SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 1145 Posts

·
Registered
Joined
·
3,825 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
05-06-2007

z postu Smara 5 czerwiec 2007:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=81297&page=38

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ogłasza:

przetarg nieograniczony na opracowanie dla budowy II etapu trasy komunikacyjnej Nowe Zawady w Poznaniu, odcinek od Ronda Śródka do skrzyżowania ul. Prymasa A. Hlonda z ul. Główną włącznie:
a) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jej uzyskanie, b) wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi oraz jej uzyskanie, c) projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, d) projektu wykonawczego, e) przedmiarów robót, f) kosztorysów inwestorskich, g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, h) koncepcji programowo – przestrzennej w obrębie węzła „ Zawady ”
(...)

Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji.
Ulicę Nowe Zawady należy zaprojektować zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta który jest załącznikiem do specyfikacji. Ulica Nowe Zawady jest brakującym ogniwem tzw. II ramy komunikacyjnej. Podstawowe zadanie projektowanego ciągu komunikacyjnego jest połączenie północnych mieszkaniowych dzielnic miasta ze śródmieściem i dzielnicami południowymi i jako ulica tranzytowa między dzielnicami ma posiadać klasę GP. Po jej zakończeniu ulica przejmie także ruch tranzytowy przez miasto na kierunku północ – południe. Ulica w przekroju poprzecznym winna posiadać po 3 pasy ruchu w każdym kierunku z dodatkowymi poszerzeniami dla lewo i prawo skrętów przy skrzyżowaniach. Ulica winna także przejąć ruch komunikacji zbiorowej. W miejscu istniejącego nasypu kolejowego należy zaprojektować wiadukt kolejowy.
(...)

Przed przystąpieniem do opracowania projektu ulicy Nowe Zawady należy opracować koncepcje węzła „Zawady”, w której należy rozrysować sytuacyjnie i wysokościowo przebieg I ramy komunikacyjnej, torów tramwajowych w kierunku Głównej , przyległych ulic istniejących i nowoprojektowanych ulic serwisowych.
Opracowanie jest niezbędne dla opracowania dalszych etapów budowy węzła „Zawady”, aby zapobiec ewentualnym kolizjom z proponowanym układem komunikacyjnym zawartym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30/06/2008
 

·
Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
Dodałeś kropkę jako bonus. ;)

Kilka słów wyjaśnienia.
Nowe Zawady to wschodnie domknięcie II ramy komunikacyjnej czyli obwodnicy śródmieścia.
Teoretycznie II rama ma parametry drogi GP.
I etap Nowych Zawad został zrealizowany w 2002 roku. Prowadzi od ulicy Bałtyckiej (DK92) do... w pole. Kończy się ślepo na skrzyżowaniu z ulicą Główną.
II etap ma połączyć ulicę Podwale na południu z I etapem NZ.

Schemat zaprezentowany w poście #3 pokazuje docelowy wygląd połączenia Podwala z NZ oraz przyszłego północnego domknięcia I ramy.

Finansowanie:
Po przyznaniu Polsce Euro2012 miasto zgłosiło projekt do finansowania (z budżetu państwa) dotyczący budowy przedłużenia trasy tramwajowej z Zawad do Dworca Wschodniego. W pakiecie tego projektu jest budowa nowego wiaduktu pod torami którym zostanie poprowadzony nowa trasa. Stary wiadukt zostanie natomiast wykorzystany do poprowadzenia linii tramwajowej.

No i na koniec przyczynek do założenia wątku czyli fakt rozpoczęcia budowy owego wiaduktu.
 

·
Registered
Joined
·
3,825 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)
04-01-2008

Dokończą Nowe Zawady!

Zgodnie z polskim zwyczajem, by coś zacząć i nie skończyć, po sześciu latach drogowcy powrócą na teren budowy ulicy "Nowe Zawady" a właściwie ul. Prymasa Hlonda. Od chwili oddania w 2002 roku pierwszego odcinka trasy, nic się tam nie działo. Budowa ruszy wiosną, a trasa połączy ulicę Bałtycką z Rondem Śródka.
Przejazd samochodem między Rondem Śródka a ulicą Bałtycką w godzinach szczytu zajmuje kilkadziesiąt minut. Sznur aut żółwim tempem pokonuje kolejne metry, a wśród nich toczą się spóźnione autobusy MPK. Tak od lat wygląda sytuacja w rejonie ul. Głównej, Gnieźnieńskiej, Podwale i pętli tramwajowej na Zawadach.

