SkyscraperCity banner

1 - 20 of 74 Posts

·
Registered
Joined
·
240 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Inowrocław

synagoga (ul. Solankowa) z początku XX w., zniszczona przez Niemców w czasie II wojny światowej


przedwojenny widok ogólny Inowrocławia, po prawej stronie widać synagogę (przed kościołem Zwiastowania N.M.P.)

 

·
Registered
Joined
·
5,362 Posts
Stara Synagoga w Przemyślu

Stara Synagoga w Przemyślu - główna ortodoksyjna synagoga przemyskiej gminy żydowskiej, znajdująca się w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej przy ulicy Jagiellońskiej 33. Przez około 350 lat była centrum duchowym, socjalnym oraz edukacyjnym przemyskich Żydów.

Synagoga została zbudowana w latach 1592-1594 na miejscu najstarszej przemyskiej bożnicy. Synagoga była usytuowana wewnątrz miasta tuż przy murach obronnych, do których pierwotnie przylegała. Pracami budowlanymi kierował Bononi, włoski architekt oraz budowniczy fortyfikacji.

W latach 1910-1914 synagoga została odrestaurowana pod kierunkiem architekta Tadeusza Mokłowskiego. W 1934 roku bożnica została wpisana do rejestru zabytków. Podczas II wojny światowej została uszkodzona podczas walk. W 1941 roku zniszczeń dopełnili hitlerowcy, wysadzając bimę w powietrze.

W 1956 roku, ówczesne władze miasta nakazały rozebrać ruiny synagogi, mimo sprzeciwu konserwatora zabytków, który miał w planach odbudowanie zabytku. Obecnie na miejscu synagogi znajduje się pusty plac, na którym parkują samochody.

Źródło: Wikipedia


Stara Synagoga - rok 1905. (zdjęcie ze strony: http://wojnawp.republika.pl)


Widok od strony ul. Jagiellońskiej. (zdjęcie ze strony: http://wojnawp.republika.pl)


Stara Synagoga po restauracji z 1910 roku. (zdjęcie ze strony: http://wojnawp.republika.pl)


Dziedziniec Starej Synagogi. (zdjęcie ze strony: http://wojnawp.republika.pl)


Wnętrze Starej Synagogi. (zdjęcie ze strony: http://wojnawp.republika.pl)


Wnętrze Starej Synagogi. (zdjęcie ze strony: http://wojnawp.republika.pl)


Ruiny Starej Synagogi. (zdjęcie ze strony: http://wojnawp.republika.pl)
 

·
Registered
Joined
·
5,362 Posts
Synagoga Tempel w Przemyślu

Nieistniejąca synagoga znajdująca się w Przemyślu na rogu ulicy Jagiellońskiej 45 i Serbańskiej.

Synagoga została zbudowana w latach 1886-1890 z inicjatywy Żydów postępowych skupionych w Stowarzyszeniu Modlitewny Związek Izraela. Podczas II wojny światowej hitlerowcy spalili synagogę. W latach 50. została rozebrana na polecenie ówczesnych władz miejskich.

Źródło: Wikipedia


Postępowa Synagoga Tempel. (zdjęcie ze strony: http://wojnawp.republika.pl)


Wschodna ściana synagogi Tempel. (zdjęcie ze strony: http://wojnawp.republika.pl)
 

·
Registered
Joined
·
5,362 Posts
Nowa Synagoga w Przemyślu (Synagoga Scheinbacha) - obecnie Biblioteka Miejska

Budowę nowej synagogi zainicjował w 1905 roku przemyski działacz żydowski Mojżesz Scheinbach. Prace budowlane rozpoczęto w 1910 roku dzięki funduszom banków żydowskich oraz Rady Miejskiej. Pracami budowlanymi kierowało Stowarzyszenia Nowa Synagoga Przemyska. W 1918 roku przystąpiono do prac wykończeniowych oraz dekoracyjnych. Zaangażowano do tego żydowskiego artystę Adolfa Bienestocka.

Podczas II wojny światowej hitlerowcy urządzili w synagodze stajnię dla koni - dzięki temu synagoga nie została zburzona. Po zakończeniu wojny, w 1945 roku, synagogę ponownie otworzono i zaczęto odprawiać regularne nabożeństwa. W 1946 roku Kongregacja Wyznania Mojżeszowego w Przemyślu przeprowadziła mały remont budynku, w którym przystosowała jedno z pomieszczeń do pełnienia funkcji synagogalnych.

