SkyscraperCity Forum banner

[Poznań] Infrastruktura drogowa

1842973 Views 8797 Replies 531 Participants Last post by  mkente
Trzynaœcie du¿ych remontów przeprowadzili w ubieg³ym roku poznañscy drogowcy. Ile ulic uda siê odnowiæ w tym roku, na razie nie wiadomo. Wszystko uzale¿nione jest od bud¿etu Poznania na 2004 rok. Istnieje obawa, ¿e drogowcy znów bêd¹ mieli mniej pieniêdzy.

W 2003 odremontowano miêdzy innymi ulice w ci¹gu drogi krajowej numer 11 - Niestachowsk¹ i Witosa i krajowej ,,pi¹tki'' - dwa odcinki ulicy Hetmañskiej. Blisko dwa miesi¹ce trwa³ kompleksowy remont wiaduktu na ulicy Juraszów.

O znacznej poprawie mog¹ mówiæ mieszkañcy Staro³êki. G³ówna arteria tej czêœci miasta - ulica Staro³êcka zosta³a gruntownie odnowiona. Tramwaje je¿d¿¹ nowym torowiskiem, a kierowcy nie musz¹ siê ju¿ obawiaæ o urwanie zawieszenia na dziurawej jezdni.

Lepiej jest te¿ na ulicy G³ównej.

Drogowcy usunêli koszmarne koleiny na ulicy Ba³tyckiej i wyremontowali fragment ulicy G³ównej, od skrzy¿owania z Nowymi Zawadami (druga czêœæ ulicy jest planowana na ten rok).

Na Pi¹tkowie, kierowcy wreszcie doczekali siê naprawy ulicy Wojciechowskiego i Jaroczyñskiego (w 2004 roku w skrzy¿owania Stró¿yñskiego i Jaroczyñskiego powstanie minirondo), a poznaniacy z Górnego Tarasu Rataj mog¹ jeŸdziæ odnowion¹ ulic¹ ¯egrze.

Niestety, mimo podobnej skali remontów jak w latach ubieg³ych, stan poznañskich ulic jest z³y. To widaæ go³ym okiem. Potwierdzaj¹ to te¿ badania wykonane przez specjalistów z Politechniki Poznañskiej.

W uk³adzie podstawowym mamy tylko 44 kilometry (13 procent) z 334 kilometrów dróg i skrzy¿owañ, których stan mo¿na okreœliæ jako dobry. Wobec 34 kilometrów (10 procent trzeba zaplanowaæ remont, a a¿ 109 km (33 procent) wymaga natychmiastowej odnowy.

=======
G³os Wielkopolski==================== Info z 29.02.2012 ====================

Aktualizuję moja listę inwestycji na lata 2010-2012:

1. przebudowa ul. Bukowskiej - wykonane
2. przebudowa ul. Bułgarskiej - budowa
3. II etap ul. Hlonda - wykonane
4. przebudowa wiaduktu Antoninek - budowa
5. przedłużenie ul. Hetmańskiej do Krzywoustego - przesunięta po 2014
6. przebudowa ul. Grunwaldzkiej - budowa
7. przebudowa ronda Kaponiera - budowa
8. remont ul. Obornickiej - przesunięty po 2014
9. przebudowa ul. Dymka - wykonane
10. remont ulic Przybyszewskiego i Żeromskiego - wykonane
11. budowa ronda Skórzewska/Malwowa/Złotowska - wykonane
12.* budowa węzła Naramowicka/Lechicka - ?
13.* budowa ulicy Nowej Naramowickiej - przesunięta po 2014
14. przebudowa ronda Rataje - projektowanie
15. przebudowa ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego - budowa
16. budowa kolektora wzdłuż ul. Jana Pawła II - budowa
17. remont Alei Marcinkowskiego - przesunięty po 2014
18. przebudowa skrzyżowania Królowej Jadwigi/Górna, Dolna Wilda - przesunięta po 2014
19. budowa tunelu w ciągu ul. Czechosłowackiej - projekt zintegrowany z przebudową linii kolejowej
20. przedłużenie ul. Św. Wawrzyńca - przesunięte po 2014
21. przebudowa ul. Dzięgielowej - wykonane
22. nowy układ komunikacyjny wokół Term Maltańskich - budowa
23. budowa trasy tramwajowej na Franowo - budowa
24. układ komunikacyjny wokół Spalarni odpadów - projektowanie
25. przebudowa wiaduktu Kosynierów Górczyńskich - projektowanie

*jedna inwestycja, podzielona na II etapy
Część z powyższych inwestycji 'wejdzie' przynajmniej na rok 2013.

