SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 535 Posts

·
Registered
Joined
·
3,204 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Samorząd w Wierzchosławicach zamierza wybudować elektrownię słoneczną.
Wierzchosławice stawiają na odnawialne źródła energii. Gmina, jako pierwsza w Polsce, chce czerpać duże zyski ze słońca. Samorząd jest już o krok od wybudowania pierwszej w kraju elektrowni fotowoltaicznej, która przetwarzać będzie energię słoneczną na elektryczną.
Więcej: http://www.wnp.pl/wiadomosci/93572.html
 

·
Mastermind
Joined
·
22 Posts
Stawiać, stawiać jak najwięcej, zwłaszcza, że po części będzie to pokryte
W końcu miejscowość będzie znana nie tylko z Witosa <lol> :)
 

·
Registered
Joined
·
3,204 Posts
Discussion Starter · #6 ·
W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w Myszkowie zakończyła się budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych. Pozwoli ona na znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków oraz zredukowanie masy osadów. Całkowity koszt inwestycji to ponad 3,7 mln zł.
Suszenie mokrego osadu z wykorzystaniem energii słonecznej pozwoli znacznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Dla odparowania 1 tony wody z osadu suszarnia będzie potrzebować tylko 24 kWh, a przy wspomaganiu pompami ciepła 70 kWh, w przypadku gdy konwencjonalne suszarnie zużywają około 800 kWh. Dodatkowo budowa tego typu suszarni słonecznej jest o wiele tańsza od zwykłych suszarni z zastosowaniem energii elektrycznej.
Technologia słonecznej suszarni zakłada, że suszenie osadów w okresie wiosennym, letnim i wczesnojesiennym będzie odbywało się poprzez wykorzystanie energii słonecznej. Suszarnia dodatkowo wyposażona jest w ogrzewanie podłogowe, a źródłem energii jest pompa ciepła wykorzystująca ciepło ścieków oczyszczonych. Zastosowane ogrzewanie podłogowe pozwala wydłużyć okres skutecznego działania suszarni w porach roku o mniejszym nasłonecznieniu.
Wysuszone osady mają wartość energetyczną zbliżoną do węgla brunatnego i mogą być stosowane jako paliwo w ciepłowniach oraz wykorzystywane w rolnictwie, ponieważ nie zawierają nadmiernych ilości metali ciężkich. Słoneczna suszarnia pozwoli na zmniejszenie masy osadów o ponad połowę z 2300 ton do 963 ton. Obecnie suszy się w niej pierwsza partia osadów.
Dzięki znacznej redukcji masy osadów zmniejszą się także koszty związane m.in. z ich załadunkiem, rozładunkiem, transportem oraz magazynowaniem. Obniży się emisja dwutlenku węgla do atmosfery oraz ryzyko przedostania się osadu do rzeki Warty w razie powodzi. Jest to jedna z pierwszych tego typu instalacji w Polsce.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 3 mln 767 tys. zł, z czego prawie 2,3 mln zł dofinansował EkoFundusz, 968 tys. zł pochodziło z nisko oprocentowanych kredytów z Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pozostałe 616 tys. zł ZWiK przeznaczył z własnego budżetu.

za: http://www.wnp.pl/wiadomosci/98771.html
 

·
Registered
Joined
·
3,204 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Władze gminy Komarów Osada (woj. lubelskie) chcą wykorzystywać do ogrzewania wody kolektory słoneczne, poinformowała informacyjna agencja samorządowa województwa lubelskiego. Jeśli znajdzie się odpowiednia grupa zainteresowanych przygotują wniosek o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.

Popularne solary mają ogrzewać wodę użytkową w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, takich jak: urząd gminy, szkoły czy ośrodek zdrowia. Aby przygotować wniosek musi się znaleźć co najmniej 160 chętnych, obecnie jest ponad 130deklaracji.
Średni koszt instalacji solarów to około 12 tysięcy złotych. Właściciele budynków mieliby jednak zapłacić za nie tylko około 2 tysięcy. Resztę ma dołożyć gmina, które chce wystąpić o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek o dofinansowanie solarów ma być opracowany do połowy roku. Instalacja kolektorów jest planowana na przyszły rok.

za: http://www.wnp.pl/wiadomosci/101391.html
 

·
Registered
Joined
·
3,204 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Coraz więcej gmin chętnych na solary