W 1953 roku na polecenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej synagoga została przejęta i oddana Centrali Odzieżowej na skład tekstylniany. Na początku lat 60. zadecydowano o przekazaniu bożnicy na cele biblioteki. W 1966 roku zakończono prace remontowe i od 1 marca 1967 roku znajduje się w nim Biblioteka Miejska. W 1978 roku Kongregacja Wyznania Mojżeszowego przekazała budynek na wieczyste użytkowanie bibliotece.

Źródło: Wikipedia


Synagoga Scheinbacha przy ul. Słowackiego. (zdjęcie ze strony: http://wojnawp.republika.pl)


Synagoga Scheinbacha przy ul. Słowackiego. (zdjęcie ze strony: http://wojnawp.republika.pl)


Zdjęcie ze strony www.przemysl24.pl
 

·
Registered
Joined
·
5,362 Posts
Synagoga Zasańska w Przemyślu - obecnie opuszczona

Synagoga została zbudowana w latach 1890-1909 przez członków Towarzystwa Izraelickiej Świątyni Zasańskiej. Na przełomie lat 1927 i 1928 władze miasta zamknęły synagogę ze względu na częste konflikty pomiędzy Żydami ortodoksyjnymi a zasymilowanymi.

Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali wnętrze synagogi, a do wschodniej części dobudowali halę, przeznaczając całość na elektrownię.

Po wojnie budynek należał do PKS-u, MPK, Kolumny Transportu Sanitarnego. W 1994 roku w synagodze próbowano urządzić galerię sztuki oraz salę wystawową, która by prezentowała sztukę żydowską. W 2005 roku miasto sprzedało obiekt prywatnemu przedsiębiorcy.

Źródło: Wikipedia


Zdjęcie ze strony www.przemysl24.pl


Synagoga Zasańska, lata 60. (zdjęcie ze strony: http://wojnawp.republika.pl)


Synagoga Zasańska - lata 30 XX w. (zdjęcie ze strony: http://wojnawp.republika.pl)
 

·
Registered
Joined
·
12,817 Posts
Pierwsze wzmianki o białostockich Żydach pochodzą z 1658 roku, a już w 1692 r. istniała w mieście synagoga. W 1764 wzniesiono nową murowaną bożnicę ,którą wzorowano na tykocińskiej. w Latach 1803-1804 rozbudowana ją. Obok stał drewniany dom modlitewny z 1715 r. a w niej znajdowała się bima z inskrypcją z 1718 r. Wokół nich w XIX wieku rozwinęła się dzielnica żydowska - Szulhof. Świątynię rozebrano w 1903 r. a na jej miejscu zaczęto budować Wielką Synagogę ( 1909- 1913) .Twórcą projektu był Jakub Rabinowicz. Wzniesiono ją na rzucie kwadratu o bokach ok. 25 metrów. Elewacja utrzymana była w stylu neogotyckim i neobizantyjskim, a wnętrza dekorowały malowidła i inskrypcje . Jedną z tradycji tej synagogi, wprowadzoną przez dr. Gedali Rozenmana -ostatniego rabina białostockiego- były modlitwy odprawiane podczas polskich świat narodowych, na ich zakończenie śpiewano polski hymn

27 czerwca 1941 r. do żydowskiej dzielnicy Szulhof weszli Niemcy i zaczęła się masowa eksterminacja ludności pochodzenia żydowskiego. Do podpalonej synagogi spędzono ok tysiąca osób wpychając w płomienie, opornych zabijano na miejscu. Razem z wielką synagogą palono cała dzielnicę i rozstrzeliwano jej mieszkańców. W 1995 roku w tym miejscu wzniesiono pomnik dla uczczenia poległych 2 tys. Żydów. A warto dodać, że do I WŚ Żydzi stanowili średnio ok. 70% ludności Białegostoku. W okresie międzywojennym po rozszerzeniu granic miasta ok 50 %. Większość z nich zginęła wywieziona do obozów zagłady lub podczas Powstania w Getcie Białostockim -drugim co do wielkości po warszawskim zrywie ludności żydowskiej w okupowanej Europie.
przed wybuchem wojny w Białymstoku było kilkanaście synagog i żydowskich domów modlitwy, a wojnę przetrwały trzy.


