SkyscraperCity Forum banner

Polska w Rate Our Architecture: WYNIKI!

6305 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Raine
17
Wzorem Soboleusa zakładam thread o naszych obiektach w ROA (Rate Our Architecture) ;)

1. Zamek w Książu Wałbrzych
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=161760
Miejsce w ROA: 46
głosów: 24
WYNIK: 9.282. Dworzec Główny Gdańsk
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=169697
Miejsce w ROA: 51
głosów: 27
WYNIK: 9.273. Zamek Krzyżacki Malbork
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=160134
Miesce w ROA: 69
głosów: 39
WYNIK: 9.234. Wawel Kraków
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=162062
Miesce w ROA: 88
głosów: 29
WYNIK: 9.165. Zamek Moszna
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=161420
Miesce w ROA: 90
głosów: 20
WYNIK: 9.156. Bazylika Mariacka Kraków
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=163225
Miesce w ROA: 94
głosów: 28
WYNIK: 9.146. Opactwo Cystersów Lubiąż
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=160673
Miesce w ROA: 98
głosów: 26
WYNIK: 9.137. Teatr Słowackiego Kraków
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=164718
Miesce w ROA: 126
głosów: 18
WYNIK: 9.068. Świątynia Wang Karpacz
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=169824
Miesce w ROA: 133
głosów: 27
WYNIK: 9.03
9. Bazylika św. Piotra i św. Pawła Kraków
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=166251
Miesce w ROA: 144
głosów: 19
WYNIK: 9.0010. Stary Browar Poznań
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=162977
Miesce w ROA: 175
głosów: 31
WYNIK: 8.9211. Sukiennice Kraków
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=164747
Miesce w ROA: 188
głosów: 18
WYNIK: 8.8912. Katedra na Wawelu Kraków
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=202395
Miesce w ROA: 216
głosów: 17
WYNIK: 8.8213. Ratusz Poznań
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=104826
Miesce w ROA: 231
głosów: 24
WYNIK: 8.7814. Kościół Mariacki Gdańsk
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=163791
Miesce w ROA: 250
głosów: 26
WYNIK: 8.7315. Zamek Krzyżacki Kwidzyń
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=161693
Miesce w ROA: 277
głosów: 17
WYNIK: 8.6816. Biblioteka UW Warszawa
http://skyscrapercity.com/showthread.php?s=&threadid=83597
Miesce w ROA: 279
głosów: 48
WYNIK: 8.68

See less See more
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top