Skyscraper City Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Banned
Joined
·
599 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Czyli pośmiej się i Ty..
Wrzucamy wszelkiej maści absurdy z Polski, zarówno te urbanistyczne architektoniczne funkcjonalne z miast i tak dalej, sytuacje typowe pasujące do wątku filmowego Barei.
Jak te ich filmy wrzucić tego to ja nie wiem, zaczynamy więc od linków.

Jak zima to tylko z kosiarą.
http://kontakt24.tvn24.pl/artykul,zimowe-koszenie-1412,66241.html

Bilety?, bilety kupisz pan w lodziarni..
http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/kasa-nieczynna-bilet-na-autobus-kupisz-w-sklepie,452052.html
 
G

·
Tak wyglądają prace drogowe na Bystrzyckiej. Jak u Barei. Tylko to nie komedia. My za to płacimy – zdjęcia opatrzone takim komentarzem nadesłał jeden z czytelników Swidnica24.pl. Rzecz dotyczy sposobu prowadzenia remontu ulicy Bystrzyckiej w Świdnicy.Na świeżo położony chodnik została wysypana ziemia z wykopu pod kable i słupy oświetleniowe. Po nowej nawierzchni siłą rzeczy musi poruszać się sprzęt budowlany. – Rzeczywiście najpierw powinny być zrobione prace ziemne, a potem cała reszta. Jednak nie było wyjścia i musieliśmy znaleźć inne rozwiązanie – tłumaczy Mariusz Szyrner, zastępca dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego. Inwestycję prowadzi powiat, jednak miasto w całości odpowiada za przebudowę oświetlenia ulicy. Niestety, przetarg na to zadanie Urząd Miejski ogłosił później niż powiat na remont drogi. Wykonawca został wyłoniony dopiero 25 lipca. - Wiedząc o tej sytuacji zostawiliśmy pasy ziemi przy wewnętrznej krawędzi chodnika, gdzie teraz układane są kable i gdzie staną słupy oświetleniowe – tłumaczy wicedyrektor. – Oczywiście chodnik zostanie po zakończeniu tych prac dokładnie posprzątany. Nie mieliśmy żadnego wpływu na termin budowy oświetlenia.Ulica Bystrzycka należała do najbardziej zdegradowanych ulic w Świdnicy. Dzięki wsparciu miasta, gminy Świdnica, środkom z budżetu powiatu i dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pod koniec maja rozpoczęła się inwestycja, która obejmie 3,3 kilometra. Koszt to 3,3 miliona złotych. Przebudowa obejmuje zarówno nawierzchnię, jak i chodniki. Miasto na własny koszt wymienia także oświetlenie. Największe zmiany zmiany dotyczą odcinka od przejazdu kolejowego do wlotu w ulicę Westerplatte. Tu jezdnia zostanie poszerzona i powstanie trzeci pas do lewoskrętu. I właśnie w związku z tą zmianą zostaną wycięte żywopłoty oraz drzewa.
http://swidnica24.pl/fuszerka-czy-przymus/

"Niestety, przetarg na to zadanie Urząd Miejski ogłosił później niż powiat na remont drogi."
- Wygląda na to że UM i SP nie mają do siebie telefonów...
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top