Tutaj krzyżują się drogi prowadzące do Gniezna i Wągrowca z drogami do podpoznańskich gmin: Czerwonaka i Murowanej Gośliny, które są "sypialniami Poznania". Wielu mieszkańców Kozichgłów czy Murowanej na co dzień pracuje w stolicy Wielkopolski i dojeżdża do niej samochodami lub komunikacją podmiejską.


Ulica Nowe Zawady, właść. Hlonda nie spełnia na razie swojej funkcji


Kierowcy mieli nadzieję, że problem korków w tej okolicy zostanie definitywnie rozwiązany w roku 2002, kiedy to oddano do użytku pierwszą część trasy Nowe Zawady. Inwestycja ta pochłonęła 36 mln złotych. Droga została zbudowana w trudnym terenie, na specjalnych palach wbijanych głęboko w podmokły i niestabilny grunt. Niestety nadzieje, które władze miasta i drogowcy wiązali z tą inwestycją, spełniły się tylko częściowo.

Mimo nowej trasy, przebiegającej od skrzyżowania z ul Głowną do skrzyżowania przy moście Lecha, sytuacja poprawiła się tylko częściowo. - Jest tak samo jak wtedy, gdy nowej drogi nie było. Z Kozichgłów na Śródkę jadę porannym autobusem prawie godzinę, zamiast przewidzianych w rozkładzie 20 minut - żali się Bartek, student od dziesięciu lat mieszkający poza Poznaniem.

O tym, czy nowa trasa ułatwiła życie kierowców i pasażerów MPK decyduje cel podróży. - Jak dla mnie to jest o wiele lepiej. Jeżdżę z Rataj na Morasko i dzięki skrótowi przez Nowe Zawady oszczędzam sporo cennego czasu - mówi Mateusz, student UAM. - Co prawda na ulicy Zawady stoję kilka minut w korku, ale po zjeździe na Nowe Zawady jadę już bez problemów - dodaje.

Trasa Nowe Zawady, a właściwie ul. Prymasa Augusta Hlonda, bo taką nazwę nadali jej poznańscy radni, ma jedną wielką wadę... kończy się w polu i skręca w stronę ul. Głównej. W 2002 miasto ze względów finansowych zdecydowało się wybudować tylko część tej pożądanej przez kierowców drogi.

W tym roku ma wreszcie ruszyć budowa drugiej części inwestycji Nowe Zawady, która w efekcie połączy ulicę Główną z Rondem Śródka. Najpierw (w 2008 r. )wybudowany zostanie wiadukt kolejowy pod torami na odcinku Poznań Garbary-Poznań Wschód, a następnie droga dla samochodów (w 2009 r.). Kierowcy nie będą musieli jeździć ulicą Zawady, co zdaniem Zarządu Dróg Miejskich znacząco wpłynie na poprawę sytuacji w tej części miasta. Jakie oczekiwania mają wobec nowej ulicy poznańscy drogowcy?


Byłoby łatwiej pojechać na wprost ale niestety ulica kończy się w polu


- Droga o długości 1100 metrów będzie zamknięciem II ramy komunikacyjnej i wygodnym skrótem ze Śródki do mostu Lecha. Nowe Zawady odciążą ul. Zawady nawet w 90 proc. - uważa Piotr Owczarek z ZDM. Ulicą Zawady ma zostać w najbliższych latach poprowadzona trasa tramwajowa do dworca Pozanań Wschód. Tramwaje mają mieć pętlę za ulicą Główną.

