SkyscraperCity banner

1 - 20 of 1566 Posts

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #1
Trzecia rama komunikacyjna - co to jest?

Trzecia rama komunikacyjna to najbardziej zewnętrzny pierścień drogowy okalający miasto. Pierwsza koncepcja trasy pojawiła się już w latach 70. jako "towarowa obwodnica Poznania". W 1994 r. wpisano III ramę (wraz z dwoma pozostałymi) do ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym roku radni uchwalili prawie cały przebieg trasy - za wyjątkiem odcinka wschodniego, prowadzącego przez okolice Antoninka.

Dwie już prawie są

W tej chwili istnieją już niemal w całości I i II rama. Pierwszą tworzą ulice: Królowej Jadwigi, Jana Pawła II, ciąg Wyszyńskiego-Solna i Roosevelta, drugą: Jana Pawła II, Zamenhofa, Hetmańska, Przybyszewskiego, Reymonta, Niestachowska, Witosa, Serbska, Hlonda (Nowe Zawady), Zawady.

Po co nam kolejna miejska obwodnica? Zadaniem III ramy będzie przejęcie całego ruchu tranzytowego przez Poznań, który dziś odbywa się przede wszystkim ulicami II ramy. Jak ważne jest wyrzucenie tirów z miasta - nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Nowa obwodnica przyda się też zmotoryzowanym poznaniakom. Podróż z jednego końca miasta na drugi po III ramie zabierze nie więcej niż kilkanaście minut, bo obwodnicą, na trasie której zaplanowano same bezkolizyjne węzły, będzie się jechać praktycznie jak po autostradzie. Kierowcom na pewno ułatwią też życie dwie nowe przeprawy przez Wartę.

Plany przewidują, że III rama w Poznaniu będzie miała ok. 36 km długości. Niektóre jej fragmenty już istnieją (ul. Szwedzka i Lechicka). Na lewym brzegu Warty trasa miałaby mieć dwie jezdnie z trzema pasami ruchu, a na prawym, gdzie ruch jest mniejszy - dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Budowa ramy to także budowa ponad 20 węzłów oraz 40 mostów i wiaduktów.

Najpierw Głogowska

Specjaliści od komunikacji zwracają uwagę, że zanim zacznie się budować III ramę, bezwzględnie powinno się zmodernizować ul. Głogowską (na odcinku od A2 do Górczyna). Dopiero potem można zabrać się za ramę. W pierwszej kolejności za odcinki: zachodni od Górczyna do doliny Bogdanki i wschodni Starołęka - istniejąca ul. Szwedzka - Antoninek, bo to one przyniosą największe korzyści. Następnie gruntowna modernizacja czeka odcinek północny - ul. Lechicką i Lutycką. Najpóźniej powstaną odcinki: południowy (Górczyn - Starołęka) i północno-wschodni (Zieliniec - Warta).

Wiceprezydent Poznania Mirosław Kruszyński uważa, że z pomocą Unii Europejskiej można całą trzecią ramę ukończyć do roku 2015.=:=:=:=:=:=:=:=:=
Gazeta Wyborcza
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #2
Odcinki

1. Odcinek Antonin-Franowo
2. Odcinek Górczyn - os. Kopernika
3. Odcinek Grunwald - Marcelin - Wola
4. Odcinek Wola - Podolany
5. Odcinek Lechicka-Bałtycka
6. Odcinek Starołęka - Dębina - Zatorze


ad1. Odcinek Antonin-Franowo

Wschodni odcinek trzeciej ramy będzie się zaczynał od północy zmodernizowaną i poszerzoną ul. Bałtycką. Tą drogą będzie się dojeżdżać do Antonina i Antoninka. A dalej? Po linii Browarnej, czy może wzdłuż torów kolejowych przez Kobylepole? A może zupełnie za torami?

Urbaniści zaproponowali dwa warianty przebiegu trasy przez zielone tereny doliny Cybiny. W pierwszym od węzła Leśna, przez kolejne dwa węzły - Antoninek północny (z ul. Warszawską ) i Antoninek południowy (z ul. Leszka i Radziwoja), trasa przebiega najpierw równolegle do ul. Browarnej (ok. 20 m od ulicy), a potem dokładnie po jej linii. Mieszkańców mają chronić przed hałasem ekrany akustyczne, poza tym trzecia rama będzie tam w niewielkim wykopie. Górą na wysokości ul. Witosława i Sędziwoja do parku prowadzić mają kładki dla pieszych. Nad dwoma stawami zbudowane zaś będą mosty.

