SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 216 Posts

·
Registered
Joined
·
2,601 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Zapraszamy do głosowania w konkursie na najlepszą renowację elewacji kamienic w 2010 roku w Poznaniu. Sonda znajduje się na stronie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania www.idp.org.pl. Głosowania są dwa - na najlepszą renowację i najlepszą termomodernizację. Na stronie są zamieszczone zdjęcia poglądowe wstępnie wyselekcjonowanych remontów konkursowych, ale to w tym wątku znajdzie się dokładna i wyczerpująca fotorelacja z wszystkiego, co zostało wyremontowane w 2010 roku w Poznaniu. Większość zdjęć pochodzi z poznańskiego wątku remontowego, ale są też i premierowe, czasami bardzo ciekawe, np. wnętrz kamienicy Wyspiańskiego 12 / Chełmońskiego 23.

idp.org.pl said:
Najlepsze renowacje elewacji kamienic w 2010 roku - konkurs

Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania” zaprasza do udziału w głosowaniu w konkursie na Najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2010 r. „DOBRY REMONT”

Idea
Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia się w ciekawej architekturze budynków, ze szczególnym uwzględnieniem pięknych kamienic powstałych w XIX i XX wieku, ale i tych młodszych, niedocenianych często przykładów przedwojennego jak i powojenngo modernizmu, jest i będzie w najbliższych kilkunastu latach ogromnym wyzwaniem dla władz, mieszkańców i inwestorów. Poznań posiada bardzo bogatą substancję zabytkową, którą warto zachować dla przyszłych pokoleń w oryginalnej formie. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podejścia do dbania o zabytki, uwzględniającego w najwyższy sposób wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jakości materiałów.

Jest to druga edycja naszego konkursu. Wyniki zeszłorocznej edycji znajdują się tutaj: http://www.idp.org.pl/index.php?vie...&id=118:grunt-to-dobry-remont-wrczenie-nagrod . Rok temu zwycięską, najlepszą renowacją w wyniku głosowania została kamienica na rogu ulicy Wrocławskiej 15 / Gołębiej 6.

Tegoroczna edycja plebiscytu uzyskała patronat Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Marii Strzałko. Warto wspomnieć, że konkurs o podobnej idei odbył się także w Szczecinie, jego rezultaty można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Europejskiego i Nowoczesnego Szczecina.

W 2010 roku naliczyliśmy 125 remontów obiektów zabytkowych w Poznaniu. Głosowaniu podlegają wybrane remonty z dwóch kategorii – renowacje kamienic (47 obiektów) oraz termomodernizacje (52 obiektów).

Kategoria główna – renowacje kamienic
W tej kategorii wybieramy najlepiej odnowioną kamienicę w naszym mieście, nad którą prace zakończono w 2010 roku. Spośród 47 renowacji wykonanych w ubiegłym roku w Poznaniu, komisja konkursowa wybrała najlepszych 15, na które można oddać swój głos.
Szczególną uwagę przy ocenie remontów zwrócono na:
- wierność oryginalnej, zabytkowej architekturze
- kolorystykę
- jakość wykonania robót
- "pozytywny kontrast" zrewitalizowanego budynku w stosunku do jego stanu sprzed renowacji
- odbiór prac przez Miejskiego Konserwatora Zabytków

Nowa kategoria – termomodernizacje!
Tegoroczna edycja konkursu posiada bardziej rozbudowaną formułę. Nowością jest dodatkowe głosowanie na najlepszą termomodernizację w mieście. Jest to inny rodzaj robót rządzący się innymi prawami, zmieniający często architekturę budynku, dlatego należy go rozpatrywać w innych kategoriach. W tej kategorii spośród 52 zakończonych w zeszłym roku termomodernizacji, komisja konkursowa wybrała 12 najlepszych, na które można oddać swój głos.

Nagrody
Inwestorzy – zwycięskich w głosowaniu: renowacji oraz termomodernizacji otrzymają ufundowane przez firmę „Mieszkania w Kamienicach”, grawerowane tabliczki do wywieszenia przy wejściu do budynków. Dodatkowo ze względu na skalę i złożoność prac remontowych w realizacjach z 2010 r. komisja konkursowa, jak i MKZ przyzna wyróżnienia autorom szczególnie cennych renowacji.

