SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 1027 Posts

·
Moderator
Joined
·
84,392 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Z racji tego, że od prawie roku w naszym kraju rozkręca się rewolucja śmieciowa, proponuję, aby w tym wątku omawiać inwestycje związane z zagospodarowaniem/utylizacją odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i nie tylko.

Tychy: Powstaje zakład zagospodarowania odpadów komunalnych
data dodania: 2014-05-28 15:31:18 źródło: ed / Rynek Infrastruktury
Jeden z najnowocześniejszych w Europie zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych powstaje w Tychach. Obiekt wart 134,5 mln zł zostanie przekazany inwestorowi jesienią. Wykonawcą prac jest firma Strabag.

Roboty budowlane rozpoczęły się w marcu 2013 roku. Obiekt powstaje w formule „zaprojektuj i zbuduj” według autorskiej koncepcji technologicznej Strabag. Przed wykonawcą ostatnie prace przy uruchamianiu inwestycji. Zakład zostanie oddany Inwestorowi w listopadzie 2014 r. po zakończeniu rozruchów technologicznych i prób końcowych.


Zadaniem firmy Strabag było wybudowanie zakładu o linii selekcji i obróbki odpadów, z zamkniętym systemem obiegu powietrza i ścieków oraz możliwością wytwarzania energii i ciepła z biogazu.


Zakład będzie w stanie przerobić rocznie ok. 84 tysięcy ton odpadów. Ze strumienia zmieszanych śmieci komunalnych odzyskiwać się będzie i kierować do recyklingu różnorodne frakcje surowcowe, produkować paliwo z odpadów tzw. RDF (paliwo wysokoenergetyczne) oraz kompost lub biopaliwo. W procesie mechanicznej segregacji przy użyciu automatycznych systemów, wydzielone a następnie skierowane do recyklingu zostaną np. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne oraz inne precyzyjnie określone frakcje. Natomiast zneutralizowane, a szkodliwe z natury rzeczy substancje ulegną przetworzeniu i zostaną wykorzystane do celów nawozowych.


Powstała hala segregacji ze zmechanizowaną sortownią odpadów zmieszanych wraz z linią do odzysku komponentów do paliwa i linią produkcji paliwa RDF, hala i reaktory fermentacji frakcji organicznej, hala stabilizacji tlenowej i dokompostowania, nowoczesna stacja oczyszczania powietrza, zespół agregatów kogeneracyjnych, linia odzysku odpadów budowlanych oraz punkt odbioru odpadów niebezpiecznych.


Takie rozwiązania pozwolą ograniczyć do absolutnego minimum ilość odpadów kierowanych do składowania. Kluczową dla funkcjonowania zakładu będzie technologia suchej fermentacji metanowej Laran®, umożliwiająca przetworzenie odpadów w biogaz. Oznacza to, że z metanu powstałego w procesie fermentacji odpadów biologicznych powstanie tzw. zielona energia, zarówno cieplna jak i elektryczna, którą zakład będzie mógł wykorzystywać na własne potrzeby jak i sprzedawać do sieci.


Projekt w Tychach realizowany jest przez Strabag dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "Master". Inwestycja kosztowała 134,5 mln zł, w tym 69 mln zł stanowiła dotacja z UE. Wartość kontraktu Strabag wyniósł 116,5 mln zł brutto.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/a...lad-zagospodarowania-odpadow-komunalnych.html
 

·
Registered
Joined
·
16,482 Posts
moja spalarnia jest najmojsza :tongue: ;)Południowokoreański sprzęt w krakowskiej ekospalarni

Południowokoreańska firma Doosan Lentjes będzie dostawcą kluczowych technologii kotłowych dla nowej spalarni odpadów komunalnych w Krakowie. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą całej inwestycji zakład ma być gotowy pod koniec 2015 r.

Na mocy umowy podpisanej przez władze miasta w październiku zeszłego roku głównym wykonawcą inwestycji została inna południowokoreańska firma - POSCO Engineering & Construction Co.

Doosan Lentjes, spółka zależna Doosan Power Systems, dostarczy do nowego zakładu w Krakowie kompletny układ kotłowy, obejmujący dwie linie, mogące przetworzyć do 220 tys. ton odpadów komunalnych stałych rocznie. Kontrakt obejmuje projekt, dostawę urządzeń oraz usługi związane z montażem i rozruchem.

