SkyscraperCity banner

1921 - 1940 of 2351 Posts

·
Registered
Joined
·
987 Posts
^^Bloki gazowe będą budowane gdzieś w sąsiedzwie starych bloków węglowych, czy w ich miejscu ?
Prawdopodobnie obok w kierunku zachodnim. Tam jest przygotowane miejsce (wyrównany teren pod blok węglowy z którego zrezygnowano).

Co do pracy wyłączonych bloków a obecnie pracujących to chodzi o inne bloki niż te które masz Lombat w tabeli bo to kolejne do wyłączania. Pierwsze dwa miały datę z końca grudnia zeszłego roku.
 

·
Registered
Joined
·
11,924 Posts

·
WUNGIEL
Joined
·
3,654 Posts
Warto podkreślić że w sytuacji rekordowego zapotrzebowania, generacja z wiatru i słońca jest taka sobie względem mocy zainstalowanej.
979284

 

·
Banned
Joined
·
1,566 Posts
Jak się ma kiepski rdzeń produkcji energii, to wszystko jest dla frajerów. Chyba zaczynają być widoczne coraz popularniejsze pompy ciepła.
Co to znaczy "kiepski"?
Chodzi ze masz bloki weglowe czy jak?

A tutaj mamy drugi koniec sznura...ciekawe czy te inteligentne opomiarowanie będzie dobrze wykonane legislacyjnie i biznesowo..bo wtedy faktycznie uda się "spłaszczyć" górki zapotrzebowania i "podnieść" dołki...

 

·
Registered
Joined
·
623 Posts
Też o bloki węglowe, ale również o brak rozwoju. Tu już dawno powinny się zacząć budowy bloków atomowych, które będą przejmowały pracę wycofywanych węglowych w przyszłości i dokładały się do miksu, a nie czcze gadki co gdzie, kiedy. To całe planowanie, to taka telenowela, że tylko Moda na sukces może się z tym równać jeśli chodzi o ciągnięcie. Już zaczyna się mówić o rozliczaniu prosumentów kwartalnie.
 

·
Registered
Joined
·
1,119 Posts
Warto podkreślić że w sytuacji rekordowego zapotrzebowania, generacja z wiatru i słońca jest taka sobie względem mocy zainstalowanej.
View attachment 979284
Teraz na wodnych jest ok 160 MW, parę godzin wcześniej widziałem blisko 400. Zastanawiam się skąd takie wahania. W rzekach przepływ nie zmienia się tak nagle, a na szczytowo-pompowe to dla odmiany za mało, bo te mają moce po kilkaset MW, osiągalne stabilnie przez parę godzin.

EDIT średnia moc osiągalna samej EW Włocławek to ok 85 MW. Stan wody w rzekach też jest obecnie średni - ani wody nie brakuje, ani nie ma ryzyka powodzi. Zamarzać też nie zaczęła, bo mróz nie utrzymuje się długo, a jutro powinna przyjść w ogóle odwilż. Przecież zawodowe EW, przy mocy zainstalowane ok 800 MW, powinny dawać teraz stabilnie i non stop, dzień i noc, z 500-600 MW na potrzeby KSE. Ktoś mi wyjaśni, gdzie się mylę (?)
 

·
Registered
Joined
·
42 Posts
Teraz na wodnych jest ok 160 MW, parę godzin wcześniej widziałem blisko 400. Zastanawiam się skąd takie wahania. W rzekach przepływ nie zmienia się tak nagle, a na szczytowo-pompowe to dla odmiany za mało, bo te mają moce po kilkaset MW, osiągalne stabilnie przez parę godzin
EDIT średnia moc osiągalna samej EW Włocławek to ok 85 MW. Stan wody w rzekach też jest obecnie średni - ani wody nie brakuje, ani nie ma ryzyka powodzi. Zamarzać też nie zaczęła, bo mróz nie utrzymuje się długo, a jutro powinna przyjść w ogóle odwilż. Przecież zawodowe EW, przy mocy zainstalowane ok 800 MW, powinny dawać teraz stabilnie i non stop, dzień i noc, z 500-600 MW na potrzeby KSE. Ktoś mi wyjaśni, gdzie się mylę (?)
Bo elektrownia wodna jest najłatwiejsza i najtańsza do nagłego zatrzymania, więc jak jest za małe obciążenie w sieci to w pierwszej kolejności idą one do zatrzymania.
 