Rośnie liczba chętnych na wykorzystywanie energii słonecznej do produkcji ciepła. Gminy coraz częściej korzystają z rożnych możliwości dofinansowania kolektorów słonecznych z Unii Europejskiej i zachęcają swoich mieszkańców do angażowania się w tego typu przedsięwzięcia.
Ostatnio cztery gminy (Frampol, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec) ogłosiły zapisy osób chętnych na instalowanie w swoich posesjach kolektorów słonecznych. Teraz także władze Tomaszowa Lubelskiego chcą pomóc w instalacji coraz popularniejszych solarów.
Właściciele prywatnych budynków będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości 86% wartości instalacji. Szacuje się, że solary z pomocą miasta będzie mogło zainstalować od 300 do 600 mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego. Ostateczna liczba zależy od kosztów inwestycji, między innymi od tego czy będą to kolektory tylko do podgrzewania ciepłej wody, czy również do centralnego ogrzewania. Obecnie trwają zapisy i przyjmowane są deklaracje, instalacja kolektorów słonecznych planowana jest na 2011 rok. Projekt prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny.
Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w Polsce energetyka słoneczna cieplna, a dalszej w dalszej perspektywie fotowoltaika (PV), zacznie się bardzo szybko rozwijać. Szacunki IEO wskazują, że udział energii słonecznej cieplnej w zużyciu energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku wyniesie ponad 4,4%, a w zużyciu energii finalnej w Polsce ponad 1%. Potencjał energetyki słonecznej termicznej do praktycznego wykorzystania wynosi ponad 32 000 TJ i umożliwiłby zainstalowanie do 2020 r. ponad 22 mln m2 kolektorów słonecznych.
- Generalnie idziemy od energetyki wodnej i biomasy w kierunku energetyki wiatrowej i słonecznej (najpierw termicznej, potem też PV) i geotermalnej (najpierw ciepło potem energia elektryczna) - kierunki rozwoju energetyki energetyki odnawialnej dla portalu wnp.pl wyjaśniał Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.

za: http://www.wnp.pl/wiadomosci/102901.html
 

·
Registered
Joined
·
3,204 Posts
Discussion Starter · #9 ·
PointPark Properties (P3), deweloper i zarządca nieruchomości w Europie ogłosił, że podpisał transakcję z operatorem paneli solarnych SolOps na wynajęcie powierzchni dachowej magazynów.

Centra dystrybucyjne PointPark Prague D1 oraz PointPark Prague D8 dostarczą łącznie 335,000 m2 dachu. Całkowita pojemność ogniw fotowoltaicznych pozwoli wytworzyć ponad 7 MW energii, dzięki czemu będzie to jedna z największych instalacji tego typu w Europie Centralnej.

P3 posiada obecnie dodatkowe zasoby dla polepszenia i powiększenia istniejących parków i dostarczenia klientom energii po niższych kosztach. Istotne jest, że centra logistyczne będę wykazywały się samowystarczalnością pod względem energetycznym, zaś P3 znalazł się wśród firm aktywnie propagujących idee ekologiczne.

SolOps, który wynajmuje powierzchnie dachowe i kieruje systemem ogniw zainwestuje ok. 600 mln koron czeskich w ten projekt. System będzie całkowicie funkcjonalny już w drugim kwartale 2010 roku. Będzie to nowoczesny, całkowicie zautomatyzowany system zawierający jak wyposażony w zdalną diagnostykę oraz przeglądanie informacji operacyjnych.

za: http://www.wnp.pl/wiadomosci/102994.html
 

·
Registered
Joined
·
3,204 Posts
Discussion Starter · #11 ·
300 mln zł dotacji na kolektory słoneczne z NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejną część programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Tym samym możliwym stało się otrzymanie dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Proponowany przez NFOŚiGW budżet na ten cel wynosi 300 mln zł na lata 2010-2014.
NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych przeznaczy 300 mln zł w formie dotacji, z czego w latach 2010-2012 200 mln zł, a pozostałe 100 mln zł w latach 2013-2014. Narodowy Fundusz szacuje także, że dzięki programowi uda się zainstalować kolektory słoneczne o pow. 200 000 m2, wyprodukować 356 000 GJ/r (ok. 100 000MWh/r) energii cieplnej i tym samym ograniczyć emisję CO2 o około 35 600 ton rocznie.

