SkyscraperCity banner

13841 - 13860 of 13944 Posts

·
Registered
Joined
·
633 Posts
Robiłem KP na drogę klasy GP (...)
Ale jak są co 1000m lub rzadziej , masz lewoskręty, nie ma zjazdów (...) i nie ma ograniczeń, to możesz bezpiecznie jechać te 100km/h, tak jak na jednojezdniowej drodze S.

Może te 100km/h to była miarodajna, a może to było 110 miarodajnej. Nie pamiętam, nieważne. Były trzy jezdnie obok siebie przez niemal cały odcinek objęty opracowaniem, zajętość terenu prawie jak S oraz miarodajna prawie jak na S. Nie pytajcie gdzie i jaka DK.

Pisałem mgr z tego (...)
Jest tyle kruczków prawnych, nielogiczności, zawiłości, niejasności i niekonsekwencji że precyzyjne pisanie o czymkolwiek wymagałoby za każdym razem elaboratu, stąd moje skróty myślowe.
Dziękuję, że nie odpowiedziałeś merytorycznie na żadne zadane przeze mnie pytanie. Wytłuściłem esencję, co jednak pokazuje, że o ile nie trollujesz, to masz do tego blisko. Przerażające jest to, że jak piszesz, miałeś do czynienia z pracą dyplomową na ten temat, to twierdzisz, że GP to prawie S. Przerażające tymbardziej jest to, że tworzyłeś do czegoś KP. Ja też pisałem prace dyplomowe (dwie) na temat drogownictwa w Polsce i jakoś nie przyszłoby mi do głowy, żeby stworzyć tak kuriozalne stwierdzenie. Piszemy wszyscy od lat, że nasze standardy dla S to właściwie A, i są przypadki, że S przewyższają niektóre czynne starsze odcinki A. A tu ktoś wyskakuje, że użytkowanie GP jest jak S. Czyli rozumiem, że gierkówki, drogi GP przez miasta, czy nawet kilka krótkich odcinków o lepszych parametrach (wymienione Krośniewice, Serock) to niemal S. Czyli niemal A. :banana:
 

·
WUNGIEL
Joined
·
778 Posts
Nie nie rozumiesz. Napisałem w poprzednim poście kilka razy sformułowanie "jak S" oraz " prawie jak S" , czym merytorycznie i wprost doprecyzowałem poprzednie sformułowanie "prawie jak S". Napisałem również o robieniu dróg na aktualnej wersji przepisów oraz o ich wielokrotnej zmienności na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.
A Ty mi tu z Gierkówką wyskakujesz...

Myślę że nie ma co dalej wymieniać zdań na ten temat, podtrzymuję swoje stanowisko że pod pewnymi względami droga klasy GP może być(zależy od drogi) prawie jak S, co wykazałem na kilu przykładach. Masz prawo się nie zgadzać.
Uwzględniając precyzję i zastrzeżenia stanowisko moje się strasznie rozmyło i stało się nieprecyzyjne. Bywa.
Życzę zdrowia.
 

·
WUNGIEL
Joined
·
778 Posts
Otóż to.
Są podobieństwa, ale są też różnice - główną jest możliwa obecność skrzyżowań.
Mogę się jeszcze odnieść merytorycznie do tego:
Pokaż mi jedną jednojezdniową eskę ze skrzyżowaniem, a nie węzłem, i to jeszcze najlepiej żeby następowało co 1000 m. No dobra, znajdź takie co 2000 m. Nie znajdziesz więc nie pisz, że jest to "użytkowo podobne do S".
(...) Tak, ale to nadal wyjątek wśród GP
Nie pokaże esek ze skrzyżowaniami bo takich nie ma, ale pokażę drogi GP które są "jak eski" lub też "prawie jak eski" w moim mniemaniu.
W sumie to już pokazałem więc się zacytuję:
bezkolizyjne odcinki na DK50:
GP61 obwodnica Serocka 2x2
Większość obwodnicy Żyrardowa, 2+1.
Większość obwodnicy Mszczonowa, 1x2.
Całość niedawno otwartej obwodnicy Góry Kalwarii, 2x2.
Są też elementy bezkolizyjne przy miejscowościach Drwale i Chynów.

Poza DK50:
obwodnica Bełchatowa 2+1,
obwodnica Krośniewic 2x2,
obwodnica Raciąża 1x2
powstająca obwodnica Niemodlina 2+1/2x2

Ponadto jest DŚU na obwodnicę Kołbieli DK50 GP 2x2.
(...)
Nie ma jeszcze KP na DK8 Białystok-Augustów, ale ma to być GP 2+1 więc możliwe że będzie tam kilka rozwiązań bezkolizyjnych.
Także nienazwałbym tego wyjątkiem.
Polecam zwłasza pakiet Żyrardów/Mszczonów, tylko że tam sporo tirów.
Skrzyżowanie/1km/Rondo A2/12km/rondo/3km/Rondo/1.5km/2xrondo-węzełzS8/5.5km/skrzyżowanie. Na dłuższych odcinkach również węzeł.
 

