SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 171 Posts

· Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Powszechna Wystawa Krajowa 1929

Rok 2009 to rok znaczących okrągłych rocznic. Obok tych dwóch najważniejszych czyli rocznicy wybuchu II wojny światowej i rocznicy obalenia komunizmu, obchodzimy również okrągłą rocznicę jednego z ważniejszych dokonań odrodzonego po zaborach państwa polskiego. Wydarzenie to znacznie bardziej wpłynęło na los lokalny, ale i tak organizacja tego przedsięwzięcia była niezwykłym osiągnięciem w Polsce międzywojennej. Oto nowo powstałe niedawno państwo prezentuje światu jak i swoim mieszkańcom dokonania zaledwie dekady swojego istnienia.
Organizacja Powszechnej Wystawy Krajowej miała niebagatelne znaczenie dla rozwoju miasta. To czym teraz Poznań jest zawdzięczamy właśnie temu wydarzeniu. Bardzo rzadko zdarza się aby jedno wydarzenie w tak dużym stopniu ukierunkowało na dekady rozwój miasta. Miasto Targowe to właśnie tradycja PeWuKi.
Powszechna Wystawa Krajowa, zwana przez dziennikarzy zdrobniale Pewuką, została zorganizowana w 1929 roku, z okazji 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej idea narodziła się w Warszawie, jednak dzięki targowym tradycjom Poznania oraz wysiłkowi ówczesnego prezydenta miasta Cyryla Ratajskiego odbyć mogła się właśnie tutaj. Protektorat nad PeWuKą objął Ignacy Mościcki a na czele Komitetu honorowego stanął Józef Piłsudski.

Wystawa prezentowała dorobek gospodarczy, kulturalny, naukowy i polityczny kraju, który na mapie Europy widniał krótko, bo zaledwie dekadę, po okresie niemal 150 lat politycznego niebytu. Od maja do września 112 pawilonów Pewuki zwiedziło 4,5 miliona osób z całego świata.
Goście wyjeżdżali z Poznania zafascynowani miastem, nowoczesną architekturą pawilonów, atrakcjami i przede wszystkim - ciekawą ekspozycją. Nigdy wcześniej ani nigdy później Polacy nie zorganizowali tak potężnej wystawy, z której rozmachem dziś równać się mogą wyłącznie światowe wystawy EXPO. W tym roku obchodzimy 80-lecie Pewuki.
Wystawa była gigantyczna. Zajęła 65 hektarów - tj. trzy razy większą powierzchnię niż współczesne Międzynarodowe Targi Poznańskie, największy obiekt wystawienniczy w dzisiejszej Polsce. Ekspozycję prezentowano w 112 obiektach. Ekspozycja Pewuki obejmowała polskie dokonania w dziedzinie przemysłu, handlu, rolnictwa, opieki społecznej, wychowania fizycznego, higieny i sportu oraz kulturę, sztukę i naukę. Na PeWuCe zaprezentowało się 1.427 wystawców.

W pawilonach tematycznych prezentowano przemysł ciężki, metalowy, lotniczy, samochodowy czy elektrotechnikę. Swoje pawilony miały też Przemysł Drzewny, Handel i Ubezpieczenia czy Rzemiosło. Panie chętnie odwiedzały Pawilon Pracy Kobiet oraz pawilony poświęcone włókiennictwu, konfekcji, galanterii i jedwabnictwu. Oryginalnym kształtem z trzema wieżami wyróżniał się Pawilon Przemysłu Wódczanego. Goście odwiedzali także Pawilon Przemysłu Likierowego i Koniakowego oraz pawilony Fabryki Czekolady Goplana, firmy E.Wedel i syn czy Browaru Okocimskiego.

