SkyscraperCity banner

1321 - 1340 of 1340 Posts

·
РУСЕфил
РУСЕфил
Joined
·
2,892 Posts

·
Registered
Joined
·
34,762 Posts
Държавата и Домусчиеви се съдят за 52 млн. лв. заради БМФ

Коронавирусът ще забави делата най-малко с година

Държавата и братята Кирил и Георги Домусчиеви се съдят за около 52 млн. лв. заради неспазената сделка за приватизацията на Параходство "Български морски флот" (БМФ).

Домусчиеви първи са завели установителен иск, че не дължат претендираната от държавата сума в Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Малко след тях Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК е новото име на Агенцията по приватизация - бел.ред) е завела осъдителен иск в същия съд.

Делата са тежки и сложни и разрешаването на спора ще отнеме най-малко година, а заради извънредното положение може би и повече, казаха от АППК пред Mediapool.

Сделката

Сделката между Агенцията за приватизация и дружеството "Кей Джи Маритайм Шипинг", притежавано от "Адванс Пропъртис" на Домусчиеви, което държи 70 на сто от БМФ, беше сключена през 2008 г.

Съгласно договора компанията имаше задължение да запази тонажа на корабите, числеността на персонала и да повиши заплатите им до края на 2018 г.,

Две години по-рано - през 2016 г., Домусчиеви поискаха от Арбитражния съд на БТПП да се произнесе по спора им с приватизационната агенция за промяна на договора. Решението бе в полза на собственика на БМФ, но създаваше предпоставки за неизпълнение и на редица други приватизационни договори, сред които и този за раздържавянането на "Булгартабак", чиито цигарени фабрики на практика вече не работят, макар да не е минал 10-годишния задължителен период за това.

Последва скандал в управляващата коалиция и след намесата на лидера на НФСБ и тогавашен вицепремиер Валери Симеонов, решението в полза на БМФ беше обжалвано пред Върховния касационен съд. Той върна делото в БТПП за ново разглеждане и арбитражът прекрати производството си по казуса, защото изведнъж откри, че няма компетентност да го разглежда.

Срокът на 10-годишния период на следприватизационен контрол на договора за приватизация на 70% от капитала на БМФ с "Кей Джи Маритайм Шипинг" изтече в края на 2018 г. Според контракта, до 30 юни 2019 г. купувачът трябваше да отчете изпълнението на поетите ангажименти. Той обаче не е направил това и му беше наложена глоба от 11 хил. евро, която беше платена.

Общо Кей Джи Маритам Шипинг" е платила над 5.8 млн. лв. наустойки на държавата, заради неизпълнение по приватизационния договор.

Спор за над 52 млн. лв.

Сега предстои Арбитражният съд към БТПП да се произнесе по спора за неустойката от над 52 млн. лв. заради тонажа на корабите.

В установителния си иск до съда от "Кей Джи Маритайм Шипинг" твърдят, че не дължат тази сума. Основният им аргумент е, че те са заявили производството на кораби с необходимия тонаж, но поради независещи от тях причини, те не са били произведени в указания срок, казаха от Агенцията за приватизация. От компанията досега публично не са коментирали въпроса.

В същото време в края на миналата година приватизационната агенция е завела осъдителен иск срещу дружеството за изплащане на неустойката от над 52 млн. лв. Претенцията е, че сумата не е платена в законово установения срок.

 

·
Registered
Joined
·
34,762 Posts
Пристанище "Оптимизъм"

"Агрия груп холдинг" търси строител за пристанището си за зърно в Белославското езеро. Инвестицията е около 30 млн. евро

По проект пристанището ще е с капацитет 1-1.5 млн. тона зърно годишно

По проект пристанището ще е с капацитет 1-1.5 млн. тона зърно годишно

Малко са задържалите се на повърхността бизнеси по време на извънредно положение и коронавирус. А още по-малко са задържалите се, които не просто се носят по течението, а плуват в конкретна посока. Зърното е един от тях, а капитанът в тази история е "Агрия груп холдинг". Компанията, която е търговец и производител на базовата култура, се готви да изгради пристанище на зелено в Белославското езеро, в близост до Варна.