Na skrzyżowaniu ul. Majakowskiego i Piwnej zaplanowano węzeł, umożliwiający dojazd z ul. Majakowskiego do osiedla domków w Kobylempolu. Istnieje także możliwość powiększenia węzła i budowę zjazdu także bezpośrednio w ul. Kobylepole. Dalej trasa ma przebiegać ul. Piwną, po terenach dawnej bazy ZNTK, na tyłach osiedli PTBS przy ul. Folwarcznej i Przemysława i po północnej stronie browaru do ul. Szwedzkiej tunelem pod ul. Szwajcarską.

Drugi wariant zakłada, że od północy od węzła Leśna rama okrąża tereny Volkswagena i na wysokości stacji kolejowej Poznań-Antoninek krzyżuje się z Warszawską, tworząc węzeł. Dalej na południe trasa biegnie równolegle do torów kolejowych aż do stacji Poznań-Kobylepole, gdzie zaprojektowano kolejny węzeł. Do ul. Piwnej obwodnica dociera, przecinając ogródki działkowe.

Zarówno jeden, jak i drugi wariant nie podobają się mieszkańcom i części radnych, wobec czego radni z Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaproponowali ostatnio, żeby poszukać innego rozwiązania i np. przesunąć trzecią ramę za tory kolejowe.

ad2. Odcinek Górczyn - os. Kopernika

Od węzła Zatorze obwodnica ma przebiegać wzdłuż południowej części bazy firmy Rethmann-Sanitech, przez dzisiejsze tereny ogródków działkowych, równolegle do torów kolejowych - aż do Górczyna. Tam pod wiaduktem górczyńskim ominie od południa pętlę tramwajową, która kilka lat temu została już tak przebudowana, by nie kolidowała z trzecią ramą. Część budynków przy ul. Zgoda i Ostrobramskiej trzeba byłoby wyburzyć. Po południowej stronie ul. Węglowej planowany jest węzeł Górczyn, gdzie obwodnica ma się krzyżować z ul. Nową Arciszewskiego - przedłużeniem dzisiejszej ul. Arciszewskiego do ul. Głogowskiej.

Za węzłem Górczyn trzecia rama ma wieść obok hipermarketu Tesco. Od tego miejsca aż do Woli obwodnica będzie poprowadzona w wykopie. I tak, tunelem pod ul. Promienistą trasa pobiegnie pomiędzy dwoma jezdniami ul. Jawornickiej do ul. Grunwaldzkiej, gdzie wytyczono kolejny węzeł. Mieszkańców os. Kopernika przed hałasem mają chronić ekrany akustyczne. Co ciekawe, w przyszłości, gdy do os. Kopernika dojeżdżał będzie tramwaj, wewnątrz jednego ze zjazdów z węzła Promienista planuje się pętlę tramwajową.

ad3. Odcinek Grunwald - Marcelin - Wola

Od ul. Grunwaldzkiej III ramę wytyczono wzdłuż ul. Smoluchowskiego, obok terenów zakładów Glaxo SmithKline. Na dalszym odcinku trasa ma przecinać Lasek Marceliński. Co prawda przebieg obwodnicy ma być taki, by wycinkę ograniczyć, ale i tak pod topór poszłoby wiele drzew. Po około 500-metrowym odcinku przez las, droga przecięłaby polankę i górkę saneczkową. W tym miejscu rozważa się też powstanie dodatkowego węzła na przedłużeniu ul. Ptasiej, który służyłby obsłudze komunikacyjnej stadionu Lecha.

Dalej trasa z trzema pasami ruchu w każdą stronę będzie się musiała pomieścić w wąskim gardle pomiędzy Edwardowem a Fortem VIIa. Dla mieszkańców Marcelina i Edwardowa zaplanowano kładkę nad trasą.

Na skrzyżowaniu z ul. Bukowską ma powstać węzeł Edwardowo. Szczegółowe rozwiązania komunikacyjne tego węzła, czyli np. nowe połączenie z lotniskiem Ławica, określi dopiero miejscowy plan zagospodarowania.