Więcej zdjęć
Z kolei na Forum Polskich Wieżowców można obejrzeć wszystkie remonty i termomodernizacje z 2010 r. Jest tam również zamieszczona rozszerzona i dokładniejsza dokumentacja zdjęciowa renowacji oraz termomodernizacji konkursowych a także pozostałych, pozakonkursowych, kategorii remontów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi pod adresem: XXX . Szczególnie polecamy obejrzeć renowacje gmachów publicznych, które często ze względu na skalę budowli i przeprowadzonych przy nich prac robią największe wrażenie.

Ważne hasła
Co oznacza MKZ? Jest to skrót oznaczający Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Co to jest odbiór prac MKZ? Dokonanie odbioru oznacza, że Miejski Konserwator Zabytków uznał renowację za wykonaną prawidłowo, zgodnie z zasadami konserwatorskimi.
Przy każdym z remontów znajduje się symbol oznaczający rodzaj uwagi MKZ:
A - prace wykonano bardzo dobrze zgodnie z wszystkimi zasadami konserwatorskimi – mówiąc krótko: „MKZ szczególnie poleca” :) ,
B - prace wykonane prawidłowo z odbiorem konserwatorskim,
C - prace wykonane prawidłowo, bez odbioru konserwatorskiego,
X - prace wykonano źle bądź bez pozwolenia,
? - brak danych.

Głosowanie
Każdy kto chce wziąć udział w plebiscycie, może oddać swój głos w dwóch sondach – na renowację i na termomodernizację, znajdujących się na stronie Stowarzyszenia: www.idp.org.pl
Głosowanie trwa do niedzieli, 2 października włącznie.

Przewodniczący komisji konkursowej Adam Adamczyk

Zapraszamy do udziału!
http://www.idp.org.pl/index.php?opt...c-w-2010-roku&catid=46:architektura&Itemid=74

Link do zeszłorocznej edycji: Konkurs na najlepszą renowację lub rekonstrukcję elewacji kamienicy lub zabytku przeprowadzoną w Poznaniu w 2009 r.

Mamy tam interaktywną mapkę Poznania z naniesionymi kamienicami biorącymi udział w konkursie (by tombaks) :)

Poniżej znajduje się lista wszystkich obiektów zabytkowych w Poznaniu, które w 2010 r. zostały poddane pracom remontowym z podziałem na kategorie. Literka za adresem to ocena MKZ (wytłumaczone wyżej):

RENOWACJE KAMIENIC (47): (kliknij aby przejść do zdjęć)

--- Pozycje konkursowe ---
(link bezpośredni do głosowania na najlepszą renowację stronie IdP)

Centrum:

1. 27 Grudnia 11 / Kantaka C
2. Libelta 1 B
3. Rybaki 2 / Kwiatowa 11 B

Stare Miasto:

4. Franciszkańska 3 / Sieroca - wikarówka A
5. Stary Rynek 56 - Kamienica Złociska, SARP A
6. Stary Rynek 60 / Wrocławska C
7. Stary Rynek 66 A

Łazarz:

8. Grottgera 3 A
9. Jarochowskiego 18 - Szpital Św. Rodziny C
10. Matejki 57 - siedziba ZKZL B
11. Sczanieckiej 10 B
12. Siemiradzkiego 2 / Chełmońskiego 7 A
13. Wyspiańskiego 12 / Chełmońskiego 23 - Villa Historica A
14. Wyspiańskiego 16 / Kossaka 1 B

Jeżyce:

15. Kościelna 3 A

--- Pozostałe pozycje ---

Centrum:

16. Cicha 19 / Niepodległości C
17. Kopernika 7 / Łąkowa 19 X
18. Św. Marcin 63 C

Stare Miasto:

19. Dominikańska 3 B
20. Góra Przemysła - Kuchnia Królewska B
21. Kramarska 15 / Żydowska B
22-23. Stary Rynek 71 i 72 A
24. Szewska 10 / Stawna 10 - kamienica Gminy Żydowskiej A
25. Wroniecka 18 / Mokra B

Łazarz:

26. Bukowska 16 / Grunwaldzka - sala gimnastyczna I LO C
27. Chełmońskiego 5 X
28. Limanowskiego 25 X
29. Lodowa 8 X
30. Orzeszkowej 4 C

