SkyscraperCity Forum banner

Poproszę o głos :)

1 - 2 of 2 Posts

·
not perfect but trying
Joined
·
2,319 Posts
Olek - dałam 7 więc kilka słów ode mnie:

Po pierwsze, dla mnie zdjęcie jest trochę nudne
Po drugie, pokazuje COŚ co wygląda za bardzo na fragment by być pokazane jako coś samodzielnego
Po trzecie, cięty kadr w nieproporcjonalnym formacie pokazuje, że zdjęcie było zupełnie inne i zacząłeś wydziwiać...


Suma summarum - nie podoba mi się zupełnie, choć nie jest to fotografia o złych walorach wykonania technicznego...
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top