SkyscraperCity Forum banner

Twoja ocena =

1 - 10 of 10 Posts

·
City & Colour
Joined
·
13,526 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Masz szczęście, bo na zdjęciu widać twarze 5 osób, a to już jest dozwolone do publikacji. Ponadto temat zdjęcia jako obrazu to niekoniecznie ludzie, ale może być i knajpa. Jesteś bezpieczny :).
Gdzieś kiedyś przeczytałem przytoczoną przez jego studenta wypowiedź profesora fotografii, której sens był mniej więcej taki: jeśli nie chcesz być sfotografowany, nie wychodź na ulicę. ;)
 

·
Registered
Joined
·
1,292 Posts
Gdzieś kiedyś przeczytałem przytoczoną przez jego studenta wypowiedź profesora fotografii, której sens był mniej więcej taki: jeśli nie chcesz być sfotografowany, nie wychodź na ulicę. ;)
No generalnie to masz prawo fotografować co chcesz i kogo chcesz, dopóki nie naruszasz czyjejś nietykalności i nie jest to natarczywe. Problem zaczyna się z publikacją. Tutaj musisz mieć zgodę osoby. Jeśli na zdjęciu jest co najmniej 5 osób, przy czym nie ma sytuacji, że jedna z tych osób jest wyraźnie tematem zdjęcia (innymi słowy ich udział w zdjęciu jest mniej więcej równoważny), to wtedy możesz publikować. Oczywiście powyższe nie dotyczy osób publicznych.

Innymi słowy, jak to zwykle w prawie bywa, póki zachowujesz zdrowy rozsądek to będzie ok :).
 

·
Registered
Joined
·
28,385 Posts
Jeżeli dobro tych osób nie zostało naruszone - to chyba najpoważniejszą konsekwencją może być konieczność usunięcia zdjęcia.
Trudno tutaj byłoby wykazać że ponieśli jakąkolwiek stratę - nie zostali ośmieszeni, nie grożą im jakieś konsekwencje. No chyba że właśnie planują skok na bank i to zdjęcie zniweczyło im alibii :D
 

·
Registered
Joined
·
1,363 Posts
Głupie to prawo. Już wolę ten zdrowy rozsądek.

;)
Duralex sedes jak mawiali starożytni udając się na posiedzenie :)


Jeżeli chodzi o udostępnianie publiczne cudzego wizerunku to reguluje to ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w artykule 81 gdzie jak byk stoi napisane:

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top