Wilda:

31. 28 czerwca 174 C
32. Kosińskiego 14 C
33. Pamiątkowa 21 X
34. Przemysłowa 27 X
35. Różana 17 - budynek Wyższej Szkoły Bankowej C
36. Sikorskiego 34 X
37. Traugutta 32 C

Jeżyce:

38. Bukowska 25 / Kraszewskiego B
39. Dąbrowskiego 8 C
40. Dąbrowskiego 68 / Wawrzyniaka C
41. Dąbrowskiego 70 / Wawrzyniaka C
42. Dąbrowskiego 81/85 – Wiepofama X
43. Poznańska 44 B
44. Zeylanda 3 C

Sołacz:

45. Wojska Polskiego 47 / Góralska X

Inne dzielnice:

46-47. Głogowska 123-125 X

TERMOMODERNIZACJE (52): (kliknij aby przejść do zdjęć)

--- Pozycje konkursowe ---
(link bezpośredni do głosowania na najlepszą termomodernizację na stronie IdP)

Centrum:

48. Kościuszki 108-110 ?

Łazarz:

49. Łukaszewicza 44 X
50-51. Niegolewskich 15 / Kasprzaka oraz Kasprzaka 1-7 X
52. Szczanieckiej 11 C
53. Wyspiańskiego 15A/17 B

Wilda:

54. Górna Wilda 61-63 C
55. Umińskiego 19 C

Jeżyce:

56. Jackowskiego 54/56 ?
57-58. Polna 80/84 oraz Polna 86 / Marcelińska B

Dębiec:

59. Racjonalizatorów 2-4 ?

--- Pozostałe pozycje ---

Centrum:

60. 23 lutego 14 / Nowowiejskiego 12 ?
61. Mielżyńskiego 23 ?
62. Tylne Chwaliszewo 2 ?

Łazarz:

63. Chociszewskiego 39 X
64. Hetmańska 1 / Reymonta X
65. Hetmańska 36/38 / Nehringa X
66. Jarochowskiego 14 B
67. Lodowa 8 / Chłodna 7/9 X
68. Lodowa 36 ?
69. Mottego 3 X
70. Potworowskiego 3 X
71. Rynek Łazarski 17/18 / Lodowa 2 C
72-75. kamienice administrowane przez Osiedla Łazarz: Dmowskiego 2/6 , Dmowskiego 38-38A-40, Lodowa 19 / Stablewskiego, Stablewskiego 10-16 ?

Wilda:

76. Chłapowskiego 27 X
77. Pamiątkowa 10 X
78. Rolna 47 ?

Jeżyce:

79-82. osiedle pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Przybyszewskiego, Szamarzewskiego, Kassyusza - Dąbrowskiego 116/120, Kadłubka 3/5, Przybyszewskiego 11/13, Przybyszewskiego 27/35 ?
83. Polna 10 / Galla Anonima 2 X
84. Polna 16/18 X

Dębiec:

85. Jaworowa 58-66 ?
86. Racjonalizatorów 6-12 ?

Sołacz:

87. Nad Wierzbakiem 35A/37/39 ?
88. Nad Wierzbakiem 38 X
89. Podolska 13 X
90. Wojska Polskiego 17 ?
91. Wołyńska 20 / Wojska Polskiego ?

Inne dzielnice:

92. Cześnikowska 17/19 ?
93-94. Dojazd 4, 5 ?
95. Gdańska 6/8 ?
96. Owsiana 32 / Starowiejska / Zbożowa ?
97. Szamotulska 71/75 ?
98-99. Wojska Polskiego 68 - zespół budynków – osiedle ?