Dr Andrzej Krych z poznańskiego Biura Inżynierii Transportu uważa jednak, że przedłużenie ul. Nowe Zawady nie jest jeszcze niezbędne i konieczne. Jego zdaniem sytuację w tym rejonie poprawiłoby lepsze zaprogramowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głównej, Nowe Zawady i Zawady. - Dokończenie ul. Nowe Zawady nie zmieni znacząco sytuacji drogowej w tym rejonie. Taki układ drogowy jaki tam istnieje byłby mógłby pozostać bez zmian i byłby wydolny jeszcze przez 10 lat. Można przypuszczać, że wybudowanie nieistniejącego odcinka ul. Nowe Zawady i doprowadzenie go w okolice Ronda Śródka znacząco pogorszy sytuację w tym miejscu. Nie ma bowiem możliwości zwiększenia przepustowości tego ronda - dodaje inż. Krych.

Zakończenie budowy II ramy komunikacyjnej, wraz z przedłużeniem trasy tramwajowej od Zawad do stacji kolejowej Poznań Wschód planowane jest na 2011 rok. Cała inwestycja kosztować będzie 140 mln złotych.
fot. M. Owsianny

tutej.pl
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=81297&page=54
 

·
Registered
Joined
·
3,825 Posts
Discussion Starter · #6 · (Edited)
11-01-2008

Dinuś;17626039 said:


POZNAŃ - Nowa trasa zamknie II ramę komunikacyjną

2008-01-11

Jeżeli drogowcy porozumieją się z kolejarzami, to w marcu ruszy budowa nowego wiaduktu, pod którym w przyszłym roku będziemy jeździć wydłużoną ulicą Hlonda. Budowa drugiego odcinka tej trasy zamknie II ramę komunikacyjną Poznania.


Drogowcy chcą wykorzystać trwającą właśnie modernizację poznańskiego węzła kolejowego. Wiosną prace będą prowadzone właśnie w rejonie Zawad. - Jeśli uda nam się podpiąć pod tę inwestycję, znacznie skrócimy całą procedurę. Projekt będzie gotowy pod koniec stycznia. Ponadto chcemy wykorzystać fakt, że podczas modernizacji trasy kolejowej nie będą tam kursowały pociągi. Bo każda inwestycja wymagająca zamknięcia na jakiś czas torów, jest bardzo kosztowna. Liczę, że się porozumiemy z PKP, bo kolejarze są pozytywnie nastawieni do tego projektu - mówi Kazimierz Skałecki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich do spraw inwestycji. Wbudowany w nasyp nowy wiadukt (znajdować się będzie około 50 metrów na zachód od obecnego na ulicy Zawady) będzie pierwszą częścią domykania II ramy. Pod koniec roku ruszy budowa około kilometrowego odcinka trasy, która połączy szeroką, dwupasmową ulicę Hlonda z Podwalem. - Ta trasa pozwoli na szybki i wygodny przejazd z ronda Śródka do mostu Lecha, czyli skorzystają z niej mieszkańcy Rataj jadący w kierunku Winograd. Powinna znacznie odciążyć ruch na ulicy Zawady i Głównej - dodaje K. Skałecki. Obecnie trwa projektowanie arterii, której budowa ma ruszyć jesienią. W odróżnieniu do pierwszej części ulicy Hlonda, tym razem nie będzie to trasa na zalegających pod ziemią śmieciach.

http://www.glos.com/index.php?ida=3574
http://www.skyscrapercity.com/newreply.php?do=newreply&p=17626039
 

·
Registered
Joined
·
3,825 Posts
Discussion Starter · #7 · (Edited)
03-03-2008

Będzie nowy dworzec kolejowy
Pod koniec roku będzie wiadomo jaka firma zbuduje nowy budynek Dworca Głównego w Poznaniu. Za inwestycję nie zapłaci ani PKP ani miasto. Jednak dworzec powstanie i będzie gotowy przed piłkarskimi mistrzostwami EURO 2012 r. Budynek dworca ma budować prywatny inwestor, prace mają się zacząć za rok.
Dzisiaj miasto Poznań podpisało umowę z PKP S.A. i PKP Linie Kolejowe w sprawie współpracy w najbliższych latach. Umowa dotyczy 75 zagadnień na styku kolej-miasto, m.in. przebudowy Dworca Głównego, Wschodniego, przedłużenia linii tramwajowej PESTK-i do dworca oraz budowy linii tramwajowej do dworca Poznań Wschód. W ramach tego samego projektu miasto porozumiało się w sprawie budowy wiaduktu kolejowego na Zawadach, pod którym pobiegnie II rama komunikacyjna - przedłużenie trasy Nowe Zawady. Budowa wiaduktu może ruszyć jeszcze w tym roku......:)
 