·
Registered
Joined
·
1,119 Posts
^^ W czym wyłączenie elektrowni wodnej jest prostsze od wyłączenia farmy wiatrowej lub fotowoltanicznej? Choćby od fizycznego odcięcia od sieci?

Nawiasem mówiąc, mamy od rana ciągle import, więc dalej nie rozumiem ekonomicznej racjonalności odłączania części OZE. I to jeszcze tej stabilnej i względnie przewidywalnej.
 

·
WUNGIEL
Joined
·
3,654 Posts
^^ Wiatr i PV mają priorytet w odbiorze przed wszystkim, regulacja systemu opiera się o ESP, a następnie stare bloki 200MW; w teorii również gazowe, ale w praktyce z racji że produkcja z gazu jest tańsza, to raczej nie jest ograniczana.
Sterowalne są tylko JWCD, nimi można regulować system. Najszybciej spośród JWCD reagują wodne, czyli ESP.
Dzisiaj sporo nowych wpisów,
[1] pierwszy o incydencie podziału ENTSOE na 2 strefy o różych częstotliwościach, który sporo wyjaśnia w zakresie regulacji systemu.
ręczne środki zaradcze (tj. zmniejszenie generacji jednostek wytwórczych).
Lista JWCD

[2] PGE, Enea i Tauron podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy przyszłych projektach morskich farm wiatrowych. [link]
[3] Bajki o wodorze ciąg dalszy
Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu „Polskiej Strategii Wodorowej”
W projekcie „Polskiej Strategii Wodorowej” wskazano 6 koniecznych do osiągnięcia celów:
 • Cel 1 – wdrożenie technologii wodorowych w energetyce;
 • Cel 2 – wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
 • Cel 3 – wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
 • Cel 4 – produkcja wodoru w nowych instalacjach;
 • Cel 5 – sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru;
 • Cel 6 – stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.
https://www.gov.pl/attachment/47841420-867b-4cec-a7d1-beeca70879d8 [link bezpośredni do pliku]

3.1 Wiekompomne odkrycia!
Jak twierdzi NNWI, wykorzystanie energii jądrowej do produkcji wodoru ma kilka zalet w porównaniu ze stosowaniem okresowych źródeł odnawialnych. Badanie wykazało, że na jednostkę mocy zainstalowanego elektrolizera energia jądrowa może wyprodukować 5,45 razy więcej czystego wodoru niż energia słoneczna i 2,23 razy więcej niż energia wiatrowa. W raporcie podkreślono, że obszar terenu wymagany do produkcji wodoru z wykorzystaniem energii jądrowej jest znacznie mniejszy niż obszar wymagany przez odnawialne źródła energii. Dla przykładu morska farma wiatrowa wymagałaby 1400 razy większej powierzchni do wyprodukowania tej samej ilości wodoru co tradycyjna elektrownia jądrowa o mocy 1000 MWe.

3.2 PKP Intercity kupi od Pesy tabor na wodór @Jakub Warszauer

4. Schodzimy na ziemię - jest DŚU dla gazociągu do Dolnej Odry.
Trasa gazociągu przyłączeniowego DN 700 o długości ok. 63 km w całości przebiega przez województwo zachodniopomorskie (...) Zakres inwestycji obejmuje budowę gazociągu z układem włączeniowym - zlokalizowanym w m. Przywodzie - do zespołów zaporowo-upustowych istniejącego gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa Szczecin - Lwówek oraz budowanego gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Goleniów - Lwówek. Dla potrzeb przyłączenia powstanie także stacja gazowa o przepustowości 250 000 m3/h.
 

·
Registered
Joined
·
25,052 Posts
Górnicy nie będa zadowoleni:
Pierwszy filar projektu, czyli sprawiedliwa transformacja zakłada skierowanie z funduszy unijnych, w ciągu najbliższych 10 lat, 60 mld zł dla regionów, gdzie gospodarka uzależniona jest od wydobycia paliw kopalnych.


Drugi filar projektu PEP to stworzenie w ciągu 20 lat równoległego do istniejącego, zeroemisyjnego systemu energetycznego. Zadanie to oparte jest na dwóch strategicznych elementach - energetyce jądrowej i morskiej energetyce wiatrowej.