Kolejny odcinek trasy będzie prowadził pomiędzy terenami lotniska cywilnego i jednostki wojskowej, z której niegdyś także odbywały się loty. To, którędy dokładnie pobiegnie tam III rama, będzie zależeć od uzgodnień z wojskiem.

ad4. Odcinek Wola - Podolany

Odcinek III ramy od ul. Dąbrowskiego do Serbskiej ma się zaczynać od efektownego węzła na skrzyżowaniu z ul. Lutycką. Nie ma tu już miejsca na typowy węzeł w kształcie koniczyny, więc planuje się inne rozwiązanie - węzeł rozbudowany w pionie. Jezdnie miałyby się krzyżować na trzech lub czterech poziomach! Ale jeśli chodzi o organizację ruchu, ma to być najprostsze skrzyżowanie. Jedziesz w lewo - skręcasz w lewo, w prawo - skręcasz w prawo. Żadnych "ślimaków".

Po przecięciu ul. Dąbrowskiego rama ma przebiegać śladem ul. Lutyckiej, ale zamiast jednej jezdni będą dwie i to z trzema pasami ruchu w każdą stronę. Od węzła trasę zaplanowano ma w wykopie pod torami kolejowymi, następnie, nad Bogdanką, przez las. Piesi i rowerzyści, którzy korzystają ze szlaku od jeziora Rusałka nad Jezioro Strzeszyńskie, będą mieli do dyspozycji kładkę nad drogą.

Kolejne obiekty na projektowanej trasie III ramy to: węzeł Koszalińska, wiadukt nad torami kolejowymi na Podolanach i węzeł Serbska na skrzyżowaniu z projektowanym przedłużeniem ul. Serbskiej. Do węzła będą też dochodzić ulice: Szczawnicka, Jasielska i Podolańska. Dalej, na wschód wiaduktem nad ul. Strzeszyńską, III ramą dojedzie się do węzła Obornicka (w miejscu dzisiejszego ronda obornickiego).

ad5. Odcinek Lechicka-Bałtycka

Oddzielająca Piątkowo od Winograd ul. Lechicka już dziś przypomina trzecią ramę. To tędy przebiega przecież jedna z głównych tras tranzytowych przez miasto. Lechicka miałaby być poszerzona i wyposazona w ekrany akustyczne. Poza tym na od Obornickiej do Naramowickiej planowane są trzy węzły: Obornicki, Połabska, Naramowicka. Poprzeczne ulice (Piątkowską, Księcia Mieszka I i Połabską ) kierowcy pokonają wiaduktami. Za węzłem Naramowicka trzecia rama ma przebiegać prosto na wschód, na tyłach os. Wilczy Młyn (w odległości ok. 200 m od zabudowań ) do Warty, na której powstanie nowy most - obok mostu kolejowego. Na prawym brzegu rzeki na skrzyżowaniu z ul. Gdyńską przewidziany jest węzeł. Dalej trasę zaplanowano pomiędzy terenami Elektrociepłowni w Karolinie a torami kolejowymi. Za fabryką Bridgestone-Firestone trzecia rama skręcić ma na południowy wschód do ul. Bałtyckiej. Na tym odcinku planuje się jeszcze zespół węzłów Janikowo-Bogucin.

ad6. Odcinek Starołęka - Dębina - Zatorze

Po długim i prostym odcinku od ul. Szwedzkiej przez węzły Krzywoustego i Hetmańska (na planowanym przedłużeniu ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze) trzecia rama wygina się na wysokości fortu Ia na Starołęce. Żeby zbudować tam trasę, konieczne będzie wyburzenie części budynków przy ul. Warownej, Podmiejskiej i Pstrowskiego. Dalej w kierunku zachodnim rama biegnie przez węzeł Maya (na skrzyżowaniu z planowanym przedłużeniem ul. Romana Maya), wzdłuż torów kolejowych i pod projektowanym wiaduktem w ul. Starołęckiej.

Przed nami Warta. Obok mostu kolejowego ma powstać drogowy, którym będzie się wjeżdżać prosto do lasu na Dębinie. Trasa, która rozetnie klin zieleni (konieczna będzie wycinka drzew), miałaby przebiegać po nasypie lub częściowo po estakadzie - mniej więcej na wysokości torów kolejowych. Istniejące dziś przejścia pod torami kolejowymi zostaną zachowane także pod trzecią ramą.

