SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
1,842 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Witam
Na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu realizuję temat rewitalizacji przestrzeni portu rzecznego znajdującego się na Starołęce.
Szukam wszelkich informacji, które pomogłyby mi w opracowaniu tego tematu- archiwalnych zdjęć, wiadomości historycznych, może ktoś z waszej rodziny/znajomych mieszkał w okolicy lub pracował w tym miejscu?
Będę bardzo wdzięczny za każde informacje

Chodzi dokładnie o to miejsce:

 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top