SkyscraperCity Forum banner

[Poznań] Północno-Wschodnia Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej

228274 Views 521 Replies 98 Participants Last post by  DooCharles
2
Zakładam wątek o drodze, o którą często padają pytania na temat przebiegu, klasy, prawdopodobieństwa powstania, itd. Chciałbym zebrać (także przy pomocy innych użytkowników) wszystkie informacje o niej, bo przez wiele lat obwodnica ta zaistniała w wielu wątkach.
Z założenia obwodnica północno-wschodnia ma powstać jako droga powiatowa klasy G (orientacyjny przebieg na czerwono):


Ze studium rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej:Na razie rozpoczęło się projektowanie:
Projektanci zaczęli rysować północną obwodnicę Poznania
Data dodania: 2015-05-25 05:55:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-05-25 10:42:49 Głos Wielkopolski Robert Domżał

Projektanci rozpoczęli wytyczać przebieg nieco już zapomnianej drogi, czyli 40-kilometrowej północnej obwodnicy powiatu poznańskiego.Iwno, Kostrzyn lub Paczkowo oto miejscowości, w których może zaczynać się północno-wschodnia obwodnica powiatu poznańskiego. Prowadziłaby ona do Złotkowa i łączyła się tam z zachodnią obwodnica Poznania. O budowie drogi łączącej węzeł A2 w Kleszczewie z zachodnią obwodnicą mówi się od roku 2001. Nazywano ją czwartą ramą. Dziesięć lat temu starosta Jan Grabkowski zaprezentował nawet w Swarzędzu możliwy przebieg tej trasy.

Już kilka lat temu marszałek Marek Woźniak uzyskał przyzwolenie zarządu województwa na współfinansowania nawet 50 procent tej inwestycji. Niestety przeciwne temu były władze Poznania.

Budowa nowej obwodnicy miała się zacząć w tym roku, ale jak na razie zaczęły się prace nad koncepcją jej przebiegu. Finał tych prac ma nastąpić w przyszłym roku.

Wykonanie dokumentu sfinansują budżety powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego. Nowa obwodnica będzie miała około 40 km długości, czyli więcej niż zachodnia obwodnica Poznania. Ministerstwo Obrony Narodowej przychylnie odniosło się do pomysłu budowy tej drogi.

Wojsko zgodziło się, pod warunkiem, że nie będzie ona kolidować z drogami używanymi przez wojsko i obiektami, które ono wykorzystuje. Zadaniem projektantów będzie też takie wyznaczenie przebiegu drogi, by nie biegła przez tereny chronione. Pięć lat temu koszt budowy szacowano na około 350 mln zł. Licząca około 40 kilometrów droga ma przebiegać przez cztery gminy powiatu poznańskiego.

- Budowa drogi sprawi, że kolejne tereny w powiecie będą przeznaczone pod inwestycje, a to oznacza dla gmin dochody - mówi Tomasz Łubiński, wicestarosta powiatu poznańskiego. Nowa droga sprawi, że mieszkańcy Czerwonaka, Radojewa i Umultowa zyskają lepsze połączenie z innymi częściami Poznania. Co oprócz jezdni musi powstać, byśmy mogli jeździć nową obwodnicą? Most na Warcie w Czerwonaku i wiadukt nad linią kolejową Poznań - Murowana Goślina.

Zdaniem Tomasz Łubińskiego droga nie powinna być drogą powiatową. Może przejmie ją województwo. Ułatwiłoby to znalezienie brakujących kwot do sfinansowania budowy. Pod znakiem zapytania jest też jej szerokość. Wzrost natężenia ruchu sugeruje, że wskazane jest wybudowanie dwóch jezdni. Będą konsultacje Zanim zacznie się budowa nowej drogi muszą odbyć się konsultacje z mieszkańcami i samorządami gmin.