Za lasem, na skrzyżowaniu z ul. Dolna Wilda jest planowany węzeł. Od tego miejsca zaczyna się najtrudniejszy technicznie odcinek trzeciej ramy - konieczne będą i wysokie wiadukty, i głębokie wykopy. Trasa ma tu bowiem przeciąć trzy linie kolejowe oraz ruchliwą ulicę i wejść w obszar zwartej zabudowy. Z węzła Dolna Wilda obwodnica pobiegnie wiaduktem nad południową częścią terenów Aquanetu i torami kolejowymi (nad trasą z Dworca Głównego do Starołęki) obok stacji Poznań Dębina. Nieuniknione będą wyburzenia domów przy ul. św. Trójcy. Dalej trasa z wiaduktu będzie musiała "zejść" do tunelu pod ul. 28 Czerwca 1956 r. Tunel przebiegać będzie pod torami linii kolejowej do Wrocławia i pod planowaną ul. Nową Opolską. W miejscu ogródków zamkniętych trójkątem torów ma powstać węzeł Zatorze. Trzecia rama wyłoni się z tunelu dopiero za torami w kierunku Berlina - na zabudowanym dziś terenie małych uliczek: Obrzeże, Zwrotnicza, Mała. Wiele z istniejących tam domów zostanie wyburzonych. Te, które pozostaną, oddzielone będą od trasy ekranem akustycznym.

=-=-=-=-=-=-=-=
Gazeta Wyborca
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #3
Trzecia rama 2015?

Gdzie trzeba będzie wyburzyć domy, wyciąć las czy zbudować węzeł? Raport "Gazety" - wszystko, co powinniście wiedzieć o obwodnicy.

Poznań potrzebuje trzeciej ramy - pierścienia drogowego okalającego miasto. Taka obwodnica pozwoli wyrzucić z miasta tiry, bo cały ruch tranzytowy przeniósłby się wówczas na ramę. Łatwiejsze życie mieliby też sami poznańscy kierowcy, bo trasa, na której zaprojektowano same bezkolizyjne węzły, pozwala błyskawicznie przemieścić się z jednego końca miasta na drugi. Ale trzecia rama ma także minusy. Szeroka jak autostrada droga rozcina cenne przyrodniczo kliny zieleni, dzielnice. Pod oknami jednych mieszkańców przestaną jeździć tiry, ale pod domami niektórych się pojawią...

Po kilku latach ciszy dyskusja o obwodnicy znowu odżyła. Inwestycja, o której mówiło się dotąd jedynie tyle, że kiedyś ma powstać, powoli zaczyna nabierać realnych kształtów. Radni wywołali właśnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę ramy, a urbaniści na szczegółowych mapach kreślą dwujezdniową trasę okalającą miasto. Skąd takie ożywienie? Miasto nie ma pieniędzy, by podjąć się wartej być może nawet 3 mld zł inwestycji, ale szansa na sfinansowanie przedsięwzięcia pojawiła się wraz z wejściem Polski do UE. Żeby jednak starać się o unijne pieniądze, trzeba mieć gotowe projekty. Kiedy te będą gotowe?

Na razie wywołując plan miejscowy, radni zatwierdzili de facto przebieg trzech odcinków trzeciej ramy: północnego, zachodniego i południowego. Przebieg najbardziej kontrowersyjnego odcinka wschodniego (Antoninek) nie został jeszcze ustalony. Sporządzenie planów miejscowych potrwa około dwóch lat. Tyle samo potrzeba na wykonanie projektów budowlanych. Osobną kwestią jest wykup gruntów, choć akurat tu władze miasta liczą na szybkie załatwienie sprawy. - Już teraz zgłaszają się ludzie, którzy chcą sprzedać ziemię pod trzecią ramę - mówi wiceprezydent Poznania Jerzy Stępień odpowiedzialny za planowanie przestrzenne.

Władze miasta przymierzają się do skoku na unijną kasę przewidzianą do podziału na lata 2007-2013 i to prawdopodobnie wtedy mogłaby się zacząć budowa pierwszych odcinków obwodnicy. A kiedy powstałaby cała trzecia rama? Wiceprezydent Mirosław Kruszyński, który odpowiada za komunikację w mieście, nie boi się wyznaczać terminów. - Jeśli cały proces przebiegać będzie szczęśliwie bez większych problemów, to myślę, że rok 2015 jest realny - mówi. - Teraz czeka nas mnóstwo pracy i musimy się bardzo spieszyć. Budżet unijny na lata 2007-2013 może być ostatnim, z którego dostaniemy pieniądze na trzecią ramę - dodaje.


