SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
4 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Witam! Znalazłem schemat który podaje w linku:
http://img152.imageshack.us/img152/2448/beztytuu1yc.png

pisze że nasyp wykonany jest w systemie Pneuresil.
Wyczytałem jednak gdzieś że to to samo co Pneusol.
No i nic już nie łapie bo przy budowie nasypów z Pneusolu opony układane są niby warstwami przesuniętymi względem siebie o połowę średnicy opony. Na wcześniejszym schemacie nic takiego nie ma :/ Orientuje się ktoś bardziej w tym temacie?
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top