Nowa droga będzie przebiegała przez gminy Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz, Czerwonak i Suchy Las. Dla wielu miejscowości w pobliżu, których będzie ona przebiegała może oznaczać utworzenie stref aktywizacji gospodarczej, czyli przyciągnięcia inwestorów i zwiększenia dochodów do budżetu. Wyeliminowałaby też część pojazdów, które dotąd jeździły takimi ulicami jak Bałtycka, Lechicka czy Lutycka. Najtrudniej będzie wyznaczyć jej przebieg w gminie Czerwonak ze względu na Puszczę Zielonkę.
http://www.gloswielkopolski.pl/arty...na-obwodnice-poznania,1,id,t,sa.html?cookie=1
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 522 Posts
Miasto Poznań zarezerwowało takie tereny pod powiatową obwodnicę :Rezerwację terenu ma też gmina Suchy Las ("planowany zewnętrzny pierścień drogowy bliskiego zasięgu") :


Złożyłem te dwie rezerwacje w jedną całość , co daje obraz jak wyglądałby przebieg obwodnicy powiatowej między Obornicką, a rz.Wartą :


Akurat na tym odcinku trudno o jakieś warianty , ograniczeniem jest poligon , uzgodnienia z wojskiem i istniejąca zabudowa. Cały poligon to obszar Natury 2000 ,co też nie jest bez znaczenia.
Wpięcie w Obornicką miałoby nastąpić ok 2 km poniżej węzła ZOP-u.

Gmina Czerwonak jest planowana lokalizacja nowego mostu na Warcie:


Niesamowite , ale dalej przez gminę Czerwonak cofamy się na północ drogą wojewódzką i śladem Traktu Annowskiego droga ma przecinać Puszczę Zielonkę :

Ten zarezerwowany przebieg jest coś "dziwny".

Na granicy gmin Czerwonak i Swarzędz straciłem trop. Studium gminy Swarzędz nie pokazuje nowej obwodnicy ( oby to się szybko zmieniło !).
:)
Trochę historii:

Poznań nie chce obwodnicy

Jakub Głaz 26-01-2006 , ostatnia aktualizacja 26-01-2006 18:02

Miasto nie chce powiatowej obwodnicy przecinającej Morasko. Urząd Marszałkowski blokuje więc uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta. Rozstrzygniecie sporu to kwestia kilku miesięcy

Powiatowa obwodnica miasta to planowany od kilku lat zewnętrzny pierścień drogowy długości ok. 120 km. Dzięki niemu tranzyt ma ominąć Poznań, poprawić się też ma komunikacja między podmiejskimi gminami. Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) nie chce jednak, by północny fragment drogi przebiegał przez leżące w granicach Poznania Morasko. Nie wpisała więc tego odcinka obwodnicy do zmienianego właśnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Poznania. - Na początku stycznia Zarząd Województwa postanowił więc odmówić opiniowania studium. Obwodnica wpisana jest bowiem do planu zagospodarowania województwa, a studium musi je uwzględniać - informuje Krystyna Czajka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. (...)
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=7149848&postcount=87POZNAŃ - Miasto mówi NIE "darmowej" obwodnicy. Szansa na budowę IV ramy
autor: Robert Domżał, źródło: Głos Wielkopolski
2010-10-21, Aktualizacja: 2010-10-22 12:53

Marszałek województwa wielkopolskiego chce współfinansować, a wojsko nie sprzeciwia się przebiegowi przez poligon w Biedrusku drogi łączącej węzeł A2 w Nagradowicach z zachodnią obwodnicą Poznania. Jednak miasto negatywnie zaopiniowało ten projekt.

O budowie drogi łączącej węzeł A2 z zachodnią obwodnicą mówi się od roku 2001. Popularnie nazywa się ją IV ramą. W ostatnich dniach pojawiła się realna możliwość budowy łącznika, ponieważ marszałek Marek Woźniak uzyskał przyzwolenie zarządu województwa na współfinansowania nawet 50. procent tej inwestycji. Koszt szacowany jest na około 350 mln zł.

