SkyscraperCity Forum banner

?

Pocztówka z uśpionego miasta

1238 11


Z dusznego snu już miasto się wynurza, słońce wschodzi gdzieś tam...
1 - 4 of 4 Posts
Oj, weź, tamto było o 1,5 roku starsze, z innej pory roku (słońce zupełnie gdzie indziej), innej pogody, inna kolorystyka, do tego tamto na 300mm a to na 107,5mm.
Na pewno nie powiedziałbym, że to to samo zdjęcie, tylko inaczej skadrowane.
Juz chyba wygrałeś raz tym zdjęciem, tylko skadrowanym na Łęg. Albo bardzo podobnym.
demmat - wydaje mi się, że chodzi Ci o bryłę kościoła św Piotra i Pawła, z charakterystyczną kopułą (chyba że o wieżowiec z trójkątnym szczytem lekko z lewej - to Błękitek)

este - nie zapominaj jeszcze o ICM, nieocenionym kiedy chodzi o wynajdywanie pogody sesyjnej ;)

A, rzeczywiście, kolorystyka podobna. Tylko że ono jest z zupełnie innego miejsca, w ogóle z drugiego brzegu Wisły, wspólne w zasadzie tylko kominy Łęgu (zobacz, że są nawet miejscami zamienione - na tamtym widać niższy po drugiej stronie) :)
W ogóle o nim nie pomyślałem, wydawało mi się, że nawiązujesz do tego.
  • Like
Reactions: Sponsor
Bo na żywo patrzyłeś pewnie z placu przed nim, który też leży na podłużnym grzbiecie, na którym jest Okół i Kraków lokacyjny. Z drugiej strony, od Plant, widać, że to może być nawet 10 metrów różnicy poziomów. Dlatego patrząc z Kopca widać ten wielki przecież kościół dodatkowo wyniesiony ponad otaczające Okół obniżenia (dawne bagna i starorzecza Wisły), teraz nieco zatarte przez gęstą zabudowę.
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top