Gdy powstanie trzecia rama...

- miastu przybędą dwa mosty przez Wartę: na Dębinie i na granicy Poznania z gminą Czerwonak

- nie będziemy już chodzić na sanki na górkę saneczkową w Lasku Marcelińskim - powstanie tam sześciopasmowa trasa

- na Dębcu obwodnica tunelem przebije się pod plątaniną ulic i linii kolejowych. Wielopoziomowe skrzyżowanie powstanie w miejscu ogródków na Zatorzu

- spacerujący znad Rusałki do Strzeszynka pokonają poszerzoną ul. Lutycką po zaprojektowanej dla nich kładce

=-=-=-=-=-=-=-=
Gazeta Wyborcza


jeden z istniejących odcinków
 

·
Registered
Joined
·
105 Posts
Oby tylko powstała, mielibyśmy najnowocześniejszy układ komunikacyjny w Polsce.Zresztą najważniejsze, żeby lotnisko miało szybkie połączenie z autostradą, bo na razie, wygląda to tak, jakby było w szczerym polu.
 

·
Registered
Joined
·
302 Posts
Wlasnie! Jak sie ma projekt ram komunikacyjnych wokol Poznania do polaczenia lotniska z autostrada? Czy ktoras z nich dochodzi do lotniska?

Edit: Sorki, juz znalazlem odpowiedz w tekscie. Nie doczytalem dokladnie
 

·
Registered
Joined
·
1,842 Posts
Najpierw powinni zbudować Głogowską do Autostrady oraz Nową Obornicką - tam ciągle są korki. Ale dobrze, że władze miasta planują. Z dobrymi planami łatwiej o fundusze.
 

·
przestrzeń-ludzie-miasto
Joined
·
31,596 Posts
Manfred said:
Oby tylko powstała, mielibyśmy najnowocześniejszy układ komunikacyjny w Polsce.Zresztą najważniejsze, żeby lotnisko miało szybkie połączenie z autostradą, bo na razie, wygląda to tak, jakby było w szczerym polu.
eee tam najnowoczesniejszy. ;)
Krakow ma w planie taki sam tyle ze "ramy"-u nas obwodnice -sa (a raczej beda) cztery.
ale zgoda-uklad z koncentrycznymi obwodnicami i laczacymi je ulicami jest chyba najlepszy dla miasta :)
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #8
behemot said:
eee tam najnowoczesniejszy. ;)
Krakow ma w planie taki sam tyle ze "ramy"-u nas obwodnice -sa (a raczej beda) cztery.
ale zgoda-uklad z koncentrycznymi obwodnicami i laczacymi je ulicami jest chyba najlepszy dla miasta :)
ramy a obwodnice to nie to samo ;)
w tym wypadku mówimy o ramach czyli pierścieniach komunikacyjnych wewnątrz miasta (takie ramy są 3) - tu tkwi ich wyjątkowość

obwodnice takie same jak w Krakowie to trasy okalające miasto z zewntrz, w tym wypadku będą 3 wokół P-nia, zachodnia (najbliża realizacji), wschodnia (odległa melodia) oraz południowa (istniająca autostradowa obwodnica)
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #9
Oto sieć komunikacyjna aglomeracji poznańskiej


obwodnica zachodnia to ta od Suchego Lasu po Stęszew
obwodnica zachodnia ciągnie się od Suchego Lasu przez Swarzędz i Kórnik
obwodnica południowa - to autostradowy odcinek

ramy komunikacyjne to te wewnątrz miasta
dokładny schemat odzwierciedla ten poniższy obrazek
 

·
przestrzeń-ludzie-miasto
Joined
·
31,596 Posts
PB said:
ramy a obwodnice to nie to samo ;)
w tym wypadku mówimy o ramach czyli pierścieniach komunikacyjnych wewnątrz miasta (takie ramy są 3) - tu tkwi ich wyjątkowość