Licząca 38 kilometrów droga ma przebiegać przez cztery gminy powiatu poznańskiego, północne krańce miasta i poligon Biedrusko. Dotąd uważano, że budowa drogi przez teren poligonu nie ma najmniejszych szans powodzenia. Tymczasem Ministerstwo Obrony Narodowej przychylnie odniosło się do tej propozycji. (...)
http://grodzisk.naszemiasto.pl/arty...sesja_gratka=739c4fa331ecbef07a7ac06222a13e24
  • Like
Reactions: 1
3
Przy tej publikacji pojawiła się jeszcze grafika , która potwierdza niejako część moich poszukiwań:


Natomiast w 2007 roku MPU pokazało taki optymistyczny układ z 3R i po przyjrzeniu się mamy też pokazaną obwodnicę powiatową. Czas okrutnie obszedł się przynajmniej z częścią tego rysunku:


Rysunek Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego - z roku 2010:

See less See more
Fajnie, ciekawe tylko czy ekoterroryści nie będą się burzyć. Droga na odcinku 2,5km przechodzić ma przez Puszczę Zielonkę. Dalej na płd. będzie musiała jakość przejść lub minąć wsie, gdzie może być kolizja z działkami budowlanymi i istniejącymi domami.
Na ile realne są szanse powstania tej drogi? Artykuł w Głosie jest napisany takim optymistycznym tonem, jakby wszystko było już przesądzone.
Obawiam się, że nie może być mniej niż 2 pasy w każdą ze stron, bo byłoby zbyt duże natężenie ruchu. W sytuacji powstania tej drogi, Poznań zostałby bardzo mocno odciążony. Północno-wschodnia obwodnica byłaby świetna, gdyby miała jakiś wyższy standard drogi i była jakoś połączona z S5 i S11, ale na to raczej nikłe szanse. Ciekaw jestem czy w przeciągu 7 lat coś ruszy w tej sprawie.
Nie jestem pewien czy to dobry wątek: Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił taki oto przetarg:

Przetarg 10/U/2015 - Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Studium Korytarzowe, Koncepcja Projektowa wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP na odcinku węzeł Złotkowo - Suchy Las - Owińska - Uzarzewo - droga ekspresowa S5

http://zdp.powiat.poznan.pl/?a=1004
:)
inny link :http://www.zdpp.bip.net.pl/?a=1004
  • Like
Reactions: 5
3 warianty na początek ...