·
Registered
Joined
·
10,166 Posts
^^ To co wydawało się nieuniknione i o czym wspominałem kilka postów wyżej.
Ciekawe, czy cięcia będą dotyczyć tylko nowych (nieogłoszonych) przetargów, czy także tych po otwarciu ofert - np. drogiej w realizacji S1.
Trudno powiedzieć w każdym razie po tym co się szykuje z tą pandemią COVIDa ( bo to dopiero preludium ) to raczej nie oczekiwałbym za bardzo nowych przetargów ...
 

·
Registered
Joined
·
16,278 Posts
Trudno powiedzieć w każdym razie po tym co się szykuje z tą pandemią COVIDa ( bo to dopiero preludium ) to raczej nie oczekiwałbym za bardzo nowych przetargów ...
Eee tam, właśnie ogłosili przetarg na ponad 200 limuzyn, tak więc przetargów nie anulują, wszystko to w ramach rozruszania gospodarki w kryzysie :)
 

·
Registered
Joined
·
5,542 Posts
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/polityka-spojnosci-w-koronawirusa

Polityką spójności w koronawirusa

Komisja Europejska zakłada możliwość zmian w przepisach unijnych, by ułatwić wykorzystanie funduszy polityki spójności na walkę z koronawirusem i jego skutkami. Nie są to nowe pieniądze - ułatwienia mają dotyczyć funduszy, które w tym roku Polska miała otrzymać z Brukseli na „zwykłe” inwestycje unijne.

Pieniądze są
Polska, ani żaden inny kraj członkowski, nie otrzymała dodatkowych środków z UE na walkę z zagrożeniem powodowanym przez koronawirusa. Kwota 7,4 mld euro dla Polski, ogłoszona przez Brukselę to fragment puli przewidzianej dla naszego kraju w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Są to fundusze, które i tak otrzymalibyśmy w roku bieżącym jako zaliczki i refundacje w odniesieniu do realizowanych i systematycznie rozlicznych projektów. Kwota podana przez KE pokrywa się z pulą środków określonych w prognozie na 2020 r., którą rząd RP przekazał do Komisji na początku bieżącego roku.

Bez wątpienia większa elastyczność w zarządzaniu tymi pieniędzmi pomoże zachować płynność finansową państwa. Jednak jedyny istotny element propozycji KE to możliwość zmiany przeznaczenia środków z celów rozwojowych na przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z koronawirusem – zaznacza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Ale – jak dodaje – w tym kontekście konieczne są zmiany legislacyjne na poziomie UE.

Strona polska docenia, że Komisja Europejska proponuje działania, które skupiają się na szybkim uruchomieniu pieniędzy już „zarezerwowanych” dla państw członkowskich. Nie pojawiły się jednak żadne nowe źródła finansowania działań poszczególnych krajów UE w kontekście koronawirusa.

Trzeba uelastycznić przepisy
W odniesieniu do propozycji legislacyjnych Komisji, Polska pozytywnie ocenia możliwość zatrzymania przez państwa członkowskie części środków w ramach rozliczeń rocznych z KE. W „normalnym” trybie i tak trafiłyby one do poszczególnych krajów w późniejszym terminie. Pozytywnie odbieramy także propozycję umożliwiającą szybkie zmiany programów operacyjnych, obejmujące przesunięcia funduszy wewnątrz tych programów, z określonych w nich celów na działania przeciwdziałające koronawirusowi i jego skutkom dla gospodarki – w skali makro. A w skali mikro – na pomoc firmom, samorządom, organizacjom pozarządowym i innym beneficjentom, którzy mają niezawinione problemy z realizacją projektów.

Dotychczas zaproponowane rozwiązania są zdaniem Polski zbyt zachowawcze. W obecnej sytuacji proponujemy podjęcie śmielszych kroków, w tym zmian legislacyjnych, które w jeszcze większym stopniu zwiększyłyby płynność finansową państw członkowskich i dałyby większą elastyczność w zwalczaniu negatywnych skutków koronawirusa.

Konieczne są szybkie działania na poziomie UE ukierunkowane na bezpośrednie zwalczanie epidemii. Niemniej już dziś należy myśleć o działaniach, które będą łagodziły długotrwałe negatywne jej oddziaływanie na gospodarki poszczególnych krajów i całej UE. Dlatego przekazaliśmy KE propozycję bardziej kompleksowego pakietu zmian prawnych tzw. koktajl antywirusowy i oczekujemy w tym zakresie współpracy z innymi państwami członkowskimi i samą Komisją – mówi minister Jarosińska-Jedynak.

