SkyscraperCity Forum banner

:dunno:

1 - 6 of 6 Posts

·
user
Joined
·
24,516 Posts
Eee... chyba nie :|
Widziałeś to na pewno w wątku o Mediolanie, bo to zdjęcie nawet skomentowałeś ;)
Aaaa, możliwe :) Widzisz, gdzieś mi dzwoniło tylko nie wiedziałem gdzie. Tak czy owak zdjęcie od razu zapadło w pamięć :)
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top