Tereny dzielnicy Łazarz zajmowały pawilony rolnicze - Produkcja zwierzęca, Mleczarstwo i jajczartwo, Przemysły Ziemniaczane, Akwarjum (Pawilon Rybacki) czy Meljoracje Rolne oraz Meteorologja. Osobne pawilony miały Miasto Lwów oraz Gdańsk.
Sporo miejsca na Pewuce poświęcono także instytucjom publicznym i urzędom. Odwiedzić można było m.in. Ministerstwo Komunikacji, Ministerstwo Poczty i Telegrafów, Ministerstwo Rolnictwa czy Ministerstwo Reform Rolnych (sic!).
Pewuka miała też swój Pałac Sztuki. Uruchomiono go w istniejącym do dziś Collegium Anatomicum. W ciasnych salach prezentowano m.in. dzieła Matejki i Wyspiańskiego

Obiekty wystawowe zostały zgrupowane w 5 kompleksach, połączonych ze sobą w jedną całość wystawową:

Teren A: pawilony górnictwa, hutnictwa, maszyn, przemysłu metalowego, monopoli państwowych, przemysłu skórniczego, włókienniczego, konfekcyjnego, itd.

Teren B: Wystawa Rządowa, komunikacja, przemysł lotniczy i samochodowy, sztuka i nauka, wychowanie fizyczne, Bank polski, samorządy

Teren C: wystawy poczt i telegrafów, morska, uzdrowisk, pracy kobiet, palmiarnia, restauracja, przemysł szklany, muzyczny, Polonia zagraniczna, itd.

Teren D: obejmował handel, rzemiosło, itd.

Teren E: mieścił rolnictwo, łowiectwo i związane z nim gałęzie przemysłu, park rozrywkowy, arenę sportową z krytą trybuną na 4.000 widzów, pola doświadczalne, itd.
Logotyp wystawy:


Widok terenów zachodnich:


Plan wystawy z zaznaczonymi dziedzinami:
 

· Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Po słowie wstępu teraz małe wyjaśnienie.
Wątek dotyczy architektury i w małej części wzornictwa Powszechnej Wystawy Krajowej. Większość z prezentowanych obiektów już nie istnieje a stanowią one wyśmienite przykłady budownictwa międzywojennego. Dlatego zdecydowałem się na prezentacje tego materiału w dziale Architektura i Urbanistyka zamiast w Zabytkach.
Wątek będzie cykliczny, to znaczy ogromy zbiór materiałów jakie posiadam będę zamieszczał sukcesywnie. Z racji jakości zdjęcia będą bardzo duże, więc rozjeżdżająca się strona będzie na porządku dziennym.
Wątek jest autorski, więc do czasu aż nie skończą mi się materiały, albo chęci prosiłbym o kontakt przed umieszczeniem tutaj jakiś materiałów.
 

· Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
Żeby nie spamować przejdę do sedna.

Powszechna Wystawa Krajowa to ewenement w historii Poznania. Nigdy wcześniej i niestety nigdy później w tym mieście nie budowano tak nowocześnie i zarazem tak awangardowo. Obiekty powstałe z okazji wystawy bez wątpienia można również zaliczyć, do jednych z najlepszych przykładów polskiej architektury modernistycznej dwudziestolecia międzywojennego. Co więcej takiego zagęszczenia modernizmu na km2, nie było nigdzie indziej w Polsce.
Niestety większość obiektów powstałych na PeWuKę była projektowana jako tymczasowe.

Nie zanudzając już rzucam (myślę że interesującą) zajawką:Zachęcam do śledzenia wątku. Będzie tego więcej. :D

Źródło: Architektura i Budownictwo 11-12/1929
 

· 370HSSV-0773H
Joined
·
1,239 Posts
:applause:
 

· Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Dzięki :)
No to jedziemy dalej. Po tamtym mocnym wejściu ten materiał będzie trochę odstawał od głównej treści czyli modernizmu.
Artykuł o Targach Poznańskich z miesięcznika Architektura i Budownictwo z stycznia 1927. Warty przeczytania bo to dzięki istnieniu ośrodka targowego Poznań otrzymał ten zaszczyt jakim była organizacja Powszechnej Wystawy Krajowej. Wynika z niego również, że już w międzywojniu krytycznie podchodzono do architektury stylizowanej. Miesięcznik Architektura i Budownictwo będzie się jeszcze przewijał.

 
1 - 20 of 171 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top