Prawne antidotum – sprawna kuracja
Zaproponowane przez Polskę rozwiązania dotyczą technicznych zmian w przepisach, jednak niezwykle istotnych z punktu widzenia sprawnej realizacji projektów oraz przepływów finansowych związanych z inwestowaniem funduszy UE. Nie tylko na poziomie rozliczeń UE – PL, ale przede wszystkim miedzy instytucjami a beneficjentami na poziomie krajowym. Chodzi miedzy innymi o:

*wprowadzenie możliwości podniesienia wartości środków refundowanych przez KE państwom członkowskim do 100 proc. (a nie jak obecnie 90 proc.),
*wprowadzenie możliwości podniesienia – na wniosek państwa członkowskiego – poziomu dofinansowania UE do realizowanych projektów o max. 10 pkt. proc. w stosunku do obowiązującego obecnie (maksymalne dofinansowanie UE to teraz 85 proc.) Wygenerowane w ten sposób środki mogłyby być kierowane na wkład krajowy (szczególnie na projekty MŚP),
*podniesienie poziomu płatności zaliczkowych dla lat 2020-23 o 1 pkt proc. (do 4 proc.) lub przesunięcie części zaliczki rocznej z 2021 na rok 2020 i wprowadzenie możliwości rozliczenia się z nich na koniec perspektywy, a nie przy rozliczeniach rocznych, przyspieszenie refundacji środków przez KE – z obecnych maksymalnie 60 dni do np. 20,
*rezygnację z korekt netto – ze względu na spodziewany kryzys gospodarczy, wszystkie środki nie rozliczone w danym roku powinny pozostać w dyspozycji państwa członkowskiego i być ponownie wykorzystywane,
*rozszerzenie katalogu inwestycji i zakupów, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, które można sfinansować z funduszy UE, ułatwienie przesuwania środków pomiędzy funduszami, programami, kategoriami regionów,
*wprowadzanie odstępstw w obszarze pomocy publicznej.

Przyjęcie tych propozycji może znacząco ułatwić wykorzystanie funduszy unijnych nie tylko na bezpośrednią walkę z koronawirusem, ale przede wszystkim na łagodzenie jego negatywnego wpływu na gospodarkę. Podobne rozwiązania były z dobrym efektem stosowane w perspektywie 2007-2013 przy łagodzeniu skutków kryzysu z 2008 r.
 

·
Registered
Joined
·
12,402 Posts
No nie mogłem się powstrzymać:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36987/Pracowita-przerwa-zimowa
Od 15 grudnia do 15 marca trwa tzw. okres zimowy, podczas którego wykonawcy mogą zawiesić prowadzenie robót w terenie. Mogą też ten dodatkowy czas wykorzystać do prowadzenia prac, by nadgonić ewentualne zaległości lub przyspieszyć realizację kontraktu. W tym roku zima była łaskawa i wielu wykonawców prowadziło prace. Jednak postępy podczas zimy to nie tylko prace budowlane. Zatem co udało się zrobić przez ostatnie trzy miesiące?

W trakcie przerwy zimowej zrobiono wiele, liczby nie kłamią:

[...]
ogłosiliśmy dwa przetargi na budowę 14 km nowych dróg,
:nuts::lol::hilarious
 

·
Registered
Joined
·
16,278 Posts
Ciekawe jak wyglądałą obecnie konsultacje do nowego programu budowy dróg. Termin konsultacji do 20 marca. Czy w ogóle ktokolwiek bierze udział w tych konsultacjach i gdzie są one prowadzone?
 

·
Registered
Joined
·
12,402 Posts
Samorządy biorą aktywny udział w konsultacjach dot. programu "100 obwodnic".

Ponieważ obecnie trwają konsultacje dotyczące programu, wiele samorządów organizuje manifestacje, organizuje protesty i apele oraz zbiera podpisy. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie efekt mobilizacji lokalnych społeczności. Tomasz Żuchowski, p.o. dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że konsultacje powinny przynieść jakiś kompromis.

− Najchętniej umieściłbym w programie nawet 300 obwodnic, bo tyle chyba liczyłaby zamknięta lista. Wiem oczywiście jakie są moce przerobowe rynku i jakie są realia finansowe. Aktualnie trwają konsultacje, prowadzone są do 20 marca przez Ministerstwo Infrastruktury. Od razu po opublikowaniu listy obwodnic 8 lutego, jak również w trakcie trwających obecnie konsultacji, pojawiło się od razu sporo głosów – trzeba więc pewne rzeczy wytłumaczyć. Liczę na to, że w wyniku konsultacji głosy mieszkańców i samorządów uzyskają jakąś aprobatę – mówi Rynkowi Infrastruktury szef GDDKiA.
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/gddkia-zamknieta-lista-liczylaby-300-obwodnic-znamy-jednak-moce-przerobowe-rynku-70921.html
 

·
Registered
Joined
·
185 Posts
Eee tam, właśnie ogłosili przetarg na ponad 200 limuzyn, tak więc przetargów nie anulują, wszystko to w ramach rozruszania gospodarki w kryzysie :)
^^
Na razie do kosza poszedł wspomniany przetarg:
https://wiadomosci.wp.pl/news-wp-rzad-wycofuje-sie-z-zakupu-280-aut-decyzje-podjal-premier-6489634950243969a
 
13841 - 13860 of 13944 Posts
Top