SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
przestrzeń-ludzie-miasto
Joined
·
7,914 Posts
Discussion Starter · #2 ·

·
przestrzeń-ludzie-miasto
Joined
·
7,914 Posts

·
przestrzeń-ludzie-miasto
Joined
·
7,914 Posts

·
Maaarianozaurus rex
Joined
·
652 Posts
Przyznam szczerze, że spodziewałem się tu jakichś "cudeniek" w stylu ośrodków FWP, a jestem narazie pozytywnie zaskoczony.
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top