Jak podkreśla przedstawiciel firmy Mariusz Marciniak, urządzenia zaproponowane dla Krakowa opierają się na sprawdzonej technologii, która pozwala także produkować prąd oraz ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej. Technologie te zostały zainstalowane w wielu zakładach tego typu na świecie, ostatnio we Frankfurcie w Niemczech i Harlingen w Holandii.

Według zapowiedzi władz miasta budowa krakowskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów ma się rozpocząć w drugiej połowie tego roku. Inwestycja o wartości blisko 797 mln zł uzyskała dofinansowanie ze środków UE.

Budowa zakładu jest największym przedsięwzięciem inwestycyjnym miasta dofinansowywanym z funduszy unijnych.

Zgodnie z podpisanym kontraktem budowa ekospalarni powinna się zakończyć za trzy lata (1100 dni). Projekt otrzymał 371,7 mln zł unijnego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Krakowski Holding Komunalny otrzymał też na ten cel 270 mln zł preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Zakład powstanie przy ul. Giedroycia w Nowej Hucie. Teren ten jest nieużytkiem. Obiekt będzie spalał tylko tzw. resztkowe odpady komunalne, z których wcześniej oddzielono wszystkie użyteczne surowce wtórne. Jego wydajność wyniesie 220 tys. ton rocznie. Przy okazji spalania odpadów wytwarzana będzie energia elektryczna i ciepło dla miejskiej sieci ciepłowniczej.

Inwestycja jest ostatnim i najważniejszym elementem tworzonego od kilku lat w Krakowie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Budowa ekospalarni jest niezbędna, bo w 2016 roku zostanie zapełnione komunalne wysypisko śmieci w Baryczy. W Krakowie wytwarza się ok. 321 tys. ton odpadów rocznie, a według prognoz w 2020 roku będzie to już ok. 340 tys. ton. Obecnie 86 proc. odpadów trafia na składowiska. To niezgodne z wymogami unijnymi, które nakazują znacząco ograniczać składowanie odpadów biodegradowalnych oraz odzyskiwać zawartą w nich energię.
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/767179,ekospalarnia-w-krakowie-wizualizacje,id,t.html 

·
Moderator
Joined
·
84,392 Posts
Discussion Starter · #3 ·
^^Świetnie się prezentuje. Niestety u mnie w mieście pomysł spalarni obsługującej kilka miast regionu upadł z powodu protestów mieszkańców. Mimo, że do najbliższych zabudowań było ponad kilometr, a emitowane zanieczyszczenia miały być w teorii mniejsze niż te wydobywające się z pobliskiej ciepłowni, to niestety strach przed czymś nowym wygrał :(
 

·
Registered
Joined
·
9,258 Posts
^^Świetnie się prezentuje. Niestety u mnie w mieście pomysł spalarni obsługującej kilka miast regionu upadł z powodu protestów mieszkańców. Mimo, że do najbliższych zabudowań było ponad kilometr, a emitowane zanieczyszczenia miały być w teorii mniejsze niż te wydobywające się z pobliskiej ciepłowni, to niestety strach przed czymś nowym wygrał :(
A gdzie to chcieli zrobić?
Ja bym obstawiał "tyły" hut Pokój i Florian albo dawną koksownię (nawet lepiej bo bliżej do systemu ciepłowniczego).
Tak czy owak - spalarnia odpadów przy tym co tam wcześniej było to prawie elementy zdrojowiska :)
 

·
Moderator
Joined
·
84,392 Posts
Discussion Starter · #7 ·

·
LHC
Joined
·
12,739 Posts
^^
przepadło 600mln z U.E ze względu nie na protesty mieszkańców Rudy a urzędników, którzy nie mieli żadnego innego scenariusza lokalizacji.

Aktualnie na Śląsku wg.Urzedu Marszałkowskiego ma być zlokalizowanych 4 mniejszych o łącznej przepustowości ok.600tys. ton/rok.Koszt ok.1,4mld.Lokalizacje: Chorzów,Mysłowice,J-bie Zdr,Sosnowiec.

W Chorzowie lokalizacja po zakładach Azotowych ma być na 120tys.ton z możliwością rozbudowy o dwie dodatkowe linie.
Sosnowiec Radocha na 130tys.ton, na etapie decyzja środowiskowej.Aktualnie protesty
Mysłowice to studium wykonalności.
Jastrzębie Zdrój-lokalizacja Moszczenica po KWK.