Zamówienie należy realizować w następujących terminach dla poszczególnych etapów usługi:
– 10 grudnia 2015 r. – Studium Korytarzowe SK
– 15 listopada 2016 r. – Koncepcja Projektowa KP
– 30 września 2017 r. – uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach DŚU
2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych
W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania
Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich,
innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń.
2.4.1. Obiekty drogowe
Obiekty drogowe powinny być projektowane m. in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
Wymagane parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:
· droga klasy GP
· obciążenie – 115 kN/oś
· prędkość projektowa – 80 km/h, prędkość miarodajna 90 km/h
· droga jednojezdniowa 2+ 1 (docelowo 2+2),
· szerokość pasa ruchu – 3,50 m,
· szerokość poboczy utwardzonych – max 1,50 m,
· szerokość opaski wewnętrznej – 0,50 m,
- pas rozdziału dla planowanej docelowo drugiej jezdni,
- druga jezdnia 7,0 m dla planowanej docelowo budowy drugiej jezdni.
Wymagania dodatkowe:
· przewidzieć zabezpieczenie terenu pod docelowo budowę drugiej jezdni dla całej
obwodnicy północno-wschodniej,
· przewidzieć zabezpieczenie terenu pod pod węzły docelowe,
· rowy – wg wymagań przepisów z uwzględnieniem warunków miejscowych,
· pochylenie skarp – wg wymagań przepisów z uwzględnieniem warunków miejscowych,
· wykazać i w miarę konieczności zaprojektować stałe dojazdy awaryjne dla obiektów
inżynierskich.
2.4.2. Obiekty inżynierskie
Obiekty inżynierskie powinny być projektowane m. in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz.
735):
a) Obiekty inżynierskie położone w ciągu drogi głównej i wiadukty położone nad drogą
główną w ciągu dróg powiatowych i gminnych należy zaprojektować na obciążenie
stosownie do klasy drogi wskazanej przez zarządcę tych dróg oraz zaakceptowanej
przez Zamawiającego, wg normy PN-85/S-10030, klasa obciążeń - A, B lub C.
b) Zamawiający nie dopuszcza lokalizowania urządzeń infrastruktury niezwiązanej z
drogą na obiektach inżynierskich.
2.4.3. Inne obiekty
Projektowane do przełożenia lub regulacji cieki wodne i przewidziane do budowy lub
przebudowy obiekty kubaturowe powinny spełniać zaakceptowane przez Zamawiającego
wymagania użytkowników tych obiektów.
2.4.4. Urządzenia ochrony środowiska
Ekrany akustyczne i inne urządzenia z racji swej konstrukcji, miejsca ustawienia nie powinny
ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Ponadto urządzenia ochrony środowiska powinny posiadać następujące cechy
użytkowe:
Ekrany akustyczne
Zaprojektowane ekrany maja stanowić skuteczne zabezpieczenie obiektów lub terenów
podlegających ochronie przed hałasem w porze dziennej i w porze nocnej. Zaprojektowane
ekrany mają zapewnić pochłanianie lub odbijanie fali akustycznej umożliwiające spełnienie
wymaganego przepisem dopuszczalnego poziomu hałasu. Konstrukcje ekranów muszą spełniać
wymagania estetyczno-krajobrazowe.
Urządzenia podczyszczania wód opadowych
B.3 Projektowany przebieg drogi
Zaprojektować przynajmniej 3 warianty inwestycyjne z podwariantami.
Dodatkowo dokładna analiza wariantu zerowego (bezinwestycyjnego).
W SK konieczne jest uwzględnienie wariantowych rozwiązań lokalizacyjnych i
technicznych. Studium ma za zadanie wskazać, które z różnych rozwiązań będzie
najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym, jak też z punktu widzenia
ekologicznego. Należy uwzględnić w opracowaniu Obszar Natura 2000, który może
kolidować z przebiegiem projektowanej trasy.
See less See more
  • Like
Reactions: 5
No nie wierzę, nie minęły 3 miesiące od założenia wątku, a tu już coś się zaczyna dziać :)
Zdecydowanie wariant 1, najbardziej logiczny.
^^poniżej starej DK5 - wariant 1,
ale od Suchego Lasu do Owińsk ,to nie wiem ....niekoniecznie 1 - ale tu akurat to zdecydują względy : środowiskowe N2000 i społeczne - przejście nad/pod Radojewem i to samo w Owińskach , no i most na Warcie.
Z tego co widzę to po minięciu Warty od razu będzie też wiadukt nad torami i DW a pożniej śladem nieistniejącej obwodnicy Owińsk po wschodniej stronie torów kolejowych. Wydaje mi się ze na tym odcinku lepiej od razu zbudować drogę 2 jezdniową. Nałoży się tam ruch z obwodnicy i Poznań - Murowana Goślina.
^^poniżej starej DK5 - wariant 1,
ale od Suchego Lasu do Owińsk ,to nie wiem ....niekoniecznie 1 - ale tu akurat to zdecydują względy : środowiskowe N2000 i społeczne - przejście nad/pod Radojewem i to samo w Owińskach , no i most na Warcie.
Wydaje mi się, że ten przebieg jest uznany za podstawowy, bo:
a) nie przecina poligonu
b) o ile dobrze pamiętam z map MPU powyżej ul.Jaśkowiaka jest przeznaczony/planowany pas pod 4-tą ramę (tak to się chyba miało nazywać).
Nie wiem tylko, czy trasa musi koniecznie wracać tak na północ, ale może im Puszcza Zielonka "przeszkadza".
Wydaje mi się, że ten przebieg jest uznany za podstawowy, bo:
a) nie przecina poligonu
b) o ile dobrze pamiętam z map MPU powyżej ul.Jaśkowiaka jest przeznaczony/planowany pas pod 4-tą ramę (tak to się chyba miało nazywać).
Nie wiem tylko, czy trasa musi koniecznie wracać tak na północ, ale może im Puszcza Zielonka "przeszkadza".
Trochę wyżej w poście #2 @smar wkleił moje małe poszukiwania "śladów" obwodnicy w różnych planach.
Ad a) Niezależnie od wariantu obwodnica będzie przechodziła przez fragment poligonu
Ad b) Patrz post #2

Nie będę wchodził w kompetencje projektantów, a przede wszystkim polityków - to oni wiedzą ( przynajmniej przygotowują się do przyswojenia tej wiedzy ) jakie są uwarunkowania tej inwestycji.