То ще бъде позиционирано на южния му бряг, между фериботния комплекс и терминала за пропан-бутан на "Газтрейд", като ще бъде в по-голяма близост до ферибота и съответно до жп връзката.

Инвестицията по предварителни разчети възлиза на между 28 и 30 млн. евро, съобщи Емил Райков, председател на съвета на директорите, изпълнителен директор и най-голям акционер в "Агрия груп холдинг". Това е пълният очакван размер на инвестицията и включва стойността на имота, стойността за проектиране, такси към институции за съгласуване на документацията и издаване на разрешение за строеж, строителството, като окончателната стойност ще бъде ясна след избора на изпълнителите. Събирането на оферти тече в момента.

Пристанището ще бъде врата за износа на компанията. "Винаги основната и дългосрочна цел, която мениджмънтът е поддържал и следвал, е устойчиво вертикално развитие на компаниите. От производството на зърно, през първична преработка, осигуряване и развитие на собствена логистика на територията на страната до крайната цел - изграждане на собствен логистичен център "Зърнен терминал" за насипни и наливни товари", обяснява Райков причините на "Агрия груп холдинг" за инвестиране в пристанището. "Това инвестиционно намерение оформя окончателния облик на компанията като самостоятелна и независима от каквито и да е вътрешни или външни фактори на пазара. Изграждането и пускането в експлоатация на пристанище от типа зърнен терминал ще осигури устойчиво предимство на "Агрия груп" и ще добави стойност в бизнес модела, който мениджмънтът преследва", продължава той.


Фотограф: Капитал
Какво предвижда проектът

"Агрия груп холдинг" планира да изгради пристанището през дъщерното си дружество "Бора инвест". Финансирането е одобрено още от края на 2018 г. - началото на 2019 г. от Европейската инвестиционна банка, а съфинансираща банка е ДСК. Самоучастието на инвеститора ще е около 30%, а възвръщането на инвестицията ще е за не по-малко от 10-15 години.

Инвеститорът е готов с техническото проектиране и в момента се търсят строители. Проектът за пристанището е разделен на две части - водна част с изграждане на кейова стена и сухо строителство - изграждането на силозите, инфраструктурата и комуникациите на брега.

Търговете съответно също са два заради спецификите на строителството, като се движат с около две седмици разлика. Първи по време е стартирал търгът за строителството на кейовата стена, т.нар. хидротехническо строителство, обявен в края на февруари, като крайният срок за подаване на оферти изтича на 14 май. Интерес за участие са заявили 5-6 международни компании, казва Райков. Тръжната процедура за строителството на елементите на сушата предстои да бъде пусната в ход, като срокът за подаване на оферти за тази част се очаква да е до края на май.

Паралелно с търговете върви и процедурата по съгласуване на самия проект с различните институции. Очакването на мениджмънта на компанията е процедурата по разглеждане на проекта в Министерството на транспорта с цел издаване на строително разрешение да стартира след входирането на всички съгласувани документи до края на месец юли. "При добро стечение на обстоятелствата реалистичните ни очаквания са до края на годината да получим разрешение за строеж", казва Емил Райков. Разбира се, с уточнението, че никой не е очаквал случващото се в момента и съпътстващите затруднения за работата на администрацията във връзка с COVID-19.

"Възможно е и забавяне на първоначално заложените срокове, но се надяваме, че това няма да доведе до генерална промяна в инвестиционната инициатива", казва още той.

"Този проект е толкова дълъг и толкова тежък в добрия смисъл на думата, че месец-два ако се забавим във връзка с тези ограничения, които в момента са въведени, не е толкова фатално", добавя той. Проектът започва много преди държавата да декларира намеренията си за удълбочаване на Варненското и Белославското езеро, като подобно на всички други оператори там и "Агрия груп холдинг" вижда полза за бизнеса си от подобно удълбочаване. Вече е имало корекции по проекта, като ангажимент на всеки оператор е да осигури впоследствие връзка на собствения си терминал с удълбоченото водно трасе.

