SkyscraperCity Forum banner

Poprawianie wikipedii

911 Views 1 Reply 1 Participant Last post by  Wysokie konstrukcje
Na Wikipedii znajduje się Lista najwyższych konstrukcji w Polsce i pomniejsze np. najwyzszych kominów. Ma ona sporo braków,więc proponuję wpisywać budowle,które mają powyżej 50m,a ich tam nie ma. Zacznę:Biała podlaska-wieża na al.Solidarnosci (83m),wieża na Warszawskiej-(82m)-dane Radiopolska,katalog lokalizacji. Biała 24-"który budynek jest w Białej najwyższy?"-maszty telefonii-ul.Orzechowa 52.2m,na Dokudowskiej 50m. Maszt internetu szerokopasmowego w Cieleśnicy 84m. Maszt w Piszczacu 65m. Kościół w Terespolu-51m(niepotwierdzone). Kościół w Łomazach 65m,w Parczewie 62m. Wieża we Włodawie 97m na WIN 3. Piszcie kolejne...
1 - 2 of 2 Posts
Dodaje-komin w Chotyłowie około 80m
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top