SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
www.fotoradarmm.pl
Joined
·
18,278 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hej, nie wiem czy odpowiedni wątek no ale.... wybieramy się na stopa z wawy na mazury. Co polecacie? Na mazurach chcielibyśmy spędzić 3 dni, gdzieś blisko jeziora, kajaki, tanie żarcie, pole namiotowe bądź tanie domki itp. ogólnie by było jak najtaniej:) Żeby była cisza i spokój:D A no i żeby to nie było gdzieś na końcu Polski, troszkę bliżej. Po 3 dniach kierunek Malbork, Trójmiasto.

Oczywiście po wyprawie foty gwarantowane:D
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top