Gliwice MBO 100tys.ton/rok

Rozpoczęto budowę instalacji do przetwarzania odpadów
luc 28.10.2014

W Gliwicach ruszyła budowa nowoczesnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Dzięki temu więcej odpadów komunalnych będzie dokładniej segregowanych i tym samym mniej śmieci trafi bezpośrednio na wysypisko.
Projekt realizuje Śląskie Centrum Recyklingu. Odpady odbierane od mieszkańców najpierw trafią do części mechanicznej, gdzie będą poddawane selekcji w komorach sortowniczych. W tym procesie będą uczestniczyć dodatkowo pracownicy przy taśmach podających, by jak najdokładniej oddzielić te odpady, które można ponownie wykorzystać. Pozostałe będą maksymalnie pomniejszane podczas wieloetapowego przetwarzania. Na taki proces złoży się nie tylko miażdżenie czy kruszenie, ale rozkład tlenowy, zraszanie czy nawilżanie oraz transport w szczelnych tunelach. Szacuje się, że z całej masy odbieranych odpadów na składowisko może trafiać docelowo o 1/3 mniej niż obecnie.

- Dzięki tak nowoczesnej instalacji, która tutaj powstanie, Gliwice będą jednym z miast liderów zmian, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami w Polsce. Bardzo się cieszę, że mamy w Gliwicach do czynienia z dużą stabilnością, jeśli chodzi o współpracowników ze strony spółki i miasta. Dzięki tak dobrze układającej się współpracy możemy dobrze wypełniać zobowiązania i spokojnie przystąpić do realizowania tej inwestycji. Mam nadzieję, że przebiegnie ona sprawnie i za rok będziemy w tym miejscu przekazywać instalację do użytku - mówi Torsten Weber, prezes zarządu Remondis International.

Koszt inwestycji wyniesie około 40 milionów złotych. Trzy czwartej tej kwoty stanowić będzie dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oddanie do użytku nowoczesnej instalacji pozwoli na wyłączenie z użytku starej sortowni przy ul. Kaszubskiej.

http://gliwice.gazeta.pl/gazetagliw...i_do_przetwarzania_odpadow.html#ixzz3HYWsPI9L
 

·
Registered
Joined
·
11,633 Posts
Olsztyn będzie miał nowoczesny system gospodarki odpadami

Rozwiązanie problemu gospodarki odpadami 37 gmin położonych w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego to główny cel projektu polegającego na stworzeniu w Olsztynie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. 30 października 2014 r. wmurowano kamień węgielny pod inwestycję, której budowa dofinansowana jest ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.
Budowa specjalistycznego zakładu przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów gromadzonych na tradycyjnych składowiskach. Dzięki rozbudowie programu selektywnej zbiórki i edukacji ekologicznej, wzrośnie również poziom odzysku odpadów poddawanych recyklingowi. Inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska, przez co podniesie się jakość życia mieszkańców tej części regionu.

Warty ponad 226,5 mln zł (z czego 116,7 mln zł to fundusze Programu Infrastruktura i Środowisko) projekt obejmuje m.in. budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w oparciu o technologię mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem materiałowym oraz rekultywację 8 składowisk. Powstanie 70 nowych miejsc pracy.

Przedsięwzięcie pn. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie należy do tzw. dużych projektów (o wartości ponad 50 mln euro). Dlatego zgodę na jego dofinansowanie, musiała wydać Komisja Europejska.
***​
W ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Programu Infrastruktura i Środowisko, podpisano dotychczas 57 umów o dofinansowanie. Wartość wszystkich inwestycji wynosi 7,6 mld zł, ponad 3,5 mld zł to unijne wsparcie.
http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/f...esny_system_gospodarki_odpadami_20141031.aspx
 

·
Registered
Joined
·
11,633 Posts
Pierwsza taka inwestycja na Śląsku

W Lublińcu, na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, został uroczyście otwarty zakład uzdatniania stłuczki szklanej – najnowsza inwestycja firmy Krynicki Recykling. To jednocześnie pierwszy podmiot, który uruchomił działalność na terenach KSEE w tym rejonie.