Ostatnia z sierpnia wyglądała tak: http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=83005549&postcount=4442.
See less See more
781 - 800 of 8798 Posts
^^ ciekawi mnie podłączenie Nowej Naramowickiej do Lechickiej. Przy okazji jej budowy można by od razu wybudować węzeł, który docelowo będzie z III ramą. A jest jeszcze ku temu jeden powód - przebudowa Lechickiej od Naramowickiej do mostu Lecha (mam nadzieję, że w 2008 zaczną).
znalazłem coś takiego:


mam nadzieję, że jeśli będą coś tam budowali, to przygotują to tak, aby później III ramę bez problemu puścić wiaduktem na wschód.
See less See more
^^ dzięki za ten schemat! Dość skomplikowany węzeł, ale inaczej w zasadzie się nie da (5 wylotów, bezkolizyjna III rama).
Ciekawe, że na południe Naramowicka biegnie jako 2jezdniówka - pewnie do Serbskiej jest miejsce, a dalej?
Tylko kiedy my się tego doczekamy...
węzeł jest trochę bezsensu w sytuacji gdy nie ma wschodniego kawałka III ramy. Tiry jadące ze wschodu Lechicką będą stały na światłach 2 razy, zamiast raz tak jak teraz. jadąc z kolei z zachodu na wschód będzie trzeba na krótkim odcinku zmienić pas 3 razy aby móc skręcić z Naramowickiej w kierunku Lechickiej. może być masakra, chyba, że będzie łącznica z wiaduktem,.. ale wtedy dojdą kolejne światła dla jadących Lechicką ze wschodu... :nuts:
See less See more
węzeł jest trochę bezsensu w sytuacji gdy nie ma wschodniego kawałka III ramy...
w takiej sytuacji rzeczywiście występuje niezły galimatias, ale możemy być spokojni: do czasu powstania wschodniego odcinka III ramy, na pewno nie wybudują węzła w wersji docelowej :/
^^ dzięki za ten schemat! Dość skomplikowany węzeł, ale inaczej w zasadzie się nie da (5 wylotów, bezkolizyjna III rama).
Ciekawe, że na południe Naramowicka biegnie jako 2jezdniówka - pewnie do Serbskiej jest miejsce, a dalej?
Tylko kiedy my się tego doczekamy...
Według planów Naramowicka ma być dwujezdniowa aż do Słowiańskiej. Co do węzła to nie jest on chyba częścią Nowej Naramowickiej. Nie było go w planie zagospodarowania więc to sugeruje że będzie on budowany wraz z przebudową Lechickiej na III ramę.
See less See more
Nowa nawierzchnia na Grochowskiej, widać, że przyjdzie jeszcze jedna warstwa.See less See more
2
Sytuacja jest na tyle rzadko spotykana, że musiałem napisać:

zwiększyli prędkość dopuszczalną na Mieszka I od Plazy do Wojciechowskiego/Kurpińskiego do


Wreszcie! :)
See less See more
Uwaga kierowcy! Utrudnienia na Wiadukcie Górczyńskim Wschodnim i na skrzyżowaniu ulic Garbary – Północna
2007-07-06

Informujemy, że w dniach 6 – 7 lipca Zakład Robót Drogowych – Gospodarstwo Pomocnicze przy ZDM będzie prowadzić prace na Wiadukcie Górczyńskim Wschodnim. Prace polegają na punktowym frezowaniu starej i układaniu nowej nawierzchni jezdni. Roboty mają na celu przygotowanie wschodniej części wiaduktu do ruchu we dwóch kierunkach, który będzie obowiązywać po rozpoczęciu modernizacji Wiaduktu Górczyńskiego Zachodniego.

