Skyscraper City Forum banner

Twoja ocena =

1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
1,363 Posts
Głupie to prawo. Już wolę ten zdrowy rozsądek.

;)
Duralex sedes jak mawiali starożytni udając się na posiedzenie :)


Jeżeli chodzi o udostępnianie publiczne cudzego wizerunku to reguluje to ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w artykule 81 gdzie jak byk stoi napisane:

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 
1 - 1 of 1 Posts
Top