Nakłady poniesione na budowę zakładu wyniosły około 40 mln zł, z czego znaczną część – 19 mln stanowiła dotacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki tej inwestycji pracę znalazło już ok. 30 osób, w tym 6 w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

- Zakład w Lublińcu już pracuje, na razie na ok. 30 proc. mocy przerobowych – mówi Adam Krynicki, Prezes Zarządu Krynicki Recykling S.A.
– Lubliniecki zakład jest elementem naszej długofalowej strategii umacniania pozycji lidera rynku odzysku stłuczki szklanej w Polsce. Środki pozyskane od inwestorów z emisji akcji, uzyskane w ostatnich latach dotacje oraz inwestycje spółki w prace badawczo-rozwojowe pozwoliły na opracowanie najlepszej w Europie technologii oczyszczania szkła opakowaniowego – dodaje Krynicki.

Moce przerobowe zakładu w Lublińcu wynoszą 200 tys. ton. Nowy zakład jest najnowocześniejszy w kraju i jako jedyny w Europie posiada technologię pozwalającą na separację kolorystyczną stłuczki szklanej o granulacji już od 3mm. To autorski projekt działu badawczego Krynicki Recycling, który został opatentowany przez firmę.

Krynicki Recycling S.A. jest pierwszą firmą, która oficjalnie otworzyła swój zakład na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublińcu. Dzięki tej lokalizacji firma zyskała bezpośredni dostęp do surowca (stłuczki szkła opakowaniowego) z gęsto zaludnionego obszaru aglomeracji śląskiej, Opola oraz Częstochowy, a także znacznie zmniejszyła koszty transportu do hut szkła zlokalizowanych w zachodniej i południowej części Polski.

- Poszukiwaliśmy lokalizacji na Śląsku, wybraliśmy Lubliniec, bo tutejsze władze samorządowe wiedziały czego chcą – mówi Krynicki. – Współpraca przebiegała wzorowo, co wcale nie jest regułą w innych gminach gdzie często inwestorów wręcz się zniechęca. W Lublińcu, że wszelkie pozwolenie na budowę dostaliśmy w ciągu 56 dni od podpisanie umowy.
- Z radością witamy każdego inwestora, który zamierza realizować d przedsięwzięcia biznesowe w naszym mieście – mówi burmistrz Lublińca Edward Maniura. - Dla naszego miasta są to kwestie kluczowe – zyskujemy przecież nie tylko wpływy ze sprzedaży działek, ale również stałe wpływy z podatków lokalnych i – co najważniejsze – miejsca pracy dla naszych mieszkańców- dodaje Maniura.
Krynicki Recykling S.A. to pierwsza firma, która zaczęła działać w SEE w Lublińcu, ale lada chwila ruszą cztery inne.

- Strefa w Lublińcu powstała w 2008 roku i kiedy mieliśmy ruszyć przyszedł kryzys, potrzeba było czasu na sprowadzenie inwestorów, ale wreszcie się udało. Co ważne są kolejne zaawansowane rozmowy z firmami. Przedstawiono przeze mnie plan 2 tysięcy miejsc pracy w strefie nadal jest realny – mówi Maniura.

http://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/pierwsza-taka-inwestycja-na-slasku,64505.html
 

·
Registered
Joined
·
11,633 Posts
Nowoczesny system gospodarowania odpadami w ZamościuStworzenie instalacji niezbędnej do poprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Zamościa i 13 gmin województwa lubelskiego, to główny cel projektu pn. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. 7 listopada 2014 r. oficjalnie otworzono obiekt, którego budowa została wsparta blisko 41 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Powstanie specjalistycznego zakładu kosztowało ponad 64,6 mln zł. Dzięki inwestycji, systemem gospodarki odpadami zostanie objętych prawie 162 tys. osób. Dodatkowo, powstanie 34 nowych miejsc pracy.

Nowoczesny zakład przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów gromadzonych na tradycyjnych składowiskach. Rozbudowa programu selektywnej zbiórki i edukacji ekologicznej zapewni również wzrost poziomu odzysku odpadów poddawanych recyklingowi. Inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska, przez co podniesie się jakość życia mieszkańców tej części województwa lubelskiego.
http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/f...podarowania_odpadami_w_Zamosciu_20141107.aspx
 

·
Registered
Joined
·
11,633 Posts
13 chętnych do budowy gdańskiej spalarni

Trzynaście podmiotów złożyło wnioski o dopuszczenie do przetargu na budowę spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku. Inwestycja ma zostać zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

O liczbie złożonych wniosków poinformował Marcin Kolarz, specjalista ds. inwestycji z Zakładu Utylizacyjnego - komunalnej spółki z gdańskich Szadółek.

