SkyscraperCity Forum banner

Poslovna stavba SCT na Slovenčevi 22, Ljubljana

3628 Views 9 Replies 7 Participants Last post by  AndrejaT
Pozdravljeni,

sem študentka arhitekture, ki bo za diplomsko nalogo obravnavala poslovno stavbo SCT in njeno bližnjo okolico na Slovenčevi 22 v Ljubljani. Stavbo sem si izbrala zato, ker je že leta in leta prazna, problemi v okolici pa idealni za obravnavo in nove ideje glede prenove. Problematika mi je toliko bolj znana tudi zato, ker živim v njeni bližnji okolici.

Zanima me, če ima kdo kakšne uporabne informacije o sami stavbi saj imam ogromno problemov s pridobivanjem tlorisov stavbe. V kontakt sem stopila že z večimi osebami, ki še delajo v prostorih SCT - v stečaju na Vošnjakovi ulici v Ljubljani ampak mi niso preveč pripravljeni pomagati - dobila sem le podatek, da so na straneh ajpesa objavili informacije glede poslovne stavbe. Te sem potem dobila ampak so tlorisi v slabi resoluciji in številke dimenzij bolj ali manj nerazvidne. Drugi napotek z njihove strani je bil, naj se obrnem še na cenilca, kateri pa mi je odgovoril, da ni prava osebo za kakršnakoli vprašanja. Klicala sem tudi v pisarno stečajnega upravitelja gospoda Tošiča, tam pa mi njegova tajnica onemogoča kontakt z njim in verjetno informacije niti ni predala naprej, ker se ji zdi, da je gospod Tošič že tako preobremenjen, da bi pomagal še meni. V arhivu RS tlorisov nimajo, upravna enota Bežigrad pa hrani le načrte o dozidavi TP, ki pa mi ne koristi.

V bistvu potrebujem samo tlorise v boljši resoluciji, tlorise, ki so že tako ali tako objavljeni javno na internetu - ko pa potrebujem boljše, pa se pri vseh osebah, katere prosim zanje, pojavi problem in ni mi jasno zakaj.

Vprašanje, ki se mi ob vsem tem postavlja je tudi, kako lahko sploh prodajajo stavbo na dražbi s tako pomanjkljivimi podatki kot so tisti na ajpesu, saj bodoči kupec pravzaprav ne more jasno videti koliko je stavba velika. V stavbo so na ogled sicer pripeljali bodoče dražitelje, katerim se pri ogledu nisem smela pridružiti.

Prijatelj mi je omenil, naj omenjen problem predstavim še vam v upanju, da ima kdo kakšne uporabne informacije.
1 - 10 of 10 Posts
Èe se ne motim, je arhitekt te stavbe Vladimir Koželj. Potem bi podatke morda lahko dobila pri njem.
Bom preverila tudi to, čeprav verjetno mislite na prenovo/dozidavo stavbe v letu 1999, ampak vsaka info mi prav pride. Hvala
Poskusi še na Zgodovinskem arhivu Ljubljane, stavba zraven Magistrata. Zagotovo so oni boljši naslov za tovrstne stvari kot pa Arhiv RS.
Kako vzgojeno - vikati na spletnem forumu / tega pa v moji dolgi karieri še nisem zasledil :)
Poskusi še na Zgodovinskem arhivu Ljubljane, stavba zraven Magistrata. Zagotovo so oni boljši naslov za tovrstne stvari kot pa Arhiv RS.
Tam sem že preverjala ampak nimajo žal nič, samo topografske posnetke in katastre "stare" Ljubljane oziroma njenih predelov.
Pri tej stavbi je pereč problem njena potresna varnost. Glede tega ti bo največ vedel povedati prof. Fajfar na FGG :D.
Pokliči na Energetiko Ljubljana - arhiv. Tam hranijo načrte vročevoda in centralne kurjave za praktično vsak objekt v Ljubljani, ki je priključen na vročevod - kar mislim da dotični objekt je. Enako velja tudi za plin, ampak ta del arhiva ni tako bogat.
Pri tej stavbi je pereč problem njena potresna varnost. Glede tega ti bo največ vedel povedati prof. Fajfar na FGG :D.

A si ti ziher? Da jo nisi zamenjal z Miheličevo stolpnico na Slovenski oz Tivolski cesti?
Z veseljem sporočam, da so na Energetiki res imeli načrte in sem uro po razgovoru dobila tudi že kopije tako, da imam danes v acadu zrisani že 2 etaži :D Uspeh zagotovljen! Hvala NejcB!!!!
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top