SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Banned
Joined
·
3,560 Posts
Fajnie. Od razu dla pobudzenia wątku można popytać o ulubione typy dachów.
Czasem wpada mi w oko coś dachowo pięknego i będzie gdzie przykleić.

Frapuje mnie też który typ dachu jest bardziej uniwersalny, a który bardziej może być odbierany jako historyzujacy. Do tego typy regionalne. Np stare rysunki Krakowa i Olkusza dają panoramę ze sporą ilością dachów krakowskich. Ech chciałoby się więcej takiej "gry w dachy" w takim mdłym Olkuszu.

Mój ulubiony to łamany "polski" chociaż takie dachy (nazywam je dachami powtorzonymi lub podwojonymi :)) można spotkać też w innych miejscach. Niektórych typów nie lubię przez ich nieudolne powielanie, więc ważne jest też opatrzenie się z domami gdzie po prostu dachy "dobrze leżą" :)
 

·
Banned
Joined
·
3,560 Posts
res_rustica. Masz predylekcje do rozpatrywania form dachów w odniesieniu do historyzmu z lat 20-tych. Tymczasem można by wątek rozwinąć zastanawiając się nad ewolucją dachów i pochodzeniem ich form. Ponadto ciekwe jest rozpatrywanie gry linii dachów w pierzei ulicznej i Rynków.

Jaka jest proweniencja dachu naczółkowego? Mnie sie to kojarzy z Oświeceniem, z klasycyzmem. Dolny sląsk to kraina takich stodół po uproszczeniach i modernizacach z naczółkami.
 

·
Banned
Joined
·
3,560 Posts
Wrzucę dwa przykłady domów przyrynkoych.

Stary Sącz. Dach gontowy:Węgrów. Dom Gdański:Tutaj Olkusz i dom, który na starych fotach pozbawiony jest dachu krakowskiego. Na niektórych starych rycinach taki dach jest obecny. Zdaje się, że był rekonstruowany:

 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top