"При добро стечение на обстоятелствата реалистичните ни очаквания са до края на годината да получим разрешение за строеж."Емил Райков, изп. директор и най-голям акционер в "Агрия груп холдинг"

[''Агрия груп холдинг'']
Врата за износ

Капацитетът на новото пристанище в Белослав ще е с възможност за приемане, обработка и складиране на 1-1.5 млн. тона зърно на година в зависимост от ритмичността на изпълнение на товарите, като на първия етап ще бъдат изградени 50 хил. тона складова вместимост. На пристанището ще могат да се обработват и наливните неопасни товари - т.е. растителните масла, като по проект капацитетът им е за 160 хил. тона годишно. Според заданието ще могат да се обработват и складират и шрот, генерални товари и контейнери. Общият износ от страната на пшеница, ечемик, царевица и други е 7.8 млн. тона, като за 2019 г. стойността му е 2.5 млрд. лв.

Пристанището ще е четвърти логистичен център за компанията и е важна част от стратегията й за експорта на зърно. Досега и към момента компанията осъществява износа си през терминалите на държавното пристанище Варна. Оттам вървят около 90% от експорта й. Самата компания е силно експортно ориентирана, като от търгуваните общо 700-800 хил. тона около 20% са за вътрешния пазар, а останалите 80% за износ. Холдингът има широк обсег на износ. Основните пазари са Европа, Африка, Азия, като той зависи от разпределението на зърното и реколтата по света всяка година.

Сега идеята е износът да се премести на новия собствен терминал, като зърното на групата ще подсигури работата му и изплащането на инвестицията. Пристанището, разбира се, ще товари и разтоварва и товари на клиенти при интерес.

"Ако пристанището има възможност да се развие и да достигне максималните си капацитети, каквито са плановете, ще може да обслужва и товари на други компании, ако има интерес от страна на друг тип износители", коментира Райков.

Коя е компанията

"Агрия груп холдинг" е в топ 10 на компаниите в селското стопанство. Активна е в Североизточна България, а от 2007 г. е листвана на фондовата борса. Обединява дейности в производството, търговията, съхранението, транспорта и логистиката на селскостопански култури - основно зърнени и маслодайни.

За 2019 г. според консолидирания отчет на "Агрия груп холдинг" приходите й са 321.8 млн. лв., а печалбата преди данъци - 11.4 млн. лв. Групата е обработвала 160 хил. дка земя, в това число 81 хил. дка собствена на територията на Североизточна България. Основните култури, които се отглеждат, са пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. В дългосрочен план компанията предвижда да увеличи обема на обработваемите си площи до 200 хил. дка, от които 50% да са собствена земя, каквото е и приблизително сегашното съотношение между собствените и наетите от общо обработваемите земи.

Холдингът притежава акции и дялове в 18 компании. В групата е един от най-големите производители на зърно - дружеството "Кристера-агро". Търговията със зърно и зърнени продукти представлява над 60% от дейността на холдинга, като я развиват "Кристера" и "Корн трейд". Една от последните инвестиции на "Агрия" е в производителя на сурово и рафинирано слънчогледово олио "Кехлибар", който има годишен капацитет за преработка на слънчогледови семена от 50 хил. тона.

Общият капацитет на складовата база на холдинга е около 220 хил. тона, в това число три основни логистични центъра - в гр. Попово, гр. Девня и гр. Лясковец, както и спомагателни вместимости в основните агроцентрове. Предвижда се след завършване на вече започналата в началото на годината инвестиция в логистичния център - зърнена база, гр. Попово, в края на 2020 г. капацитетът да се увеличи с още 40 хил. тона.
Зърно по време на пандемия

"Хранителната индустрия и отделните сектори в нея се надяваме сравнително малко да бъдат засегнати от кризата, но неминуемо кризата ще доведе до проблеми в икономиката като цяло", казва Райков. В момента може и да има първоначален тласък и търсене на храни за подсигуряването на производителите на храни за един по-дълъг период от време, но това със сигурност рано или късно ще отшуми. Дори и в момента се наблюдава тенденция на отшумяване на това запасяване. Очакванията са за успокояване на пазара и в зависимост от това колко ще е дълбока и колко продължителна кризата ще зависи доколко това ще доведе до увеличаване на финансовите проблеми и повишаване на безработните и оттам намаляване на консумацията. "Въпреки всичко сме спокойни за сектора, защото зърното, фуражът, хлебните изделия са стоки от първа необходимост и хората на последно място ще посегнат в семейните бюджети към орязването им", казва той. В един по-дългосрочен план не е изключено да се засили интересът на инвеститорите към устойчивите по време на кризи бизнес сектори като производството и търговията с базови земеделски суровини.