obwodnice takie same jak w Krakowie to trasy okalające miasto z zewntrz, w tym wypadku będą 3 wokół P-nia, zachodnia (najbliża realizacji), wschodnia (odległa melodia) oraz południowa (istniająca autostradowa obwodnica)
1.obwodnica =pierscien wkolo Plant
2. Aleje+konczona wlasnie trasa centralna
3. ciag trasa Pychowicka-tunel pod wzgorzem Bronislawy-Piastowska-Opolska-Lublanska-Mlynska -Trasa Bagrowa (pisze z pamieci ale chyba mniej wiecej tak)
4. Obwodnica "autostradowa" -A4 +S7+polnocna obwodnica
chyba jednak to samo, prawda? :)
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #11
behemot said:
1.obwodnica =trasa wkolo Plant
2. Aleje+konczona wlasnie trasa centralna
3. ciag trasa Pychowicka-tunel pod wzgorzem Bronislawy-Piastowska-Opolska-Lublanska-Mlynska -Trasa Bagrowa (pisze z pamieci ale chyba mniej wiecej tak)
3. Obwodnica "autostradowa" -A4 +S7=polnocna obwodnica
chyba jednak to samo, prawda? :)
troche mało, ale może być :D ;)

EDIT:
oczywiście żartuję, Kraków również będzie miał wspaniały i nowoczesny układ komunikacyjny
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #12
Co ze wschodnim odcinkiem trzeciej ramy?

Browarną, wzdłuż torów kolejowych na Kobylepolu czy może za torami? Którędy pobiegnie na wschodzie trzecia rama? - Będzie tak, jak zdecydują radni - mówią władze miasta. A radnym pomysłów nie brakuje.

Wschodni odcinek trzeciej ramy to jedyny fragment obwodnicy, którego przebiegu nie zatwierdziła jeszcze Rada Miasta. Radni nie tylko nie zdecydowali, czy trasa powinna przebiegać wzdłuż ul. Browarnej, czy torów kolejowych na Kobylepolu, ale mają nawet wątpliwości, czy nie należałoby odrzucić obu proponowanych przez urbanistów wariantów.

Skąd takie wątpliwości? Dotychczasowe projekty przebiegu trasy spotkały się z protestami mieszkańców.

Jak dotąd sprawą przebiegu wschodniego odcinka trzeciej ramy zajmowały się dwie komisje rady. Komisja polityki przestrzennej i ochrony środowiska nie potrafiła wypracować jednego stanowiska, dlatego do sprawy będzie jeszcze wracać. - W przyszłym tygodniu spotkam się z przedstawicielami mieszkańców i myślę, że po tym spotkaniu będziemy wiedzieć więcej - mówi przewodniczący komisji Wojciech Kręglewski, który próbuje forsować wariant prowadzący ul. Browarną. - Trzeba ustalić, jak zlikwidować uciążliwości związane z trasą, jakie rozwiązania techniczne zastosować, żeby zadowolić mieszkańców - dodaje.

Z kolei komisja gospodarki komunalnej i polityki mieszkaniowej proponuje, by urbaniści poszukali nowego przebiegu trzeciej ramy - takiego, który nie będzie wzbudzał konfliktów i spowoduje ożywienie gospodarcze nowych terenów. Chodzi więc o wariant prowadzący za torami kolejowymi na Kobylepolu. - Trzeba znaleźć nowy przebieg i przypilnować, żeby w przyszłości nic na tym terenie już nie powstało. Żeby nie było tak jak w Antoninku, gdzie najpierw pozwalano ludziom się budować, a potem planowano im trasę pod oknami - mówi Michał Grześ, przewodniczący komisji.

Co na to wszystko władze miasta? - Ostateczna decyzja należeć będzie do Rady Miasta, a ta nie odrzuciła jeszcze uchwały o "wariancie Browarna" - zaznacza Jerzy Stępień, zastępca prezydenta Poznania. - Na razie mamy tylko stanowisko jednej komisji. Na jego podstawie nie będziemy o niczym decydować. Jeśli jednak rada odrzuci proponowaną przez prezydenta uchwałę i zdecyduje, że trzeba szukać nowego przebiegu czy rozpisać w tym celu konkurs, to wówczas tak się stanie - dodaje.

=-=-=-=-=-=-=-=
Gazeta Wyborcza
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #13
Ważny węzeł

tego chyba jeszcze nie było
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
23 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przedstawiciele samorządów, władz powiatu i posłowie omawiali koncepcję budowy tzw. pierścienia drogowego okalającego Poznań. Dla swarzędzan szczególnie ważne są plany dotyczące północno-wschodniego odcinka obwodnicy, a zwłaszcza tzw. węzła Paczkowo.


