SkyscraperCity Forum banner

[Polska][Gra][Ranking] Zaznaczanie największych areałów bez linii kolejowej.

2599 Views 7 Replies 6 Participants Last post by  RefereeELK
Witam,

zagrajmy dziś w grę, która będzie się toczyć do czasu, aż zabraknie materiału do dalszej zabawy i analizy.

Zabawa jest prosta, wymaga logiki, znajomości geografii i posługiwania się biegle Paintem czy Gimpem i dowolną aplikacją z mapą Polski, mianowicie polega na zaznaczaniu pędzlem, krzywą, kalkulatorem lub czajnikiem czy czymkolwiek innym krawędzi linii kolejowych wokół możliwie największego możliwego obszaru bez linii kolejowej w Polsce, zwanego również obszarem bezkolejowym. Obszary z nieczynnymi liniami kolejowymi traktowane są tak samo, jak obszary bez kolei, ale gracz musi wiedzieć, jaka nieczynna linia kolejowa na nim się znajduje. Jeśli wie i się wypowie - otrzymuje dodatkowy punkt.

Punktacja:

5 000 - 10 000 mkw. - 1 pkt.
15 000 - 30 000 mkw. - 2 pkt.
30 000 - 60 000 mkw. - 3 pkt.
60 000 - 120 000 mkw. - 4 pkt.
powyżej 120 000 mkw. - 5 pkt.

Wygrywa gracz z największą ilością punktów, ale przysługuje też wyróżnienie:

Król Zarośniętych Szlaków Kolejowych - wskaż unikalne obszary z nieczynną linią kolejową w Polsce co najmniej 100 razy bez żadnych powtórzeń.
  • Like
Reactions: 1
1 - 2 of 8 Posts


Od razu przyszedł mi do głowy obszar pomiędzy Szczecinem a Gorzowem Wlkp. po likwidacji linii kolejowych wokół Myśliborza i Pyrzyc. Obszar ma 5000 km kw. (niedokładność obrysowania i brakło 10 km kw.). Na obszarze znajdują się nieczynne bądź rozebrane linie kolejowe:
- linia 410 na odcinku Choszczno-Barnówko
- linia 411 na odcinku Stargard Kluczewo-Godków, ze Stargardu Kluczewa do Pyrzyc prędkość 0 km/h, dalej nieprzejezdna/rozebrana
- linia 415 Gorzów Wlkp. Wieprzyce-Myslibórz
See less See more
Olsztyn - Ełk - Białystok - Ostrołęka - Tłuszcz - Nowy Dwór - Ciechanów - Działdowo
Pociągi towarowe dojeżdżają do Łomży, za chwilę otwarcie dla towarów linii do Łap, więc sporo tego obszaru Ci odpadnie :D Do Wielbarka i dalej do Chorzel linia też jest przywrócona i czynna (nie ma prędkości 0), że nie jeżdżą na razie towary, to inna para kaloszy (nie wiem, czy to tej strefy w Chorzelach w końcu coś już jeździ czy nie...)
1 - 2 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top