 

·
Registered
Joined
·
34,762 Posts
Напредват строително-монтажните работи на Пристанищен терминал „Росенец“

Те са привеждане на пирсове 1, 2 и 3 към нормативните изисквания - Етап 1, и изграждане на инсталация за регенерация на парите - Етап 3.„Джи Пи Груп“ АД, като партньор в ДЗЗД „Терминал Росенец“, извършва строителството и реконструкциите на терминала. Няколко месеца след подписването на договора и започване на работата вече е изградена бpeгoyĸpeпитeлнaта дaмбa мeждy пиpc 1 и пиpc 2. След приключването на всички дейности ще бъде изградена и стоманобетонна настилка на пътя между двата пирса.
С усилени темпове текат строителните работи по всички подобекти. Конструкцията на дозаторно-рапределителната сграда (ДРС) е готова, като се изпълняват довършителни работи, както и стоманобетонните фундаменти на всички електро и тръбни естакади.Изпълнени са още и подводни работи, които включват драгажни работи за почистване и корекция на морското дъно и заскаляване и монтаж на бетонни елементи. Обектът стартира на 15 август м.г., като ремонтните дейности ще са с продължителност от 2 години.Пристанищният терминал „Росенец" се намира на южния бряг на Бургаския залив, в заливчето, образувано между носовете „Чукалята" и „Каменарски баир". Терминалът е предназначен за приемане, съхраняване и транспортиране на нефтени и химически суровини и стокова продукция. Приемането на суровина се осъществява от танкерите, акостирали на един от трите пирса. Продуктите временно се съхраняват в резервоари. Експедицията на суровината за нефтопреработване и готовата продукция се осъществява чрез магистрални тръбопроводи до и от основната площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.

 

·
Registered
Joined
·
34,762 Posts
ГБС, "АТ инженеринг 2000" и "Джи Пи груп" искат да разширяват пристанището на Домусчиев

Двата търга на "БМФ Порт Бургас" са с обща прогнозна стойност 322 млн. лв.

"Главболгарстрой", "АТ Инженеринг 2000" и обединение с "Джи Пи груп" са кандидатите за разширяването на пристанище "БМФ Порт Бургас" на братята Кирил и Георги Домусчиеви.

Проектите на компанията - концесионер на основните терминали на пристанище Бургас, са с обща прогнозна стойност 322 млн. лв. Те са два, като единият от тях е разделен на два лота.

Предвижда се доизграждане на кейовите стени, което ще увеличи капацитета на двата терминала на пристанището и ще позволи да влизат по големи кораби. Проектът включва и доизграждане на жп инфраструктура и подобряване на връзките с жп мрежата.

Проектите трябва да бъдат финансирани с евросредства по "Механизма за свързана Европа", като "БМФ Порт Бургас" предстои да получи одобрение на финансирането от ресорния орган към Министерството на транспорта.

Поръчки и кандидати

Търговете бяха обявени на 23 декември от концесионера. "БМФ Порт Бургас" не даде информация кои са кандидатите, но те вече са видни от протоколите. Изискването към кандидатите и по двете поръчки беше през последните 5 години да са извършили поне 3 обекта за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.

Първата поръчка, по която броят на кандидатите е два, е с обща индикативна стойност 261 млн. лв. без ДДС. Тя е за разширяването на терминал "Бургас-запад", който е за контейнери. Разделена е на два лота: за изграждане на кейови стени за корабни места 27 и 28 за 192 млн. лв. и съответно лот 2 за кейови стени за корабни места 25А и 26 с индикативна стойност на рамковото споразумение 69 млн. лв. без ДДС. Така ще бъдат създадени 4 нови корабни места с обща дължина 810 метра за кораби с до 15.5 метра газене.

Кандидати и по двата лота са "Главболгарстрой" на фамилията Пашови и "АТ инженеринг 2000". Компанията е с мажоритарен собственик Илиян Терзиев, който има две трети дял от компанията, а негов съдружник е Георги Пенев. Терзиев е председател на Камарата на строителите в България. Компанията фронтира КТБ и Делян Пеевски при приватизацията на "Техноекспортстрой" преди осем години.

