SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 12 of 12 Posts

·
Moderator
Joined
·
20,155 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Juz chyba wygrałeś raz tym zdjęciem, tylko skadrowanym na Łęg. Albo bardzo podobnym.
Oj, weź, tamto było o 1,5 roku starsze, z innej pory roku (słońce zupełnie gdzie indziej), innej pogody, inna kolorystyka, do tego tamto na 300mm a to na 107,5mm.
Na pewno nie powiedziałbym, że to to samo zdjęcie, tylko inaczej skadrowane.
 

·
Registered
Joined
·
29,888 Posts
Nie ma sprawiedliwości na tym świecie!
Jedni mają piękne widoki, mgły na zawołanie, sprawny budzik i na dodatek Pentaxa, a inni...

Ludzie! Jak mi świat się nie podoba!
(o raj, oh yes, blues)
Ludzie! Ja przeżywam ciągły stres!
(stres? A… yes, yes, stres)
Równość miała być i sprawiedliwość,
Więc się pytam, gdzie ta równość jest?!
 

·
Moderator
Joined
·
20,155 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
demmat - wydaje mi się, że chodzi Ci o bryłę kościoła św Piotra i Pawła, z charakterystyczną kopułą (chyba że o wieżowiec z trójkątnym szczytem lekko z lewej - to Błękitek)

este - nie zapominaj jeszcze o ICM, nieocenionym kiedy chodzi o wynajdywanie pogody sesyjnej ;)

A, rzeczywiście, kolorystyka podobna. Tylko że ono jest z zupełnie innego miejsca, w ogóle z drugiego brzegu Wisły, wspólne w zasadzie tylko kominy Łęgu (zobacz, że są nawet miejscami zamienione - na tamtym widać niższy po drugiej stronie) :)
W ogóle o nim nie pomyślałem, wydawało mi się, że nawiązujesz do tego.
 

·
Moderator
Joined
·
20,155 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Bo na żywo patrzyłeś pewnie z placu przed nim, który też leży na podłużnym grzbiecie, na którym jest Okół i Kraków lokacyjny. Z drugiej strony, od Plant, widać, że to może być nawet 10 metrów różnicy poziomów. Dlatego patrząc z Kopca widać ten wielki przecież kościół dodatkowo wyniesiony ponad otaczające Okół obniżenia (dawne bagna i starorzecza Wisły), teraz nieco zatarte przez gęstą zabudowę.
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top