(fragment mapy "Białystok -historyczny plan miasta - lata 30-ste" - wyd. Aticart)
 

·
kawiarniana lewica
Joined
·
930 Posts
Synagoga Alte Szil w Łodzi

Synagoga Alte Szil w Łodzi - główna synagoga łódzkiej gminy żydowskiej znajdująca się przy ulicy Wolborskiej 20. Była jedną z najbardziej okazałych synagog Łodzi jak i samej Polski.

Synagoga została zbudowana w latach 1863-1871, według projektu Jana Karola Mertschinga, na miejscu starej drewnianej synagogi. Synagoga została przebudowana w 1893 roku, przez Adolfa Zeligsona. Podczas II wojny światowej hitlerowcy ograbili i podpalili synagogę z 10 na 11 listopada 1939 roku. W 1995 roku, na miejscu gdzie stała synagoga umieszczono pomnik Dekalogu.

Murowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Był kolebką kilku stylów: mauretańskiego, bizantyjskiego, neomauretańskiego i noeromańskiego. Był jedną z najciekawszych synagog w Łodzi i Polsce. Jego kształt i wystrój sprawił, że bardzo różnił się od zabudowy w mieście.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Alte_Szil_w_Łodzi 

·
kawiarniana lewica
Joined
·
930 Posts
Dajczeszil - Wielka Synagoga w Łodzi - synagoga zbudowana z funduszy łódzkich fabrykantów m.in.: Izraela Poznańskiego, Joachima Silbersteina i Karola Scheiblera.

Projekt wykonał Adolf Wolff ze Stuttgartu, choć oficjalnie był zatwierdzony przez Hilarego Majewskiego. Budowa rozpoczęła się w 1881 roku.

Synagoga była przeznaczona dla żydowskiej burżuazji, zasymilowanej z polską kulturą. Wstęp do świątyni umożliwiały tylko specjalne przepustki, wydawane najbogatszym Żydom, przede wszystkim tym, którzy sponsorowali jej budowę. Mieściła się przy ul. Spacerowej 2, obecnie ul. Kościuszki 2.

Podpalona przez nazistów w 1939 (z 10 na 11 listopada) i rozebrana w 1940.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Synagoga_w_Łodzi

 

·
kawiarniana lewica
Joined
·
930 Posts
Synagoga Ezras Izrael w Łodzi (Synagoga Litewska, Wołyńska) - nieistniejąca synagoga znajdująca się w Łodzi, przy ulicy Wólczańskiej 6.

Synagoga została zbudowana w latach 1899-1904, według projektu Gustawa Landau-Gutentegera.

Plac przy Wólczańskiej 6 w końcu XIX wieku kupiła grupa żydowskich kupców. Budynek świątyni powstał na planie prostokąta. Miała trzy kondygnacje. Nad podwójnym wejściem był trójkątny szczyt z arkadowym fryzem, nad nim duża rozeta. Elewację zdobiły okna o różnej wielkości, a na szczycie były małe wieżyczki zakończone kopułami. Synagoga miała dwa odrębne wejścia dla kobiet, którymi wchodziły na galerię.

Tuż po odzyskaniu niepodległości, synagoga zarządzana była przez stowarzyszenie "Ezras Izrael".

Podczas II wojny światowej, w nocy z 10 na 11 listopada 1939 roku niemieccy okupanci spalili synagogę. Podczas niszczenia budynku Niemcy znęcali się nad rabinami synagogi. W 1940 roku ostatecznie usunięto zgliszcza bóżnicy.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Ezras_Izrael_w_Łodzi

 

·
Szczecin Pany
Joined
·
2,747 Posts
Szczecin

W 1863 roku szczeciński architekt Kruhl (Projektant Czerwonego Ratusza) wykonał projekt nowej murowanej Synagogi. Prace przy jej budowie zakończono w maju 1875 roku. Synagoga mogła pomieścić lącznie ok. 1700 osób. Z biegiem lat stopniowo ją unowocześniano, w elementy zdobnicze, organy, centralne ogrzewanie i elektryczność. Koniec Synagogi Szczecińskiej Gminy Żydowskiej nastąpił 9 listopada 1938 roku, została podpalona przez hitlerowców, a straż pożarna ograniczyła Swoje działania do polewania sąsiednich domów. Tylko kilku Żydów próbowało ratować jakieś rzeczy. Wypalone mury Synagogi stały jeszcze przez trzy lata, a następnie zostały wysadzone.
Noc z 9 na 10 listopada 1938 roku została nazwana "nocą kryształową" spłonęło wtedy bardzo wiele żydowskich nieruchomości i zapoczątkowała ona holokaust, który prowadził do zagłady narodu żydowskiego w krajach podbitych przez Niemcy.