И по втория търг

Втората поръчка е за изграждане на кейова стена за корабно място 33 на терминал "Бургас-изток 2" (за насипни товари) и е за 61 млн. лв. без ДДС. Доизграждането на съществуващата кейова стена ще удължи корабното място, като е предвидено и драгиране на оперативната акватория и зоната за маневриране, както и изграждане на настилка и съоръжения, включително и жп коловоз. При по-малкия проект възложителят съобщава, че освен средства по Механизма за свързана Европа ще използва и собствени, и заемни.

Кандидати по тази поръчка са трима. Отново "Главболгарстрой" и "АТ инженеринг 2000", както и обединението ДЗЗД "Порт Бургас 2020", в което според протоколите участие имат "Джи Пи груп", "Еме и хота груас", като са представени и договори за наем на техника на обединението с още няколко дружества: "Автомагистрали Черно море", "Виктори транс 2007", "Релакс - 2006", "Строителен и технически флот". Към консорциума възложителят има забележки по отношение на изясняването на действителния участник в процедурата, по-детайлна информация за "Еме и хота груас", като държава на регистрация, контакт и т.н., както и други забележки за отстраняване.

Когато се концесионираха пристанищата

Братята Кирил и Георги Домусчиеви влязоха във водния сектор преди десетина години, като през 2008 г. 70% от Параходство "Български морски флот" бяха приватизирани от "Кей Джи маритайм шипинг" на "Адванс пропъртис" - холдингът, обединяващ голяма част от бизнеса на братята.

Впоследствие през флота и дружеството "БМФ Порт Бургас" те станаха концесионери на пристанище Бургас и от 2012 и 2013 г. оперират съответно терминалите за насипни товари "Бургас-изток - 2" и за контейнери - "Бургас-запад".

"БМФ Порт Бургас" бързо се изстреля като лидер във водния транспорт със 104% ръст на приходите и над 300 млн. лв. оборот за 2018 г.

 

·
Registered
Joined
·
11,688 Posts

 

·
Диване!
Joined
·
14,533 Posts
Заглавието на "24 часа" е некоректно. На maritime.bg също. Няма да копаят каналите на Пристанище Варна, а ще удълбочават каналите във Варненското и Белославското езера. Покрай тези канали има разположени няколко пристанища. Това е все едно да напишат нещо подобно:

Ремонтират линиите на ЖП Гара София със 170.5 млн лева

А иначе, ето я кандидат-жертвата на Морско око, а и не само.
Вече е във Варна

Position Received: 2020-04-30 20:34 UTC
2 minutes ago


Vessel's Local Time:
2020-04-30 23:34 LT (UTC +3)
Площ (пространство): BSEA - Black Sea
Пристанище: VARNA
Географска ширина / дължина: 43.18909° / 27.75646°
Състояние: Moored
Скорост / курс: 0 kn / -
AIS Източник: 5593 Shipyard-Finder.com
източник

Такива кораби се произвеждат и във Варна

 

·
Registered
Joined
·
13,769 Posts
Каналъ 1
Варненски заливъ - Варненско езеро
Каналъ 2
Варнeнско езеро - Бѣлославско езероосвѣнъ ТЕЦ Варна и пристанището на Доганъ тѣзи канали сѫ връзка съ пристанище Варна-Западъ, пристанище Леспортъ, фериботенъ комплѣксъ, кораборемонтенъ заводъ Теремъ, корабостроителница Дѣлфинъ


е овде што пишува, "Македонски нос"
Варна - наjвисточната македонска метропола
 

·
Registered
Joined
·
3,743 Posts
SevenSlavicTribes, нямаш никакво основание да пишеш имената на корабостроителниците и пристанищата на иванчовския правопис. Нито "Делфин", нито "Терем" са създадени по времето на дядо Вазов. Собствениците им са си ги кръстили по определен начин, смятам, че е важно да се уважава тяхното решение.
 