Dofinansowanie będzie posiadało formę dotacji do częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego. Jego wysokość może osiągnąć do 45% kapitału kredytu wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. Dodatkowo wielkość dotacji zależy od sposobu użytkowania budynku. W przypadku, gdy określony procent powierzchni użytkowany jest na działalność gospodarczą, koszty kwalifikowane są pomniejszane o ten procent. Maksymalny udział powierzchni użytkowanej gospodarczo nie może przekroczyć 50%.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Z powyższych kategorii wyłączono osoby podłączone do miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania wody lub zasilania centralnego ogrzewania. Dotacja wypłacana jest po potwierdzeniu przez bank zrealizowania umowy i osiągnięcia efektu ekologicznego.

za: http://www.wnp.pl/wiadomosci/106475.html
 

·
Registered
Joined
·
3,204 Posts
Discussion Starter · #13 ·
20 mln zł ma kosztować największa słoneczna elektrownia w Polsce

20 mln zł ma kosztować budowa elektrowni słonecznej, która powstanie na lotnisku w Gryźlinach koło Olsztyna. Według planów elektrownia, która ma mieć moc 1 megawata i powierzchnię 1 ha, ma być największą tego typu w Polsce.
Porozumienie w sprawie wspólnej inwestycji podpisali w piątek przedstawiciele powiatu olsztyńskiego, gminy Stawiguda i Politechniki Warszawskiej.

Proponowana instalacja na lotnisku Gryźliny będzie systemem o mocy 1 MW, z którego produkowana energia będzie odsprzedawana do sieci elektrycznej. Jak wyjaśnił Maciej Juźwik, pełnomocnik dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych ds. Alternatywnych Źródeł Energii Politechniki Warszawskiej, pozwoli ona na uzyskanie rocznie około 900 MWh czystej energii elektrycznej, co wystarczyłoby do zasilenia 450-500 gospodarstw domowych.

System fotowoltaiczny będzie wykonany w najbardziej popularnej technologii ogniw z krzemu krystalicznego, a łączna zajmowana powierzchnia będzie wynosić ok. 10 tys. m kw. Po dołączeniu systemu fotowoltaicznego do sieci elektrycznej i uzyskaniu koncesji na odsprzedaż energii, właściciel będzie mógł otrzymywać zielone certyfikaty za każdą wyprodukowaną megawatogodzinę (MWh).

System ten będzie pierwszym w Polsce systemem scentralizowanym o tak dużych rozmiarach. Dotychczas największa instalacja to 80 kW w Bydgoszczy.

Starosta olsztyński Mirosław Pampuch ocenił, że dzięki inwestycji możliwa będzie promocja powiatu i całego regionu jako przyjaznego dla środowiska i inwestującego w technologie ekologiczne. Według niego, inwestycja przyciągnie uwagę przedsiębiorców oraz znacznie zwiększy świadomość mieszkańców na temat możliwości oszczędzania i pozyskiwania energii z różnych źródeł.

Powiat Olsztyński, który jest liderem przedsięwzięcia, zajmie się przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji z funduszy europejskich.

Zakładany czas uruchomienia elektrowni słonecznej na lotnisku w Gryźlinach to koniec 2013 roku. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej będą odpowiadali m.in. za: przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do uzyskania dofinansowania, w tym w pierwszej kolejności koncepcji, przygotowanie projektu systemu fotowoltaicznego, przygotowanie projektu instalacji elektrycznej, nadzór nad prawidłową realizacją technologiczną elektrowni i jej eksploatacją oraz monitoring pracy systemu wykonywany w celach badawczych.

za: http://www.wnp.pl/wiadomosci/112828.html
 

·
Banned
Joined
·
22 Posts
Mam zamiar zrobić w nowobudowanym domu ogrzewanie w oparciu o pompę ciepła. Planuję 2 owory o gł. 70 m. Pow. domu 140 m kw. Ma ty współpracować z kolektorami słonecznymi. A zastanawiałem się czy nie wstawić też ogniw fotogalwnicznych, ale po przeczytaniu tego wątku wybiłem sobie to z głowy. Czy ktoś z forumowiczów eksploatuje podobne urządzenia? Jak na tym wychodzi finansowo, porównując do kosztów konwencjonalnego ogrzewania?
 

