SkyscraperCity Forum banner

:dunno:

Poziom

1336 Views 8 Replies 6 Participants Last post by  nikmin
1 - 9 of 9 Posts
ładnie kompozycyjnie - ale jakość...hmmm nie wiem jak z oceną między 8/9
swiatlo i faktura klada to zdjecie. 8 za wypatrzenie i dobry kadr :)
b. podoba mi sie ta fotka, minusiki za mankamanety techniczne
Racja, gdyby to zdjęcie było lepsze pod względem technicznym spokojnie zostawiłbym wyższą ocenę niż 8.
Nie ciekawi Was co to jest ? :)
Odpowiem wam całkiem szczerze - nie wiem co to jest!

Pamiętam jedynie jak powstało to zdjęcie. Miałem mało czasu - szedłem w Warszawie ul. Marszałkowską od pl. Unii Lubelskiej w stronę pl. Zbawiciela. Po czym spostrzegłem... w zagłębieniu jednej z bram, w ścianie wmurowaną taką skrzynkę. Która była osłonięta mocno porysowanym pleksi - sama skrzynka miała niewiele ponad format A4, a to co widzicie tworzyło jej wnętrze. Nie wiem czy byłbym w stanie tam trafić drugi raz w tej chwili (tj zlokalizować tą bramę i skrzynkę) oraz nie wiem czy ona tam jeszcze jest. :dunno: Niemniej... ciekawe :)

Drugie moje zdjęcie będzie miało nieco bardziej "plastyczne" kształty, tutaj troszkę ciężkawo zaleciało :)

Może jeszcze dziś wrzucę.
See less See more
jak to sie mowi -obiekt ma potencjal ;). Jakby miec czas to moznaby nad nim troche popracowac. Chyba lepiej wygladalby splaszczony , zrobiony dluzsza ogniskowa.
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top