Trzeci filar polityki energetycznej dotyczy dobrej jakości powietrza. W projekcie przewiduje się rezygnację z węgla jako źródła ogrzewania w ciepłownictwie indywidualnym: do 2030 r. na terenach miejskich, a do 2040 r. na terenach wiejskich. Paliwa kopalne będą stopniowo zastępowane innymi źródłami ciepła, jak np. pompy ciepła. Do 2030 r. wzrośnie też o ok. 1,5 mln liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci ciepłowniczej w miastach.

Oni serio robią sobie jaja zezwalając na spalanie wungla w miastach do 2030 i na wsiach 10 lat dłużej?
 
 • Like
Reactions: Dodzik and Lombat

·
WUNGIEL
Joined
·
3,654 Posts
No u mnie na wsi gazu nie ma, choć do Jamału mam 14km :)

PEP 2040
Numer projektuID139
TytułProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki energetycznej Polski do 2040 r. – strategii rozwoju sektora paliwowo-energetycznego”
Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcieNa podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086) minister właściwy do spraw energii przygotowuje projekt polityki energetycznej państwa. Polityka energetyczna państwa jest opracowana zgodnie z wymaganiami art. 13-15 ustawy – Prawo energetyczne oraz zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, 2020).
Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego jest jedną z dziewięciu strategii wynikających z dokumentu pn. System zarządzania rozwojem Polski (przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2018 r.), dla których podstawę stanowi średniookresowa strategia rozwoju kraju, tj. przyjęta w dn. 14 lutego 2017 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Warto zauważyć, że PEP2040 wykracza poza ramy czasowe SOR. Zmiany w sektorze energii zachodzą bowiem w perspektywie wieloletniej, a skutki są widoczne w ujęciu długookresowym, co ma odzwierciedlenie w prognozach energetycznych.
W związku z ustawowym obowiązkiem aktualizacji polityki energetycznej (art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne) oraz mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania sektora energii – wynikające zarówno z postępu technologicznego, jak również ze zmian globalnych trendów i polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej – został opracowany projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r., który zastąpi Politykę energetyczną Polski do 2030 r. zatwierdzoną przez RM w listopadzie 2009 r.
Opracowanie PEP2040 odpowiada na potrzebę zapewnienia spójnej wizji rozwoju sektora energetycznego w Polsce i wyznaczenia kierunku jego transformacji zgodnie z polityką energetyczno-klimatyczną UE oraz wzmocnienia i odbudowy krajowej gospodarki w związku z COVID-19. Dokument stanowi również wkład w realizację Porozumienia paryskiego zawartego w grudniu 2015 r. podczas 21. konferencji stron Ramowej konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21).
Istota rozwiązań ujętych w projekciePolityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótko- i średniookresowej, zawierając strategiczne przesądzenia w zakresie doboru technologii służących budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego.
W dokumencie zawarto opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego oraz cel obecnej polityki energetycznej, trzy kluczowe filary PEP2040 oraz osiem celów szczegółowych wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz 12 projektów strategicznych.
Zaprezentowano także ujęcie terytorialne i wskazano źródła finansowania PEP2040. Realizacja celów szczegółowych ma horyzont 20 lat. W celu planowania operacyjnego znaczna część działań ma perspektywę kilku- lub kilkunastoletnią. Skutki wdrażania kierunków i działań są odzwierciedlone w części prognostycznej o horyzoncie 2040 r.
Do PEP2040 dołączono trzy załączniki, które są jej nieodłącznymi częściami:
1. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa
2. Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego
3. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PEP2040 (SOOŚ)
Celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki i poprawie jej efektywności energetycznej oraz zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. Każdy z celów szczegółowych PEP2040 oraz wszystkie zawarte w nich działania i projekty strategiczne zostały osadzone w ww. trzech elementach celu.
Wdrożenie PEP2040 prowadzić będzie do transformacji energetycznej Polski, która będzie mieć charakter sprawiedliwy i partycypacyjny (prowadzona lokalnie i z udziałem aktywnej roli odbiorców końcowych). Ponadto nastawiona jest na unowocześnianie i innowacje, ma pobudzać rozwój gospodarczy, efektywność i konkurencyjność, a także wpływać na poszanowanie środowiska oraz klimatu.
Transformacja energetyczna oparta zostanie na następujących trzech filarach:
 • I filar: Sprawiedliwa transformacja,
 • II filar: Zeroemisyjny system energetyczny,
 • III filar: Dobra jakość powietrza.

Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki:
 • nie więcej niż 56% węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.,
 • co najmniej 23% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.,
 • wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.,
 • ograniczenie emisji GHG o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.),
 • wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r.).

PEP2040 opierać się będzie na realizacji 8 celów szczegółowych, obejmujących cały łańcuch energii – od pozyskania surowców, przez wytwarzanie i dostawy energii (przesył i rozdział), po sposób jej wykorzystania i sprzedaży.

Wskazano następujące cele szczegółowe PEP2040:
1. Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych
2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej
3. Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej
4. Rozwój rynków energii
5. Wdrożenie energetyki jądrowej
6. Rozwój odnawialnych źródeł energii
7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji
8. Poprawa efektywności energetycznej

Wśród celów szczegółowych określono natomiast 12 projektów strategicznych, które mają szczególne znaczenie dla wyzwań rozwojowych:
1) Transformacja regionów węglowych
2A) Rynek mocy
2B) Wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych
3A) Budowa Baltic Pipe
3B) Budowa drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego
4A) Wdrażanie Planu działania (mającego służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej)
4B) Hub gazowy
4C) Rozwój elektromobilności
5) Program polskiej energetyki jądrowej
6) Wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej
7) Rozwój ciepłownictwa systemowego
8) Promowanie poprawy efektywności energetycznej