Według najnowszej koncepcji w okolicach Paczkowa wybudowany zostanie wiadukt nad linią kolejową oraz drogą nr 2. Dalej obwodnica poprowadzi w kierunku północnym przez okolice Uzarzewa do Owińsk, a w kierunku południowym do zjazdu z autostrady A2 w gminie Kleszczewo.

Węzeł Paczkowo jest bardzo ważnym elementem obwodnicy, zapewni dobrą komunikację z obecnej drogi Poznań-Warszawa z terenami inwestycyjnymi w Swarzędzu - podkreśla burmistrz Swarzędza Anna Tomicka. Powstanie możliwość lepszego, praktycznie bezkolizyjnego dojazdu z autostrady do wielu firm już dzisiaj działających w Swarzędzu. Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć służących rozwiązaniu problemów komunikacyjnych gminy Swarzędz. Obecnie opracowywana jest dokumentacja na budowę wraz z modernizacją ul. Rabowickiej. W przyszłym roku ruszyć ma budowa tunelu pod torami oraz nowego układu ul. Kirkora. Wszystkie te działania radykalnie polepszą komunikację w naszej gminie, poprawią bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Zdaniem starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego „węzeł Paczkowo to priorytetowe zadanie, od którego musimy zacząć. Jest ono ważne nie tylko dla naszego powiatu, ale także dla całego województwa. Możliwość przyciągnięcia inwestorów to nowe miejsca pracy dla mieszkańców naszego regionu.”

Całkowita długość północno-wschodniego odcinka obwodnicy wyniesie 40 km, natomiast cały pierścień wokół Poznania ma liczyć ok. 120 km. Na razie precyzowana jest koncepcja, ale za wcześnie jeszcze, by w odpowiedzialny sposób mówić o konkretnych terminach. Jest to skomplikowane zadanie, musi być poprzedzone wykupem terenów pod planowaną obwodnicę, ustaleniem wielu technicznych szczegółów oraz rozwiązaniem kwestii finansowych.

=-=-=-=-=-=-=-=
www.swarzedz.pl
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,938 Posts
Discussion Starter #14
Nadzieja w tunelu

Kiedy zobaczymy pierwsze walce, na wschodniem fragmencie ramy komunikacyjnej Poznania? Mieszkańcy poznańskiego Antoninka i osiedli wzdłuż ulicy Browarnej nie zgadzają się, by wschodni fragment ramy miasta przechodził przez chroniony pas zieleni.

Obawiają się, że droga zniszczy cenne środowisko. Radni chcą jednak przekonać mieszkańców do tej budowy. Pojawiła się wersja budowy tunelu przez kontrowersyjny teren. Wojciech Kręglewski, szef Komisji Polityki Przestrzennej poznańskiej Rady, zaproponował też budowę makiety dla mieszkańców. Ma być gotowa w listopadzie.

Rada chce uchwalić przebieg trasy do końca roku.

===========
Radio Merkury
 

·
Registered
Joined
·
327 Posts
Wie ktoś może kiedy zacznie się w końcu przebudowa Głogowskiej ??? Przecież ten wjazd to poruta.
A kiedy przebudują Polską i Bułgarską???
 

·
Born in Pyrlandia
Joined
·
201 Posts
Smiem mniemac iz w niedlugim czasie sie roboty rozpoczna ;) zwlaszcza ze zgodnie z jakas madra specustawa mozna najpierw budowac a dopiero potem pytac wlasciciela o zdanie
 

·
Registered
Joined
·
229 Posts
[Poznan] Trzecia rama

Temat ktory powraca jak bumernag - Trzecia rama. Wlasnie nasze "kochane" wladze wpadly na pomysl jak szybko i sprawnie ja wybudowac. Polecam lekture...

----------------------
Któr?dy ma przebiega? III rama?
Lech Bojarski*06-02-2005, Gazeta Wyborcza

Jak zbudowa? miejsk? obwodnic?? Z pomoc? ministerstwa, specustawy i unijnych dotacji. Tak przynajmniej wyobra?aj? to sobie w?adze Poznania

Trzecia rama istnieje dzi? tylko na papierze, a mimo to budzi spore kontrowersje. Wielu poznaniaków chce obwodnicy, która przejmie tranzyt i usprawni poruszanie si? po mie?cie, ale te? wielu nie podoba si? jej przebieg. Dwujezdniowa droga rozcina tereny zielone i dzielnice domków. Od kilku lat przeciwko przebiegowi trasy protestuj? mieszka?cy Antoninka. Mimo to w?adze miasta chc? zbudowa? trzeci? ram?. - Nie ma innej inwestycji, która by tak mocno przyspieszy?a rozwój miasta - uwa?a Miros?aw Kruszy?ski, wiceprezydent Poznania.