Informujemy również, że w poniedziałek, tj. 9 lipca, w godzinach porannych rozpocznie remont nawierzchni jezdni, wymiana krawężników oraz remont chodnika w obrębie skrzyżowania ulicy Północnej z ulicą Garbary. Drogowcy rozpoczną również prace przygotowujące do budowy sygnalizacji świetlnej.
W pierwszym etapie prac wystąpią utrudnienia na zachodnim pasie ruchu ulicy Garbary. Kierowcy poruszający się od ulicy Szelągowskiej spotkają się z przewężeniem jezdni. Przez cały okres prac, które będą trwać do 10 sierpnia, ulica Garbary będzie przejezdna w obu kierunkach jazdy.
Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na aktualne oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności.
Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.
http://www.zdm.poznan.pl/news.php?site=view&id=502
See less See more
Dorwałem schemat Węzła Zawady

Już się go boje! Kto to wymyślił? Do tego ten zjazd dla tramwajów.
See less See more
^^ <wow> tam chyba nie ma tyle miejsca z tego co usiłuje sobie to wyobrazić...
Jest miejsce tylko ja sobie nie wyobrażam jak to będzie funkcjonowało.
^^ ten projekt już widziałem jakiś czas temu, ale sądziłem, że nikogo nie zainteresuje.
Nie wiem, dlaczego ma być tam jakiś problem. Większość relacji będzie bezkolizyjna. Kolizyjny przejazd będzie z powodu torów na wschodniej jezdni Nowych Zawad i łącznicy z I ramy na II; kolizyjne (ze światłami będzie także skrzyżowanie NZ z Zawadami.
Mam nadzieję, że dojście do pętli (przystanku) Zawady będzie przejściem podziemnym w nasypie I ramy.
Trzeba przyznać, że będzie to skomplikowany węzeł. Mniej kolizyjnie torów już nie da sie poprowadzić.z innej beczki:
Trasa na Rataje miesiąc wcześniej

Prawdopodobnie już na początku sierpnia mieszkańcy Rataj będą mogli dojechać do centrum miasta w kilkanaście minut. Zmieni się także organizacja ruchu w tym rejonie.
(...)
Szybsza realizacja prac oznacza, że od sierpnia przestanie obowiązywać w tej części Poznania większość objazdów dla ruchu kołowego.

Kierowcy znów będą mogli jeździć między innymi ulicami Podgórną czy Strzelecką. Zniesione zostaną także, obowiązujące obecnie, ograniczenia w ruchu na fragmentach ulic Mostowej i Grobla.

Z powodu oddania do użytku trasy tramwajowej na Rataje, niektóre ulice zostaną dla pojazdów zamknięte. Wyłączony z ruchu będzie bowiem między innymi wlot w ulicę Wrocławską oraz Szkolną. Z ulicy Zielonej nie będzie natomiast można wjechać w ulicę Podgórną. Z kolei fragment ulicy Zielonej (na odcinku do ulicy Strzeleckiej) będzie dwukierunkowy. •
Głos Wielkopolski
See less See more
Z powodu oddania do użytku trasy tramwajowej na Rataje, niektóre ulice zostaną dla pojazdów zamknięte. Wyłączony z ruchu będzie bowiem między innymi wlot w ulicę Wrocławską oraz Szkolną. Z ulicy Zielonej nie będzie natomiast można wjechać w ulicę Podgórną.

hurra, swietna wiadomosc, moze na wroclawskiej az tak bardzo tego nie widac ale przez to ze szkolna byla ciagle zawalona samochodami, wygladala na syfiasta, zabalaganiona i chaotyczna, teraz tylko czekac na wymiane chodnikow i w ogole nadanie tej ulicy charakteru deptaku, wierze ze jesli to juz sie stanie to bedzie wygladac swietnie
See less See more
No nie wiem czy tak będzie, dziennikarz wyraził się nieprecyzyjnie:
Głos Wielkopolski;14171300 said:
Wyłączony z ruchu będzie bowiem między innymi wlot w ulicę Wrocławską oraz Szkolną. Z ulicy Zielonej nie będzie natomiast można wjechać w ulicę Podgórną.
"Wlot" to dziwne sformułowanie, bo sugerowałoby ono mozliwość wjazdu na Szkolną od Placu Wiosny Ludów, tymczasem jak nam wiadomo jest to ulica jednokierunkowa. Wydaje mi się, że ta ulica będzie przejezdna, w przeciwnym razie, nie zmieniając charakteru innych ulic, nie byłoby mozliwości opuszczenia ul. Paderewskiego (odcinek "poniżej" ul. Ludgardy).
See less See more
Paderewskiego też mogliby zamknąć, moim zdaniem to najważniejsza ulica do "zdeptakowania"... Szkolna i Wrocławska w następnej kolejności... Trochę głupio, że szpital jest akurat na przedłużeniu Półwiejskiej, bo nigdy z tego prawdziwego czy atrakcyjnego deptaku nie uda sie zrobić...
I przygotowanie do kolejnych świateł na poznańskiej zachodniej "obwodnicy" (ul. Przybyszewskiego), czyli II ramie