·
Registered
Joined
·
7,521 Posts
Той майчиния си език не уважава, пък какво остава за някакви си собственици. Остави го да се прави на клоун. Други неща са по-важни: дава ли полезна информация, говори ли глупости, спами ли, и така нататък... та, викам, не ми пречи че му иде отвътре да се прави на клоун.
 

·
Banned
Joined
·
11,681 Posts
^^
Хехе, кой го казва само! Иванчовският правопис е истинскияТ правопис, но откъде да го знаят това толкова много хора, след като са закърмени със соц. утопия. Техните родители и родителите на техните родители.
Тук във форума пишат много неграмотни хора, които не могат да членуват съществителни имена от м.р. единствено число. Не различават подлог от допълнение като части на речта и имат неблагоразумието да се обаждат за езика ни. Даже се получава обратното - членуват на поразия, когато не е нужно. :LOL:
 

·
Диване!
Joined
·
14,533 Posts


е овде што пишува, "Македонски нос"
Варна - наjвисточната македонска метропола
Не знам дали е вярно, но съм чувал (от роднини на бежанци), че 10% от населението на Варна са наследници на македонски бегълци.
 

·
Registered
Joined
·
13,769 Posts

прѣдимно сѫ отъ Бѣломорието (Кукушъ, Сѣръ, Солунъ), но има и отъ Повардарието
въ Варна сѫ омешани бѣломорци, добруджанци, балканджии и местни гагаузи
 

·
Banned
Joined
·
11,681 Posts
Колко време отнема днес на един голям кораб да стигне от Варненския залив до пристанище Варна-запад? И каква е разрешената скорост в каналите? Предполагам има 6-7 възела.
 

·
Registered
Joined
·
3,743 Posts
Собственикът на корабостроителницата си е отдал живота за името "Делфин", име, с което въпреки кризи и периоди на упадък и разграбване в милата ни държава е запазил реномено на ВАРНЕНСКИЯ КОРАБОСТРОИТЕЛ! Нямаш право като доблестен варненец да правиш каквито и да е интерпретации с това име!
 

·
Registered
Joined
·
2 Posts
Колко време отнема днес на един голям кораб да стигне от Варненския залив до пристанище Варна-запад? И каква е разрешената скорост в каналите? Предполагам има 6-7 възела.
Времето за преход от зимния или летния рейд, до Варна Запад е около час и половина до два часа, според минималната маневренна скорост на кораба плаващ по канала. Понякога отнема и повече време поради сложна метеорологична обстановка, главно силен вятър или ограничена видимост поради мъгла, но и в най лошия случай маневрата отнема около 2 часа максимум.
До Одесос ПБМ е около час, въпреки че се намира непосредственно под Аспарухов мост.
Останалите частни пристанища по канала, са в диапазона между 1 час и час и 10-20 минути за преход.
 

·
РУСЕфил
РУСЕфил
Joined
·
2,892 Posts
Корабоплаването по река Дунав, според БРП, не е силно повлияно от китайския вирус:

Слабо е намалял товарният трафик по река Дунав

Партньорите на Българо-румънската палата от Австрия Pro Danube International съобщават, че във връзка с пандемията са преустановени круизните пътувания и слабо са намалели корабите, превозващи товари по река Дунав. Товарите се обработват с леко забавяне, което се дължи на засилените противоепидемиологични мерки в някои пристанища. По данни на параходство „Българско речно плаване“ към края на април 2020 г. не се забелязва съществено намаление и на транзитния трафик по реката и ситуацията с коронавируса почти не влияе негативно на корабоплаването в българския участък.
Всички оператори по реката могат да информират палатата за допълнителни мерки и промени в различните ѝ участъци въз основа на ежедневния си опит и / или информация, получена от властите в различните държави. Сигнали и препоръки, може да се подават през Транснационалния онлайн инструмент за докладване на сигнали и споделяне на добри практики: PDI Administrative Barrier Reporting Tool, създаден по проект ДАНТЕ и ежедневно допълван от всички оператори по вътрешния воден път.
Проектът ДАНТЕ, в който Българо-румънска палата участва заедно с 28 основни и асоциирани партньори от 10 европейски държави, бе избран за Проект на седмицата на транснационална програма Дунав. Целта на проекта е да се подобрят административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав.

АРЕНА
 
1321 - 1340 of 1340 Posts
Top