Skyscraper City Forum banner

Twoja ocena =

1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
1,291 Posts
Gdzieś kiedyś przeczytałem przytoczoną przez jego studenta wypowiedź profesora fotografii, której sens był mniej więcej taki: jeśli nie chcesz być sfotografowany, nie wychodź na ulicę. ;)
No generalnie to masz prawo fotografować co chcesz i kogo chcesz, dopóki nie naruszasz czyjejś nietykalności i nie jest to natarczywe. Problem zaczyna się z publikacją. Tutaj musisz mieć zgodę osoby. Jeśli na zdjęciu jest co najmniej 5 osób, przy czym nie ma sytuacji, że jedna z tych osób jest wyraźnie tematem zdjęcia (innymi słowy ich udział w zdjęciu jest mniej więcej równoważny), to wtedy możesz publikować. Oczywiście powyższe nie dotyczy osób publicznych.

Innymi słowy, jak to zwykle w prawie bywa, póki zachowujesz zdrowy rozsądek to będzie ok :).
 
1 - 2 of 2 Posts
Top