See less See more
Anty love

Można poszerzyć Bułgarską
leh 2007-07-10, ostatnia aktualizacja 2007-07-10 21:12:27.0

Dwie jezdnie będą pomiędzy ul. Bukowską a Marcelińską. Poznańscy drogowcy kupili od właściciela hotelu działkę przy ul. Bułgarskiej, której przebudowa rozpocznie się jeszcze w tym roku.
O problemie z przebudową Bułgarskiej pisaliśmy wiosną, gdy okazało się, że drogowcy będą mogli przebudować tylko część zaplanowanego odcinka tej ulicy. Kłopoty wynikały z tego, że Zarząd Dróg Miejskich nie wykupił wszystkich gruntów potrzebnych pod budowę dwujezdniowej arterii, a konkretnie działki na wysokości hotelu Mat's. Właściciel hotelu nie zgadzał się bowiem na proponowaną mu cenę. Tłumaczył, że na gruncie pod drugą nitkę Bułgarskiej ma parking dla gości. W wypadku jego likwidacji będzie musiał ponieść dodatkowe koszty na budowę miejsc postojowych lub nawet podziemnego parkingu.
Jako że ZDM nie potrafił porozumieć się z właścicielem hotelu, wydawało się, że drogowcy zaczną przebudowę Bułgarskiej po obu stronach hotelu, a na jego wysokości pozostanie na razie tzw. wąskie gardło. Na szczęście jednak po tym, jak nagłośniliśmy sprawę, obie strony doszły do porozumienia i ostatecznie za 1,5 mln zł ZDM wykupił brakującą działkę.
Przebudowa Bułgarskiej do stanu dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, to kolejna inwestycja drogowa związana z powstaniem centrum handlowego King Cross Marcelin. W ciągu ostatnich kilku lat poszerzono część ul. Bukowskiej, a także zbudowano w otoczeniu King Crossa nowe ulice. Inwestycje te finansowało miasto razem z centrum handlowym. Tak samo będzie z modernizacją Bułgarskiej, która zakończy przebudowę dróg w tym rejonie.
Początkowo planowano, że prace rozpoczną się zaraz po przebudowie ul. Polskiej, czyli rok temu. Dziś kierowcy jeździliby już poszerzoną arterią Polska - Bułgarska: od Dąbrowskiego do Marcelińskiej. Ale na taki komfort trzeba będzie jeszcze poczekać. Co prawda przebudowa Bułgarskiej rozpocznie się jeszcze w tym roku, ale zakończy się dopiero w przyszłym. Natomiast w następnych latach ma być przebudowany do dwóch jezdni kolejny odcinek Bułgarskiej - od Marcelińskiej do ul. Ptasiej przy stadionie Lecha.
GW
See less See more
I przygotowanie do kolejnych świateł na poznańskiej zachodniej "obwodnicy" (ul. Przybyszewskiego), czyli II ramie
No właśnie, kurde... o co tam chodzi? Przecież to jeszcze dodatkowo sparaliżuje ruch w ciągu 11stki... Robią to dla biblioteki medycznej? Nie podoba mi się :eek:hno:
^^ ten projekt już widziałem jakiś czas temu, ale sądziłem, że nikogo nie zainteresuje.
Nie wiem, dlaczego ma być tam jakiś problem. Większość relacji będzie bezkolizyjna. Kolizyjny przejazd będzie z powodu torów na wschodniej jezdni Nowych Zawad i łącznicy z I ramy na II; kolizyjne (ze światłami będzie także skrzyżowanie NZ z Zawadami.
Mam nadzieję, że dojście do pętli (przystanku) Zawady będzie przejściem podziemnym w nasypie I ramy.
Trzeba przyznać, że będzie to skomplikowany węzeł. Mniej kolizyjnie torów już nie da sie poprowadzić.
Zbyt skomplikowane to. jak dal mnie to nie można powiedzieć, ze węzeł jest bezkolizyjny. I jeszcze zostawili pętle.
Myślałem że to będzie coś w stylu złamanego wiaduktu nad Dolną Wildą.
See less See more
^^ Tej pętli by nie było, gdyby przedłużono linię tramwajową do dworca Pń. Wschód.
781 - 800 of 8798 Posts
Top