Zamówienie obejmuje projekt, budowę i zarządzanie, utrzymanie i eksploatację - ewentualnie z finansowaniem - spalarni o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 tys. ton rocznie w technologii rusztowej.

Według ogłoszenia przetargowego termin obowiązywania umowy PPP nie przekroczy 40 lat. Inwestor zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu z UE.

Zakład ma produkować energię cieplną i elektryczną. Projekt zakłada oparcie systemu na odbiorze frakcji wysokoenergetycznej odpadów z Gdańska oraz powiatów lęborskiego, kwidzyńskiego, słupskiego, wejherowskiego, gdańskiego, tczewskiego, nowodworskiego, sztumskiego i malborskiego.

Do postępowania zostanie dopuszczonych maksymalnie pięciu wykonawców, a wadium będzie wynosić 3 mln zł.

W przetargu ma zostać wybrana oferta najkorzystniejsza ekonomiczne z uwzględnieniem następujących kryteriów: wynagrodzenie (waga 1), podział ryzyk (waga 2), terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń zamawiającego (waga 3).
http://www.portalsamorzadowy.pl/raport/13-chetnych-do-budowy-gdanskiej-spalarni,64393.html
 

·
Moderator
Joined
·
84,392 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Trwa spór o spalanie odpadów
Autor: portalsamorzadowy.pl | 10-11-2014 12:04
Wielu fachowców uważa, że brakuje jasnej decyzji, jakie metody zagospodarowania odpadów będą preferowane. Łączenie spalania i przetwarzania w instalacjach MBP ma licznych krytyków. - Nie ma i nie może być jednej drogi. Tak jak nie ma jednorodnych odpadów - twierdzi resort środowiska.
Zapytaliśmy w resorcie środowiska, czy mamy w Polsce jasny plan przeprowadzania reformy śmieciowej, czy wiemy, w którą stronę idziemy, bo przykład spalarni może sugerować, że nadal nie wiemy, jaki system powinien w Polsce obowiązywać.
Ciąg dalszy : http://energetyka.wnp.pl/trwa-spor-o-spalanie-odpadow,238115_1_0_0.html
 

·
Registered
Joined
·
11,633 Posts
Budowana spalarnia odpadów w Bydgoszczy zdała ważny test

Na budowie spalarni odpadów w Bydgoszczy przeprowadzono próby hydrauliczne kotłów obu linii spalania. Próby obejmowały wytworzenie w kotłach ciśnienia 106 barów, choć zakres pracy kotłów w normalnych warunkach nie będzie przekraczał 42 barów - poinformował inwestor obiektu, komunalna spółka ProNatura.

- Próba ciśnieniowa jest najważniejszym testem jakości wykonania części wodnej kotła. Należy ją przeprowadzić po zakończeniu montażu, ale przed podłączeniem - wskazał Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.

- Próba hydrauliczna przeprowadzana jest w celu sprawdzenia szczelności spawów części wodnej kotła. W jej trakcie kocioł jest całkowicie napełniony wodą, aż do odpowietrzeń, a w przypadku najmniejszej nieszczelności następuje widoczny na manometrach spadek ciśnienia. Pozytywny wynik testu gwarantuje szczelność instalacji i bezpieczeństwo jej eksploatacji - dodał.

Jak podał inwestor, w trakcie budowy są już kolejne obiekty spalarni, m.in. budynek portierni ze stanowiskami wagowymi.

Ponadto układane są sieci sanitarne oraz wodociągowe, zamontowano drugą suwnice w budynku bunkra, powstaje dalsza część konstrukcji stalowej oraz zadaszenie budynku procesu spalania. Trwa montaż odżużlaczy obu linii spalania oraz filtrów workowych.(...0

http://budownictwo.wnp.pl/budowana-spalarnia-odpadow-bydgoszczy-zdala-wazny-test,238195_1_0_0.html
 

·
Registered
Joined
·
11,633 Posts
Spalarnia w Gdańsku

Trwa postępowanie, które wyłoni projektanta, wykonawcę i operatora spalarni odpadów w Gdańsku. Będzie to obiekt potencjalnie obsługujący 60 gmin. Ciągle jednak inwestycja budzi kontrowersje.

