SkyscraperCity Forum banner

???

Pociąg osobowy

1280 Views 5 Replies 6 Participants Last post by  Han Solo
1 - 6 of 6 Posts
7 w oknie ;] Jeśli chodzi o zdjęcie, to nie podoba mi się.
pokazując Uniwersytet Artystyczny w mediach (dawne ASP), to jest chyba najczęściej pokazywany kadr... źle nie jest, ale to co dzieje się z oknami pokazuje, że obiektyw nie dał rady, a Ty mu nie pomogłeś.

kompozycyjnie całkiem przyjemnie.8
rytm okien jak w wagonie, laweczki, postacie ludzkie- pasuje ten tytul:),kompozycja ladnie wywazona, obrobka nie bardzo mi sie podoba, dlatego jeszcze zastanowie sie.
Kadr faktycznie bardzo znany, ale twój tytuł do zdjęcia sprawia, że ja go widzę jakby na nowo :)
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top