GMACHY PUBLICZNE (8): (kliknij aby przejść do zdjęć)

Centrum:

100. Niepodległości 10 / Taylora - Uniwersytet Ekonomiczny budynek główny B
101. Niepodległości 16 / Kościuszki - Urząd Wojewódzki X
102. Plac Wolności 15 / Nowowiejskiego 1 A
103. Ratajczaka 44 / Plac Wolności 11/13 - Arkadia - remont parteru A
104. Św. Marcin 87 - Akademia Muzyczna - tylne skrzydzło ?
105. Zielona 8 X

Łazarz:

106. Łukaszewicza 9/13 - Szkoła Podstawowa nr 9 B
107. Szylinga 2 - Komenda Miejska Policji A

REMONTY CZĘŚCIOWE (8): (kliknij aby przejść do zdjęć)

108. Działyńskich 2 - odświeżenie szczytu B
109. Mottego 1 / Kolejowa 44 ?
110. Krysiewicza 5 - odtworzenie drugiej latarni B
111. Niegolewskich 1 / Rynek Łazarski 3 ?
112. Łukaszeiwcza 19 / Mottego 6 B
113. Stary Rynek 78/79 / Franciszkańska - Pałac Działyńskich ?
114. Wielka 24/25D C
115. Wierzbięcice 31A C

PRZEBUDOWY (5): (kliknij aby przejść do zdjęć)

116. Fabryczna 3 - przebudowa elewacji ?
117. Gajowa 12 – rozbudowa kamienicy ?
118. Reymonta 19 / Wyspiańskiego - hotel Platinum Palace Residence C
119. Wierzbowa 5 – Maexpa C
120. Ratajczaka 14 - rozbudowa WSA B

INNE (5): (kliknij aby przejść do zdjęć)

121. Góra Przemysła - mury zamkowe - odcinek B A
122. ulica Szewska - nawierzchnia ?
123. Bukowska 248/254 - przeniesienie bramy folwarku Edwardowo ?
124. słupy ogłoszeniowe B
125. Kościelna 15 - przebudowa oficyny kamienicy ?

Zaangażowani: adam2a, youknow, tombaks, Starosta.

Podziękowania dla wszystkich tych, których zdjęcia zostały wykorzystane w tym wątku. Najwięcej ich na oko (nie chce mi się już liczyć :) ) poszło ode mnie, PieEtreka i mmjp.

EDIT: notka z przyszłości - wyniki konkursu (dla niecierpliwych:) ):
Koniec! Ostateczne wyniki.

Głosowanie na najlepszą renowację

Miejsce 1: Wyspiańskiego 12 / Chełmońskiego 23 - Villa Historica - 24.1%Miejsce 2: Kościelna 3 - 23.7%Miejsce 3: Siemiradzkiego 2 / Chełmońskiego 7 - 18.4%Miejsce 4: Grottgera 3 - 4.5%
Miejsce 5: Sczanieckiej 10 - 4.1%
Miejsce 6: Stary Rynek 60 / Wrocławska - 3.7%
Miejsce 7: Matejki 57 - siedziba ZKZL - 3.3%
Miejsce 8-9: 27 grudnia 11 / Kantaka – Społem - 2.9%
Miejsce 8-9: Jarochowskiego 18 - Szpital Św. Rodziny - 2.9%
Miejsce 10-13: Rybaki 2 / Kwiatowa 11 - 2.4%
Miejsce 10-13: Stary Rynek 56 - Kamienica Złociska, SARP - 2.4%
Miejsce 10-13: Stary Rynek 66 - 2.4%
Miejsce 10-13: Wyspiańskiego 16 / Kossaka 1 - 2.4%
Miejsce 14: Libelta 1 - 1.6%
Miejsce 15: Franciszkańska 3 / Sieroca - wikarówka - 1.2%

Głosowanie na najlepszą termomodernizację

Miejsce 1: Niegolewskich 15 / Kasprzaka oraz Kasprzaka 1-7 - 41,9%

Miejsce 2: Polna 80/84 oraz Polna 86 / Marcelińska - 18,3%Miejsce 3: Wyspiańskiego 15A/17 - 10,8%Miejsce 4: Racjonalizatorów 2-4 - 8,6%
Miejsce 5: Górna Wilda 61-63 - 6,5%
Miejsce 6: Jackowskiego 54/56 - 5,4%
Miejsce 7: Szczanieckiej 11 - 4,3%
Miejsce 8: Kościuszki 108-110 - 3,2%
Miejsce 9: Łukaszewicza 44 - 1,1%
Miejsce 10: Umińskiego 19 - 0,0%

-----------------------------

Wyspiańskiego 12 / Chełmońskiego 23 wygrało jednym (!) głosem zdobytym w ostatniej godzinie głosowania. Cóż za emocje na finiszu :)
 
1 - 20 of 216 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top