Trwa wdrażanie kluczowego projektu dla Trójmiasta i całego regionu – spalarni odpadów w Gdańsku-Szadółkach. Równolegle toczy się dyskusja wokół tej inwestycji. Zakład Utylizacyjny zorganizował debatę z udziałem ekspertów, którzy porównywali i oceniali instalacje rusztowe i plazmowe.

Obecnie w toku jest postępowanie, które wyłoni projektanta, wykonawcę i operatora spalarni odpadów. Będzie to obiekt potencjalnie obsługujący aż 60 gmin. Elektrociepłownia na odpady z tzw. frakcji energetycznej stanie do 2020 roku na terenie Zakładu Utylizacyjnego (ZU).

- Uzyskana w tym celu decyzja środowiskowa akceptuje zastosowanie rusztowej technologii spalania z tzw. półsuchą metodą oczyszczania spalin – mówił Wojciech Głuszczak, prezes ZU.(...)
całość: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/spalarnia-w-gdansku-potrzebna-ale,65296.html
 

·
Registered
Joined
·
11,633 Posts
Kompletują system oczyszczania spalin bydgoskiej spalarni

Na teren budowy bydgoskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dostarczono skruber, czyli podstawowy element systemu oczyszczania spalin.

Kolejny ważny element systemu oczyszczania spalin bydgoskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych jest już na terenie budowy. Na instalację czeka skruber.

Jak informuje Maciej Federowicz, rzecznik prasowy spółki Pro Natura, która prowadzi budowę ekoelektrociepłowni, dostarczono pierwszy skruber, czyli płuczkę, która jest podstawowym elementem systemu oczyszczania spalin.
W najbliższych dniach odbędzie się jego instalacja. W tym pokaźnych rozmiarów urządzeniu podawany będzie wodny roztwór wodorotlenku sodu odpowiadający za redukcję kwaśnych zanieczyszczeń w spalinach. W skruberze nastąpi również dodatkowe doczyszczanie spalin z pyłów (eliminowane przede wszystkim na filtrze workowym). Każda z dwóch linii technologicznych będzie posiadała swoją oddzielną płuczkę.
Poza skruberem postawione są już quenchery oraz reaktory. W trakcie montażu na miejscu są także filtry workowe.

- Dzięki całemu systemowi oczyszczania spalin instalacja będzie w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska - wyjaśnia Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura. - ZTPOK w Bydgoszczy będzie najnowocześniejszym tego typu zakładem, spełniającym surowe wymogi w zakresie ochrony środowiska - dodaje.
http://www.portalsamorzadowy.pl/gos...zczania-spalin-bydgoskiej-spalarni,65469.html
 

·
Poznaniak:)
Joined
·
1,960 Posts
Poznański ITPOK ma już 43 metry wysokości

6 miesięcy od rozpoczęcia budowy poznańska spalarnia odpadów ma już 43 m wysokości

Na budowie poznańskiej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) od kwietnia 2014 roku praca „idzie pełną parą”. W czwartym tygodniu października najwyższy z projektowanych budynków nowoczesnej spalarni osiągnął maksymalną wysokość na poziomie 43,45 m! Zgodnie z tradycją budowlaną, ekipy wykonujące inwestycję zawiesiły wiechę – symbol osiągnięcia najwyższej wysokości obiektu.

- W przypadku ITPOK’u wiecha niewątpliwie symbolizuje także ogromne i niezwykle dynamiczne tempo budowy – komentuje Szymon Cegielski, dyrektor kontraktu w firmie SITA Zielona Energia – Potężna, wręcz monumentalna budowla stanęła zaledwie po czterech tygodniach od rozpoczęcia zbrojenia i wylewania ścian budynku. Takie tempo prac było możliwe dzięki zastosowanej technologii i współpracy z firmami, mającymi ogromne doświadczenie w realizacji tego typu obiektów.

Najwyższym obiektem na terenie ITPOK jest hala kotła, jedno z głównych miejsc instalacji, w którym zostanie zamontowany kocioł rusztowy. Halę kotła wykonano z wykorzystaniem metody szalunku ślizgowego, która polega na wlewaniu betonu w specjalny szalunek nieprzerwanie przez określony czas. Prace w tej technologii rozpoczęto 30 września i zakończono 23 października. Były prowadzone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez zespół 85 pracowników. W ciągu 1 doby zużywano 130 m3 betonu, podnosząc szalunek a wraz z nim poziom potężnej budowli, o 2 metry na dobę! W efekcie wykonana została już konstrukcja części głównego budynku termicznego przekształcania odpadów w rozdziale hali kotła z bunkrem na odpady.