Taka miejska obwodnica to gigantyczna inwestycja. Trzeba wykupi? wiele gruntów, wykona? mnóstwo szczegó?owych projektów. No i znale?? grubo ponad 2 mld z?.... A co mamy? Niewiele. Na razie radni wywo?ali tylko plany zagospodarowania terenów pod budow?.

W?adze miasta s? jednak przekonane, ?e trzeci? ram? mo?na zbudowa? w ci?gu 10 lat. Jak? Pomys? jest prosty. Trzeba nada? trzeciej ramie status drogi krajowej. W Urz?dzie Miasta zapad?a ju? decyzja, ?eby przygotowa? wniosek do Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie. Po co? Po pierwsze, dla pieni?dzy. Miasto nie ma wystarczaj?cych funduszy na budow? trzeciej ramy i zamierza zdoby? na ten cel unijne dotacje na lata 2007-2013. - Naprawd? du?e pieni?dze z UE id? w?a?nie na drogi krajowe. Je?li wi?c chcemy je zdoby?, trzecia rama musi mie? status drogi krajowej - wyja?nia Kruszy?ski. Je?li Pozna? dostanie unijne miliony, to deklarowany przez w?adze miasta termin wybudowania trzeciej ramy do 2015 r. mo?e by? realny.

Miasto liczy te?, ?e obwodnic? przekwalifikowan? na drog? krajow? mo?na b?dzie wybudowa? szybciej dzi?ki tzw. specustawie, która znacznie upraszcza procedury i wykup gruntów oraz ogranicza mo?liwo?ci oprotestowania inwestycji. Kiedy powstawa?a specustawa, zak?adano, ?e b?dzie obowi?zywa? tylko do 2007 r. Jej przepisy sprawdzi?y si? jednak na tyle dobrze, ?e prawdopodobnie okres jej obowi?zywania zostanie przed?u?ony o kolejnych kilka lat.

Pomys? z "miejsk? drog? krajow?" wymy?lono w Warszawie. Kilka miesi?cy temu rz?d zgodzi? si?, by przysz?y most ??cz?cy dwie dzielnice stolicy by? drog? krajow?, co znacznie przyspieszy?o przygotowania tej inwestycji. Pozna? te? nie powinien mie? problemów z przekwalifikowaniem trzeciej ramy na drog? krajow?. - Miasto mo?e liczy? na nasze poparcie, na pewno wydamy w tej sprawie pozytywn? opini? - mówi Kazimierz Ba??czny, dyrektor pozna?skiego oddzia?u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

·
niezależny człowiek
Joined
·
1,679 Posts
Pierwszy półkrok jest podjęty, ZDM ogłosił przetarg na "opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lechickiej w Poznaniu".
Cel to "Wykonanie dokumentacji projektowej i projektu budowlano - wykonawczego ul. Lechickiej dla odcinka pomiędzy ul. Serbską a skrzyżowaniem z ul. Naramowicką na podstawie wydanej już decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. "
oraz dla odcinka który pokryje się z trzecją ramą " dla odcinka od skrzyżowania z ul. Naramowicką włącznie do skrzyżowania z ul. Umultowską i Połabską włącznie, wraz z opracowaniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i czynnym uczestniczeniu w procesie jej uzyskania i studium wykonalności dla budowy ul. Lechickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Serbską do skrzyżowania z ulicą Umultowską i Połabską włącznie, dla projektu zgłaszanego do finansowania z funduszy europejskich"
termin wykonania to 30.11.2005r więcej na http://www.zdm.poznan.pl/zamowienia.php
Miasto planowało często te inwestycje niezależnie, więc nie spodziewajmy się, że dokumentacj będzie obejmować ostateczną wersję, będzie najprawdopodobniej projekt poszeżenia jej do czterech pasów, ale to jest pierwszy krok.
I jeszcze jedno połączcie ten wątek z poniższym
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=177964&highlight=rama
 

·
niezależny człowiek
Joined
·
1,679 Posts
^Główne ujęcie wody zostało przeniesione doMosiny w czasie budowy autostrady.
 
1 - 20 of 1566 Posts
Top