SkyscraperCity banner

2321 - 2341 of 2481 Posts

·
Registered
Joined
·
926 Posts
A tymczasem PGE zawarło ugodę w sprawie nowego bloku w Elektrowni Turów
 

·
Registered
Ciekawy świata
Joined
·
912 Posts
^^
Ostatni oddany do użytku blok węglowy w grupie JWCD (i jednocześnie ostatni na węgiel brunatny) w Polsce. Historia dzieje się na naszych oczach.
 
  • Like
Reactions: LlucFCB and Erni79

·
Registered
Joined
·
953 Posts
Coś o ciepłowniach. Czyli podwyżki albo upadek.
Temat dla mnie ciekawy bo właśnie w pracy wysłałem wniosek o odłączenie hali od ogrzewania ciepłownią. Koszty spore, a w trakcie mrozów było zimno. Podejrzewam że osiedle bloków miało piorytet więc parametr wody został obniżony lub zużyty zanim dotarł do naszej hali (temperatura wody grzewczej spadła) .
 

·
Registered
Ciekawy świata
Joined
·
912 Posts
  • Like
Reactions: Lombat

·
Registered
Joined
·
953 Posts
Na jakie ogrzewanie przechodzicie?
Lampy podczerwieni punktowo i analizuje pompę ciepła pod wulkan. Pompa może działać okresowo, czyli wtedy gdy jest poniżej zera by temperatura na hali była powyżej zera lub gdy jej rzeczywiście potrzebujemy. Alternatywa to gaz + zbiornik zewnetrzny. Na budynku biurowym (1600m2) mamy już od 7 lat pompy i wynik na teraz to 77400 kwh. Co na pojedynczą zime daje koszt koło 8 tysięcy złotych.
 

·
Registered
Joined
·
953 Posts
Brzmi jakby pomysł narodził się w głowie Jakuba Wędrowycza ;) Też jestem ciekaw co to jest wulkan.
Sorki, w moim regionie ostatnio tak się mówi o nagrzewnicy z wentylatorem elektrycznym. Daje ciepło w punkcie a nie na całym obiekcie. Ogrzać hale 2400m2 wysoką na 8 m jest ciężko i w naszym przypadku nie ma sensu. Dotychczasowe ogrzewanie też było przez takie nagrzewnice. Temat mam na etapie analiz i wyceny pomimo to już zrezygnowaliśmy z przyłącza. W innych halach mam podobny problem, tam mamy do wykasowania piece na ekogroszek z tym że tam część ciepła ma charakter technologiczny co komplikuje temat.
 

·
WUNGIEL
Joined
·
4,127 Posts
Ogłaszam zapotrzebowanie na nowych dyrektorów i zastępców.
Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego 31mld
Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń poinformował, że koncepcja stworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego jest już prawie gotowa. Rząd ma się nad nią pochylić najpóźniej w kwietniu.
 

·
Registered
Joined
·
2,301 Posts
Sorki, w moim regionie ostatnio tak się mówi o nagrzewnicy z wentylatorem elektrycznym. Daje ciepło w punkcie a nie na całym obiekcie. Ogrzać hale 2400m2 wysoką na 8 m jest ciężko i w naszym przypadku nie ma sensu. Dotychczasowe ogrzewanie też było przez takie nagrzewnice. Temat mam na etapie analiz i wyceny pomimo to już zrezygnowaliśmy z przyłącza. W innych halach mam podobny problem, tam mamy do wykasowania piece na ekogroszek z tym że tam część ciepła ma charakter technologiczny co komplikuje temat.
Zawiodłem się, już zaczynałem myśleć, że pompy podłączone do wulkanów to w końcu stabilne OZE, które zrewolucjonizują ciepłownictwo. Cholera...
 

·
Registered
Joined
·
19,686 Posts
Z 12 strony projektu Planu Odbudowy:

Obecnie prawie 70% produkcji energii w Polsce pochodzi ze spalania węgla. Polska jest na 21. miejscu w świecie jeśli chodzi o emisję CO2(327 mln t rocznie). Transformacja energetyczna będzie przebiegała stopniowo tak, aby w 2030 r. nie więcej niż 56% w wytwarzaniu energii elektrycznej stanowił węgiel, w końcowym zużyciu energii brutto co najmniej 23% stanowiły OZE,
Ciekawe ile to oznacza mniej potrzebnego wungla->kopalń i górników. Anyway ten poziom i tak wydaje mi się dość wysoki tzn. spodziewam się, że zjedziemy bliżej 50% z wungla do końca tej dekady.
 

·
WUNGIEL
Joined
·
4,127 Posts
Mail od kprm @Kemo jeszcze cieplutkie dużo stron! 17MB
Wysłałem do cire i do wysokienapięcie z prośbą o publikację.
EDIT:
Cire przysłało mi maila, już wrzucili:

UCHWAŁA Nr 22/2021
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lutego 2021 r.
w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”
Transformacja energetyczna będzie wymagała zaangażowania wielu podmiotów i poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych, których skala w latach 2021–2040
może sięgnąć ok. 1 600 mld PLN. Inwestycje w sektorach paliwowo-energetycznych angażować będą środki finansowe w kwocie ok. 867-890 mld PLN. Prognozowane nakłady w sektorze wytwórczym energii elektrycznej sięgać będą ok. 320-342 mld PLN, z czego ok. 80% zostanie przeznaczonych na moce bezemisyjne tj. OZE i energetykę jądrową. Na skutek ww. głębokich przekształceń sektora paliwowo-energetycznego następować może wzrost kosztów energii. Szereg inwestycji może uzyskać wsparcie finansowe (operacyjne i inwestycyjne), dzięki czemu zmiany będą odbywać się w możliwie szybkim tempie i w większej skali. Istotne jest, aby sposób przeprowadzenia transformacji zapewniał akceptowalne społecznie ceny energii i nie pogłębiał ubóstwa energetycznego.

