SkyscraperCity Forum banner

[Polska] Katedry...

3887 Views 6 Replies 5 Participants Last post by  Wo92
7
KATHEDRA z j. greckiego oznacza krzesło biskupie za ołtarzem głównym świątyni. To właśnie od niego pochodzi nazwa głównego kościoła diecezji. Jest to wciąż słowo magiczne, wywołujące obraz filigranowych wieżyczek wznoszących się ku niebu, wnętrz przepełnionych mistycznym światłem,
lasu filarów i kolumn, portali pyszniących się bogactwem rzeźb, oznaczające zarazem ośrodek wiary i symbol potęgi i wielkości Kościoła...

Zapraszam do zamieszczania zdjęć z innych diecezji...

Moim spojrzeniem...
ŁÓDŹ - Archikatedra Św. Stanisława Kostki
Miałem okazję wysłuchać koncertu organowego – niesamowita akustyka
a poprzez miejsce – przeżycie duchowe. Polecam.
See less See more
1 - 7 of 7 Posts
8
Nasza piękna SZCZECIŃSKA KATEDRA ŚW. JAKUBA :) Remontowana, odzyska niedługo iglicę..:)


(panoramka by Raine)


(by Raine)


(by Jacca)

a niedługo będzie..:a teraz wnętrze (by Piotr-Stettin):See less See more
Jest już taki wątek, chyba w zabytkach.

Znalazłem link: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=324424

Tak poza tym problem "katedralności" kościołów był już poruszany, właśnie w tym wątku. Z zaprezentowanych powyżej dwóch kościołów żaden nie był budowany z przeznaczeniem na siedzibę diecezji. I nie jest to rzecz bez znaczenia, ponieważ ma swoje odbicie w architekturze.
3
Oto Katedra z miasta, które ma bardzo długie tradycje biskupstwa. Była to czwarta w ówczesnej Polsce wybudowana katedra (po Krakowie, Gnieźnie, Poznaniu). W Katedrze znajduję się wiele ważnych elementów (między innymi: najstarsze w kościele katolickim w Polsce witraże).

www.wloclawek.prv.pl :

See less See more
Jest już taki wątek, chyba w zabytkach.

Znalazłem link: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=324424

Tak poza tym problem "katedralności" kościołów był już poruszany, właśnie w tym wątku. Z zaprezentowanych powyżej dwóch kościołów żaden nie był budowany z przeznaczeniem na siedzibę diecezji. I nie jest to rzecz bez znaczenia, ponieważ ma swoje odbicie w architekturze.
Dzięki za info. Mnie nie udało się znaleźć owego wątku i dlatego założyłem ten. Zawsze można kontynuować temat... :)
Jest już taki wątek, chyba w zabytkach.

Znalazłem link: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=324424

Tak poza tym problem "katedralności" kościołów był już poruszany, właśnie w tym wątku. Z zaprezentowanych powyżej dwóch kościołów żaden nie był budowany z przeznaczeniem na siedzibę diecezji. I nie jest to rzecz bez znaczenia, ponieważ ma swoje odbicie w architekturze
trzeba było tak od razu..nie wiedziałem, że taki wątek już jest..w takim razie szybciutko zamykamy..i przenosimy się do drugiego wątku :D
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top