SkyscraperCity Forum banner

;_)

1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
***** ***
Joined
·
2,422 Posts
Za dużo nieba i za dużo przepalenia a na zdjęciu nic się nie dzieje. Nie podoba mi się.
 

·
Registered
Joined
·
10,513 Posts
Rzadko tak mam ze swoimi zdjęciami, ale te mi się naprawdę podoba :) Pewnie to jedno z tych, które czuję tylko ja ;)
Pewno tak ;).
Może gdyby były odwrotne proporcje i choć jedna chmurka na tej białej plamie ;), bo w tej jednej trzeciej coś się skrywa ciekawego, ale jest tego jak dla mnie za mało :)
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top