Na krajową transformację energetyczno-klimatyczną do 2030 r. skierowanych zostanie ok. 260 mld PLN , ze środków unijnych i krajowych w ramach różnych mechanizmów, m.in.:
a. Polityki Spójności (ok. 79 mld PLN ),
b. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ok. 97,8 mld PLN ),
c. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (alokacja dla Polski ok. 15,6 mld PLN),
d. ReactEU (ok. 1,8 mld PLN ),
e. Pozostałych instrumentów (np. programy priorytetowe NFOŚiGW oraz środki Wspólnej Polityki Rolnej około 20 mld PLN).
f. nowych instrumentów, które będą wspierać transformację systemu energetycznego w Polsce, np. Funduszu Modernizacyjnym oraz krajowym funduszu celowym, zasilanym środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 tj. Funduszu Transformacji Energetyki (dla którego wstępne szacunki wskazują na ponad 47,6 mld PLN ).
 

·
WUNGIEL
Joined
·
4,127 Posts
O, jeszcze jedno.
W grudniu prosiłem PSE o aktualizację schematu sieci. Sami zobaczcie :)
Tylko że to są inwestycje planowane na DO 2030, czyli na potrzeby wiatraków. To jeszcze nie uwzględnia EJ, a EJ będzie tuż obok Choczewa. Już wychodzi obok siebie 6x400kV
1153106EDIT:
PEP 2040
morskich farmach wiatrowych na zasadach konkurencyjnych w perspektywie wieloletniej. Ogromne znaczenie dla wdrożenia tej technologii do KSE ma również rozbudowa sieci przesyłowej w północnej części kraju, co zostało przewidziane w programie inwestycyjnym OSPe. Ponadto konieczna jest również budowa głównego terminalu instalacyjnego (portu morskiego) dedykowanego dla obsługi łańcucha dostaw komponentów niezbędnych do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz stanowiącego zaplecze logistyczne dla morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.​
 

·
WUNGIEL
Joined
·
4,127 Posts
PEP2040
Sieć elektroenergetyczna

W 2021 ma zostać opracowany krajowy plan skablowania sieci średniego napięcia do 2040 r.,
Do 2023 posiadanie magazynów w innych technologiach niż elektrownie szczytowo-pompowe gromadzących moc odpowiadającą 10% mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych w perspektywie 2023 r. jest ambitnym celem"
Wodór wodór wodór.
Smart grid.
Do 2030 Wzmacnianie elektroenergetycznych połączeń transgranicznych na profilu z Niemcami, Czechami, Słowacją


Gaz
W przypadku, gdy nie ma uzasadnienia dla budowy gazociągu, w celu stworzenia „wyspowych” stref dystrybucyjnych, realizowane będą projekty wykorzystania stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z lokalnymi sieciami wyspowymi (tzw. wirtualnych gazociągów LNG). Alternatywnie strefy te mogą być zasilane biometanem (biogaz oczyszczony i uzdatniony do jakości gazu ziemnego) z lokalnych biogazowni, ale także innymi gazami wytwarzanymi lokalnie. Ważnym czynnikiem w tym zakresie będzie także osiągnięcie do 2030 r. zdolności transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10% gazów zdekarbonizowanych, w szczególności biometanu i wodoru. Korzystny wpływ na możliwość ich wykorzystania będzie mieć również rozwój magazynów gazu, opisany poniżej.
W podziemnych magazynach gazu (PMG) mamy pojemnoć 3.175 mld m3. [link]
. W celu dalszego wzrostu bezpieczeństwa energetycznego celowe jest prowadzenie rozbudowy PMG do poziomu min. 4 mld m3 (wzrost o 1/3 pojemności) oraz zwiększenie aktualnej maksymalnej mocy odbioru gazu z instalacji magazynowych – z 53,5 mln m³/dobę do min. 60 mln m3/dobę (wzrost o ok. 1/6 mocy) do sezonu zimowego 2030/2031.
Ropa

Druga nitka rurociągu pomorskiego do 2023
Rurociągi produktowe:
Nitka w kierunku Górnego Śląska sięga jednak tylko do okolic Częstochowy (Boronów), co wymusza transport łączony na stosunkowo dużą skalę ze względu na wysoką konsumpcję paliw w tym regionie. Aby wykorzystać potencjał gospodarczy i zwiększyć bezpieczeństwo dostaw paliw w tym regionie, PERN S.A. przystąpił do budowy dodatkowego odcinka Boronów-Trzebinia, stanowiącego przedłużenie rurociągu Płock-Koluszki-Boronów. Dalszy rozwój rurociągów paliwowych będzie realizowany zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i na warunkach rynkowych.
 
2321 - 2341 of 2481 Posts
Top