Zniesienie tzw. obliga giełdowego dla energii elektrycznej

Numer projektuUD162
TytułProjekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcieWdrożenie Polskiego Planu Wdrażania Reform Rynku Energii Elektrycznej oraz konieczność wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE, sprawiają że paradygmat kierowania pracą krajowego systemu energetycznego będzie się stopniowo zmieniać poprzez znaczące uzupełnienie centralnego dysponowania źródłami wytwórczymi przez koordynację funkcjonowania zasobów wytwórczych i odbiorczych integrowanych w ramach bilansowania podaży z popytem.
Rozwój rynku energii elektrycznej jest jednym z priorytetów polityki energetycznej. Polityka potwierdza, że rynek ulega istotnemu przeobrażeniu ze względu na budowę europejskiego jednolitego rynku energii elektrycznej, zwiększony udział konsumentów w rynku oraz rosnącą produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). W takich warunkach o efektywności uzyskiwanych wyników przesądzą indywidualne decyzje uczestników rynku. Aby je wspierać należy zagwarantować adekwatne instrumenty regulacyjne, zapewniające uczestnikom rynku maksymalną możliwą swobodę w realizacji indywidualnych strategii biznesowych w ramach konkurencyjnych mechanizmów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w związku z czym uzasadniona jest rezygnacja ze stosowania obliga giełdowego w zakresie energii elektrycznej, jako regulacji ograniczającej swobodę funkcjonowania podmiotów na rynku energii elektrycznej.
Osiąganie celów obliga możliwa jest dziś w ramach standardowych mechanizmów rynkowych oraz regulacyjnych. Wśród nich podstawowe znaczenie mają ustrukturyzowane procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, uzupełniane wymaganiami w zakresie transparentności rynku oraz zaawansowane procedury monitorowania siły rynkowej i nadużyć na rynku energii elektrycznej.
W perspektywie przeobrażeń na rynku energii elektrycznej dalsze stosowanie obliga giełdowego będzie stanowić istotny czynnik ograniczający efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw energetycznych. Będzie ono negatywnie oddziaływać na możliwości uzyskiwania synergii pomiędzy różnymi rodzajami działalnościami przedsiębiorstw energetycznych, utrudniając tym samym optymalizację całego łańcucha dostaw energii elektrycznej, poczynając od kosztu wytworzenia przez koszt dostarczenia aż do kosztu bilansowania, która to optymalizacja staje się warunkiem koniecznym uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na europejskim rynku energii. Osiąganie tych celów jest szczególnie pożądane w dobie transformacji krajowej elektroenergetyki, w okresie której zapewnianie racjonalnych i stabilnych cen dla odbiorców końcowych wymaga budowania zrównoważonych portfeli popytowych i podażowych wspierających efektywne decyzje dotyczące eksploatacji źródeł wytwórczych, budowy nowych źródeł oraz odstawiania źródeł istniejących, a także rozwijania elastyczności po stronie popytowej i podażowej, oraz sieci dystrybucyjnej.
Po zniesieniu obowiązku giełdowego transakcje handlowe będą w dalszym ciągu zawierane na giełdach towarowych, przy czym o skorzystaniu z tej formy obrotu będzie decydować każdy uczestnik rynku samodzielnie, stosownie do własnej strategii rynkowej. Giełdowa cena energii elektrycznej jest co do zasady wyznaczana jako cena krańcowa, tj. najwyższa z zaakceptowanych ofert cenowych. Oznacza to, że wśród ofert sprzedaży energii elektrycznej są oferty z ceną niższą. Tworzy to potencjał do sprzedaży energii elektrycznej po indywidualnych cenach niższych niż cena krańcowa, na przykład w ramach realizacji długoterminowych strategii rynkowych, przy jednoczesnym utrzymaniu presji konkurencyjnej na racjonalizowanie wielkości marży rynkowej, której wzrost powodowałby wzrost cen energii elektrycznej.
Ryzyka nieuzasadnionego wzrostu cen energii elektrycznej na skutek wykorzystania siły rynkowej lub innych form manipulacji rynkowych są obecnie skutecznie mitygowane przez mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom na rynku energii elektrycznej. Projekt ustawy przewiduje ponadto zwiększenie odpowiedzialności finansowej oraz karnej podmiotów dokonujących manipulacji na hurtowym rynku energii, próby takiej manipulacji lub wykorzystania informacji wewnętrznej dotyczącej produktu energetycznego sprzedawanego w obrocie hurtowym.
W zakresie transgranicznej wymiany energii elektrycznej pośrednim skutkiem regulacji może być racjonalizacja wielkości wymiany transgranicznej, w tym racjonalizacja ilości energii importowanej pod kątem dodatkowych kosztów dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych w dłuższym horyzoncie czasu. Odnosi się to w szczególności do kosztów wynikających z nieoptymalnych profili pracy źródeł wytwórczych oraz ponadplanowych remontów będących następstwem szybszej utraty żywotności źródeł wytwórczych.
Przedmiotowa zmiana regulacji prawnych jest pierwszym krokiem przebudowy krajowego modelu obrotu energią elektryczną, nastawionej na wspieranie transformacji krajowej elektroenergetyki oraz jej integracji z rynkiem europejskim. W kolejnym kroku planowane jest wprowadzenie mechanizmów pozyskiwania usług elastyczności w obszarach sieci dystrybucyjnej.
Istota rozwiązań ujętych w projekcieZniesienie tzw. obliga giełdowego dla energii elektrycznej jest możliwe przez nowelizację ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. W związku z powyższym proponuje się uchylenie art. 49a ustawy – Prawo energetyczne oraz uchylenie lub modyfikację przepisów nawiązujących do tego obowiązku w ww. ustawie. Nawiązanie do tzw. obliga giełdowego w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (art. 92 ust. 9) wymusza również konieczność odpowiedniego zmodyfikowania tego przepisu.
Zniesienie obowiązku giełdowego nie jest równoznaczne z zakazaniem dokonywania transakcji na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Wytwórcy energii elektrycznej, którzy preferują te formę, nadal będą mogli dokonywać transakcji na giełdzie. Jednocześnie wytwórcy, którzy ze względów ekonomicznych będą preferowali sprzedaż energii elektrycznej w kontraktach bilateralnych – odzyskają do tego prawo.
Dodatkowo proponuje się zaostrzenie sankcji administracyjnych i karnych kierowanych wobec potencjalnych przedsiębiorstw manipulujących na rynku energii elektrycznej, w celu mitygacji ryzyk związanych z potencjalnymi nadużyciami rynkowymi.
 

·
Registered
Joined
·
25,052 Posts
A jak chcesz ogrzać domy w małych wsiach? :)
Fotowoltaika plus pompa ciepla a gdzie się da gaz.

W dużych miastach jest spory potencjał podłączania do sieci CO np.we Wrocławiu powstaje co roki koło 8 tys.mieszkan i nawet jeśli nie wszyscy są w zasięgu to wiele starych kamienic ,często blisko sieci nie ma dostępu.A będą z pewnością duże środki unijne na ciepłociągi i przy efekcie skali zwiększy opłacalność dostarczenia ciepła nie tylko w dużych budynkach.
 
 • Like
Reactions: Erni79
1921 - 1940 of 2351 Posts
Top