederlanden geworden. Of dat nou heel erg was geweest kun je je misschien afvragen, maar onomkeerbaar is het feit in elk geval. Je had dan nu wellicht je favoriete soapserie (ik veronderstel iets als SpangaS) nagesynchroniseerd in het Frans bekeken, om maar een -voor jou- tastbaar voorbeeld te noemen.

Nemo, het gaat erom dat het gepast zou zijn om belangrijke gebeurtenissen uit het verleden niet te vergeten. Plein 1813 helpt een handje om aan iets belangrijks te herinneren. Daarnaast is het een zeer fraai ingericht plein, omgeven door schitterende kastanjebomen en prachtige villa's. Bovendien werd mijn interesse voor deze plek extra gevoed doordat 2013 als een "kroonjaar" à 200 jaar kan worden gezien. Dit werd nog eens bijgevoed door de chauvinistische oranjekoorts die onder het Nederlandse volk woedde tijdens het voetbal EK van 2008, waarin Frankrijk met 4-1 werd "verslagen". Ook redelijk historisch trouwens ;)

Over de mooiheid en belangrijkheid van een plein zullen de meningen nogal verschillen. De uitkomsten zijn ook volslagen onbelangrijk. Als het zijn nut ter plekke maar dient en de (lokale) bewoners er content mee zijn.

Om dan ook nog maar op een paar van je pleintjes te reageren... het Vrijthof in Maastricht is inderdaad prachtig én super gezellig. Jammer alleen dat ze zich geen Hollanders willen noemen daar.

Die Dam in 020... wat een droevenis is dat zeg. Je wil er bovendien écht niet dood gevonden worden, al moet ik bekennen dat steeds meer mensen een poging wagen...

See less See more
2
Wat mij betreft mag je dat laatste deel van je post wel weglaten, The Hague Rules. En volgens mij heeft Nemo nou juist aangegeven dat hij het plein wél kent, maar dat hij er niets gedenkwaardigs aan vindt. Daarover kun je natuurlijk wél van mening verschillen, ... ;)

Verder overigens een prima inhoudelijke reactie.
1 - 20 of 40 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top