SkyscraperCity banner

13021 - 13025 of 13025 Posts

·
zjadacz chleba
Joined
·
1,060 Posts
Poza pewnymi wyjątkami, wprowadzono wczoraj nie wprost wyrażony obowiązek zachowania odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego, więc dotyczy on omijania, wymijania, wyprzedzania :)
Za naruszenie grozi do 500 zł grzywny (brak punktów karnych).
 

·
Registered
Joined
·
4,235 Posts
Poza pewnymi wyjątkami, wprowadzono wczoraj nie wprost wyrażony obowiązek zachowania odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego, więc dotyczy on omijania, wymijania, wyprzedzania :)
Za naruszenie grozi do 500 zł grzywny (brak punktów karnych).
Jeśli dobrze widzę, to dotyczy tylko pieszych i jednocześnie poruszających się. Wczoraj jakiś prawnik w telewizorze mądrzył się, że trzy osoby samochodem nie mogą jechać, ale ja nie widzę na to paragrafu, czy coś przeoczyłem?

Ciekaw jestem, jak zgodnie z prawem wyminąć się mają piesi, gdzie chodnik nie ma powyżej 1,5 metra szerokości.

Przy okazji, niniejszym parkowanie z zachowaniem jedynie 1,5 metra należy uznać za utrudnieniające ruch pieszych, a więc niedozwolone.
 

·
zjadacz chleba
Joined
·
1,060 Posts
Tak masz rację, warunek "1,5 m" dotyczy tylko pieszych. Zostałem zainfekowany pośpiechem wydarzeń, dostałem wczoraj gorączki informacyjnej.

Z tym utrudnianiem życia pieszym przez parkowanie na chodniku, to ja bym 1,5 metrów przemnożył co najmniej przez dwa, pod warunkiem wystąpienia realnego utrudnienia ruchu czyli w warunkach jego wzmożonego natężenia na chodnikach, co w obecnym jednak okresie nie powinno wydawać się zjawiskiem powszechnym, ale jednak mogącym faktycznie wystąpić.
 

·
zjadacz chleba
Joined
·
1,060 Posts
Spośród procedowanych obecnie przez Senat zmian związanych z epidemią (w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 299)) odnajdujemy nowelizację Kodeksu wykroczeń przez dodanie (w art. 2 projektu) nowego przepisu art. 65a.
Proponowany art. 65a k.w.:
„Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”
Jak to się ma do obowiązującego art. 92 § 1 k.w. "Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany."?

Pomysł o tyle niebezpieczny, że jego wprowadzenie nie jest regulacją tymczasową!
 
13021 - 13025 of 13025 Posts
Top