SkyscraperCity Forum banner

Porthos,Eindhoven

1 - 20 of 61 Posts

·
|/|/|\/|
Joined
·
7,721 Posts
@ lazydog
Normaal wacht je totdat de toren helemaal opgelevert is alvorens je een poll aanmaakt. Da's dan ook de reden dat 'ie er nog niet tussen stond. En hoezo, foto's zijn van dennol?! :? Ik zie er zo een paar bij staan waar dat niet zo is.

1 /


2 /


3 /


4 /


5 /


6 /


7 /


8 /


10 /
 
1 - 20 of 61 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top