Już pierwszy węzeł - a raczej będzie to jednopoziomowe skrzyżowanie ze starą Dk5 - czyli Obornicką , będzie ok 1km za skrzyżowaniem z drogą do Soboty/Rokietnicy.

Teraz gdybania są na nic, politycznie powiat mimo wszystko może nie chcieć wchodzić za bardzo w tereny administracyjne Poznania /partycypacja w kosztach/, a będzie chciał się dogadać z wojskiem .Wkleję może jeszcze fragment mapy ze strony cswl z południową granicą poligonu.

See less See more
Na północy ta droga powinna przejechać przez poligon tak aby była maksymalnie prosta i w okolicach Owińsk przecinać DW196, a nie łączyć się z nią na odcinku kilometra (dziwne cofanie). Z drugiej strony powinna łączyc się bezpośrednim węzłem z S11, niekoniecznie ze Złotkowem, ale może tam gdzie planowany jest wlot Nowej Obornickiej (na wysokości łuku i wiaduktu z drogą do Soboty)?

Natomiast dla południowej części warto byłoby wziąć pod rozwagę rozwiązanie wykorzystujące wybudowany wiadukt w Jasinie i przejście śladem DW433 + obwodnice miejscowości i połączenie z A2 na nowym węźle Żerniki (dokładnie po 3km od Krzesin i Wschodu) - wtedy cała obwodnica Poznania byłaby w odległości ok. 10-13km od centrum, oprócz A2, która przebiega ok. 7km.

Standard budowy mógłby być taki jak budowanej obwodnicy wschodnie Wrocławia --> https://goo.gl/maps/y1l0K z częściowo bezkolizyjnymi węzłami.
... Z drugiej strony powinna łączyc się bezpośrednim węzłem z S11, niekoniecznie ze Złotkowem, ale może tam gdzie planowany jest wlot Nowej Obornickiej (na wysokości łuku i wiaduktu z drogą do Soboty)?
Wydaje mi się, że trochę za małe byłby odległości międzywęzłowe. Poza tym zastanawiam się, czy bezpośrednie połączenie, prawie bezkolizyjność (jeśli będzie) nie ściągnie ruchu tranzytowego, który powinien iść obwodnicami ekspresowymi.

Natomiast dla południowej części warto byłoby wziąć pod rozwagę rozwiązanie wykorzystujące wybudowany wiadukt w Jasinie i przejście śladem DW433 + obwodnice miejscowości i połączenie z A2 na nowym węźle Żerniki (dokładnie po 3km od Krzesin i Wschodu) - wtedy cała obwodnica Poznania byłaby w odległości ok. 10-13km od centrum, oprócz A2, która przebiega ok. 7km.
Niezły pomysł, bo zdecydowanie zwiększający dostępność A2 i zbliżający drogę w okolice Poznania, pytanie tylko, jak z gruntami, czy istnieje możliwość poprowadzenia tam drogi.
Zdecydowanie wariant nr 1
Widziałem w CLIPie plan tej drogi właśnie jako przedłużenie wybudowanego wiaduktu.
3
Widziałem w CLIPie plan tej drogi właśnie jako przedłużenie wybudowanego wiaduktu.
Dobrze widziałeś , przy czym był to plan innej drogi roboczo nazywanej obwodnicą Swarzędza.
Okazuje się ,że Swarzędz rezerwuje tereny pod :
- obwodnicę Swarzędza ( kolor zielony)
- obwodnicę aglomeracyjną ( kolor czerwony ).

Mapki ponownie wkleiłem do postu http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=145219199&postcount=251
Podkolorowałem zgodnie ze studium kierunków rozwoju gminy Swarzędz.

I jeszcze raz w lepszej rozdzielczości obwodnica aglomeracyjna na odcinku Karłowice - Paczkowo.See less See more
  • Like
Reactions: 3
Teraz dopiero zauważyłem, że Wierzonka nie będzie miała obwodnicy. Dziwne.
1 - 20 of 522 Posts
Top