Po nocy krysztalowej...

^^ ŹRÓDŁO: Sedina.pl
 

·
Registered Moudjahidin
Joined
·
1,307 Posts
Synagoga Maharszala w Lublinie

Etapy budowy:
1. Synagoga drewniana – istniejąca przed 1567 r.
2. Budowa pierwszej synagogi murowanej – ok. 1567 r.
3. Odbudowa po pożarze – 1655-60 r.
4. Budowa drugiej synagogi (po zawaleniu pierwszej) – 1854-66 r.

Data zburzenia: 1942 r.

Styl:
renesansowy, przebudowa w XIX w.

Materiały i techniki:
budynek w całości murowany, otynkowany, detale architektoniczne wykonane z tynku, dach kryty blachą.

Wymiary (cały kompleks synagogalny wraz z synagogą Maharama):
bok wschodni - 41m; bok północny - 30,89, wraz z aneksem klatki schodowej - 37,2; bok zachodni - 43,3m; bok południowy - 30,5m;

 

·
pan pingwin
Joined
·
657 Posts
kiedy oglądam zdjęcia tych synagog, czuję, że jako kraj straciliśmy coś niesamowitego. i nie chodzi mi o same budynki, a o różnorodność kulturową...
 

·
Registered
Joined
·
91 Posts
Nowa Synagoga w Częstochowie – nieistniejąca synagoga znajdująca się w Częstochowie u zbiegu ówczesnych ulic Spadek i Aleksandryjskiej, dziś Wilsona 16.

Była największą częstochowską synagogą i jednym z najbardziej charakterystycznych architektonicznie budynków miasta.

Synagoga na początku II wojny światowej została ograbiona z wszystkich cennych przedmiotów i następnie 25 grudnia 1939 roku spalona. Po zakończeniu wojny zachowane mury synagogi przez kilka lat niszczały, a w głównej sali modlitewnej, dzieci z pobliskich domów urządziły sobie boisko do gry w piłkę nożną.

W 1954 roku Orkiestra Symfoniczna zwróciła się do Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Częstochowie z propozycją przejęcia budynku synagogi, celem wyremontowania go i przeznaczenia na filharmonię.

by wikipedia.

kiedyś:


teraz:
 

·
Registered
Joined
·
91 Posts
Stara Synagoga w Częstochowie – pierwsza synagoga częstochowskiej gminy żydowskiej, obecnie nieistniejąca. Znajdowała się na rogu ulic Nadrzecznej 32 i Mirowskiej.

Zanim przystąpiono do budowy synagogi, sąd rabinacki postanowił zebrać na ten cel pieniądze od członków nowo powstałej częstochowskiej gminy żydowskiej. W 1765 roku przystąpiono do budowy synagogi. W 1872 z inicjatywy ówczesnego prezesa gminy Leibela Kohena dokonano rozbudowy oraz kapitalnego remontu synagogi. Koszt remontu wyniósł 25 tysięcy rubli.

Kolejny remont przeprowadzono w latach 1928-1929, według planów profesora Pereca Willenberga z inicjatywy rabina Nahuma Asza. Zaraz na początku II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku, hitlerowcy zdewastowali synagogę. Została wysadzona w powietrze w 1943 roku zaraz po likwidacji częstochowskiego getta. Po zakończeniu wojny usunięto jej zgliszcza, poszerzając chodnik przy ulicy Mirowskiej.

W synagodze oprócz zwykłych, typowo religijnych nabożeństw, odbywały się również uroczyste nabożeństwa za ojczyznę oraz z okazji ważnych wydarzeń historycznych. W niej również podczas zaborów przechowywano sztandary z okresu napoleońskiego.

 
1 - 20 of 74 Posts
Top