·
Registered
Joined
·
3,204 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Pod Tarnowem powstanie elektrownia słoneczna

Dokładnie 4445 paneli słonecznych o łącznej mocy 1 MW stanie w podtarnowskiej gminie Wierzchosławice. Energia produkowana w elektrowni słonecznej będzie odsprzedawana do sieci elektroenergetycznej.
Montaż konstrukcji blisko 5 tys. paneli słonecznych, o wysokości 1,5 m każdy, ma się rozpocząć w najbliższych dniach. Jak podkreślają władze regionu, Tarnów i okolice to jeden z najbardziej nasłonecznionych subregionów w kraju, tzw. Polski Biegun Ciepła.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 9,5 mln zł. Pod koniec grudnia ubiegłego roku na realizację projektu powołana przez gminę spółka Energia Wierzchosławice otrzymała ponad 4,8 mln zł dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pozostałe pieniądze to wkład własny gminy i wsparcie uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Według danych z Urzędu Regulacji Energetyki w Polsce istnieją 4 elektrownie słoneczne, ale ich moc jest jeszcze minimalna - 0,104 MW, jednak powoli rośnie, w lipcu 2010 r. było to tylko 0,012 MW.

za: http://www.wnp.pl/wiadomosci/147765.html
 

·
Registered
Joined
·
3,204 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Brak chętnych na dofinansowanie energetyki słonecznej

Z ponad 1 mld zł promes przyznanych w tym roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie dużych przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii ani złotówka nie zostanie przeznaczona na fotowoltaikę. Powód? Brak wniosków o dopłaty do dużych inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze Słońca.
(...)
- Eksploatacja instalacji fotowoltaicznej jest stosunkowo tania, ale na początku koszty inwestycji są bardzo wysokie. W ogólnym rozrachunku ilość energii, jaką można w Polsce uzyskać z tego źródła, jest niższa niż w przypadku energii wiatrowej lub biogazowi, przy tych samych nakładach inwestycyjnych Poza tym, spośród wszystkich źródeł odnawialnych wykorzystywanych na skalę przemysłową tylko dobrze prowadzone biogazownie są w stanie zapewnić stałe zaopatrzenie w energię, a zatem bezpieczeństwo energetyczne. Niestabilność produkcji pozostałych instalacji trzeba równoważyć jakimś konwencjonalnym źródłem energii - głównie gazem analizuje Roman Pluszczew, prezes zarządu Fitenu.
(...)
Najnowsza i największa instalacja fotowoltaiczna w Polsce o mocy zainstalowanej ok. 100 kW została uruchomiona dwa tygodnie temu w centrum logistycznym producenta obuwia grupy NG2 w Polkowicach.

- Panele słoneczne zostały umieszczone na południowej ścianie budynku o długości 80 m i wysokości 20 m. Zasilą nowy magazyn logistyczny o powierzchni 23 tys. m2 i nowoczesny w pełni zautomatyzowany system sortowniczy naszych produktów, który zostanie uruchomiony w marcu 2012 r. - informuje Sebastian Szymczak, dyrektor działu logistyki grupy NG2.

Inwestycja została dofinansowana z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

całość: http://www.wnp.pl/wiadomosci/brak-c...e-energetyki-slonecznej,149043_1_0_0_0_0.html
 

·
Registered
Joined
·
114 Posts
Zastanawia mnie tylko czy jest sens budowania tego w Polsce... wydajność na naszej szerokości geograficznej elektrowni słonecznej jest mała... takie obiekty powinny stawiać na zwrotnikach Raka albo Koziorożca, wtedy wydajność była by większa, więc pieniądze lepiej zainwestowane:nuts:
 

·
Registered
Joined
·
1,057 Posts
Zastanawia mnie tylko czy jest sens budowania tego w Polsce... wydajność na naszej szerokości geograficznej elektrowni słonecznej jest mała... takie obiekty powinny stawiać na zwrotnikach Raka albo Koziorożca, wtedy wydajność była by większa, więc pieniądze lepiej zainwestowane:nuts:
Nie mamy takiego potencjału jak Hiszpania czy Grecja ale w UE najwięcej energii ze słońca czepią Niemcy, potem Hiszpania, Włochy, Czechy i Francja - Polska jest 21.
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_the_European_Union


Niepołomice, wspólnie z AGH, opracowały i wdrażają strategię energetyczną -
solary, ogniwa wodorowe, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła ...

http://wiadomosci.onet.pl/regionaln...niepolomicach,1,4963768,region-wiadomosc.html
 
1 - 20 of 535 Posts
Top