SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
2 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Witam wszystkich serdecznie,

jestem współautorem nowego portalu o starych zdjęciach. Dopiero startujemy, ale udało się nam już zebrać skromny zbiór starych fotografii. Ponieważ na skyscrapercity takich zdjęć znajduje się sporo, chciałbym zachęcić do odwiedzenia naszego przedsięwzięcia, a nawet dodania własnych starych zdjęć.
Dopiero startujemy, dlatego z góry przepraszam za ewentualne błędy i potyczki w działaniu portalu. Krytyka mile widziana:)

Adres: www.tamteczasy.pl

Pozdrawiam,
Łukasz
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top