Do tej pory na budowie ITPOK wykorzystano ponad 12 300 m3 betonu i 2 000 ton stali, co stanowi już ponad 65% konstrukcji żelbetowych dla całej budowy. Łączna powierzchnia zabudowy ITPOK wyniesie ok. 12 000 m2, a powierzchni użytkowej ok. 20 000 m2. Kubatura wszystkich obiektów składających się na ITPOK będzie miała ponad 220 000 m3.

Przy budowie tej, jednej z największych inwestycji Poznania, pracuje średnio 260 osób, a w najbardziej „gorącym” okresie, kiedy rozpocznie się montaż wyposażenia technologicznego, załoga podwoi się do 430 osób. SITA Zielona Energia, która jest inwestorem, współpracuje przy budowie instalacji z firmami uznanymi za światowych ekspertów w swoich dziedzinach, zapewniających najwyższą jakość wykonywanych prac i usług. W zakresie technologii SITA jest wspierana przez firmę Hitachi Zosen Inova, która zrealizowała niemal połowę tego typu obiektów w Europie dla SUEZ EnvironNement, głównego udziałowca SITA Polska. Prace budowlane wykonują partnerzy konsorcjum: HOCHTIEF Polska oraz HOCHTIEF Solutions – partner budowlany posiadający długoletnie doświadczenie w procesie projektowania i budowy obiektów dla sektora energetycznego.

Budowa ITPOK zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2016 roku. SITA Zielona Energia realizuje inwestycję w formule PPP wraz z Miastem Poznań, które dostosowuje system gospodarki odpadami do obowiązujących przepisów zarówno krajowych jak i unijnych. ITPOK będzie jednym z podstawowych elementów tego kompleksowego systemu realizowanego dla potrzeb mieszkańców Poznania i 9 okolicznych gmin. Trafią tu odpady komunalne, nienadające się do recyklingu.http://www.sita-zielonaenergia.pl/
 
  • Like
Reactions: Luki_SL

·
Registered
Joined
·
11,633 Posts
RIPOK: Mamy za dużo instalacji zagospodarowania odpadów. Będzie awantura z Unią Europejską?

- Nabudowaliśmy w Polsce mnóstwo instalacji do przetwarzania odpadów, robiliśmy to niekoniecznie z głową. Niektóre z nich będą niepotrzebne – ostrzega wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk.

Zdaniem Janusza Ostapiuka Komisja Europejska twierdzi, że część wybudowanych instalacji trzeba będzie zlikwidować.

- Mam tego świadomość, że będzie awantura - alarmuje Janusz Ostapiuk. - Zapytałem wiceministra infrastruktury i rozwoju Marcelego Niezgody, czy nie można renegocjować umowy partnerstwa. Odpowiedział, że nie można.

Informacje o możliwych problemach z nadmierną liczbą instalacji zagospodarowania odpadów potwierdza poseł Mirosław Pluta z PO, członek podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Jego zdaniem instalacji jest za dużo, niektóre z nich będą niepotrzebne, być może będzie tak, że nie wystarczy odpadów. - Zadawałem w Sejmie pytanie, czy dwie instalacje w odległości 50 km mają rację bytu – wyjaśnia Mirosław Pluta.

W opinii Pluty część instalacji będzie zamknięta, część przekształcona na przykład w sortownie.
- Wszystko wskazuje na to, że dużo pieniędzy zostało wydanych w niewłaściwym kierunku, nie było racjonalnego myślenia – ubolewa Mirosław Pluta.
http://www.portalsamorzadowy.pl/gos...-bedzie-awantura-z-unia-europejska,65885.html
 

·
Moderator
Joined
·
84,392 Posts
Discussion Starter · #20 ·
^^Jeśli chodzi o lokalizację RIPOK-ów w odległościach większych niż 50km, to jest to stwierdzenie prawdziwe, przynajmniej jeśli chodzi o tereny o mniejszym zagęszczeniu mieszkańców. W Aglomeracji śląskiej, warszawskiej, w Trójmieście itd. takie rozwiązanie napewno nie wchodzi w grę;)
 
1 - 20 of 1027 Posts
Top