·
Registered
Joined
·
3,825 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
07-04-2008

Milion złotych za zbytni optymizm 07-04-2008

Miasto będzie musiało zapłacić PKP PLK nawet milion złotych za zamknięcie toru kolejowego. Bo Zarząd Dróg Miejskich nie zdążył z przetargiem na budowę wiaduktu na Zawadach

Fot. Studio Gazeta PKP Polskie Linie Kolejowe realizują obecnie potężną inwestycję, jaką jest modernizacja poznańskiego węzła kolejowego. Główne prace toczą się dziś pomiędzy stacją Poznań Wschód i Poznań Garbary oraz przy wjeździe na dworzec główny. Całkowicie wymieniane są tory, trakcja elektryczna, rozjazdy. Jeden tor jest zamknięty, pociągi jeżdżą po drugim. Od 15 maja do 15 sierpnia będzie zmiana - pociągi wjadą na już zmodernizowany tor, a ten do remontu zostanie zamknięty.

Inwestycja odbija się na pasażerach, bo przez tak wąskie gardło może przejechać mniej pociągów. A trasa jest oblegana, bo przecież to kierunek na Warszawę, Bydgoszcz i Wągrowiec. W związku z pracami trzeba było więc zawiesić kursowanie 16 pociągów, część z nich jeździ zaś drogą okrężną przez Franowo, a kilka dojeżdża tylko do Poznania Wschodniego.

Mieli budować razem

Wszystko miało wrócić do normy we wrześniu, bo wtedy mają zakończyć się prace na tym odcinku. Ale nic z tego, w październiku na półtora miesiąca znów trzeba będzie zamknąć jeden tor. Dlaczego? Równolegle z robotami kolei Zarząd Dróg Miejskich miał budować wiadukt kolejowy, pod którym będzie przebiegać dalsza część ul. Hlonda (Nowe Zawady), by połączyć się z ul. Podwale. Jedno przęsło wiaduktu miało stanąć teraz, gdy zamknięty jest tor nr 2. Drugie powstanie po 15 maja, gdy zamknięty będzie tor nr 1. Ale ZDM wciąż nie wyłonił wykonawcy inwestycji i nie rozpoczął prac. - Tak więc żeby dokończyć stawianie wiaduktu, trzeba będzie w październiku zamknąć ponownie tor nr 2 - wyjaśnia Arnold Bresch, kierownik kontraktu modernizacji węzła. - A przecież można było robić to równolegle i uniknąć problemów oraz dodatkowych kosztów - dodaje Grzegorz Siewiera, zastępca naczelnego dyrektora poznańskiego oddziału PLK.

Chcieli, ale nie zdążyli

Jeszcze w styczniu drogowcy planowali rozpocząć budowę wiaduktu w marcu, żeby uniknąć w przyszłości zamykania jednego toru. Ale nie zdążyli. Dopiero dziś zostanie ogłoszony przetarg na budowę wiaduktu. Jeśli obędzie się bez protestów, zwycięzca będzie mógł zacząć prace dopiero w połowie maja. - Byłem optymistą i liczyłem, że zdążymy zacząć prace przy obecnym zamknięciu jednego toru - mówi Kazimierz Skałecki, wicedyrektor ZDM do spraw inwestycji. - Nie udało się - przyznaje. Dlaczego? Na Zawadach sporo się będzie w najbliższym czasie działo. Ruszy budowa nie tylko przedłużenia Nowych Zawad, ale i potężnego prawobrzeżnego kolektora ściekowego, a także trasy tramwajowej na Zawady. Na oba projekty udało się zdobyć kilkadziesiąt milionów złotych unijnych dotacji. - Te wszystkie inwestycje trzeba pouzgadniać. Zwłaszcza na etapie decyzji środowiskowych, które są niestety długotrwałe. Niestety, procedur administracyjnych nie dało się przeskoczyć, stąd opóźnienie z wiaduktem - tłumaczy Skałecki.

Będą musieli zapłacić

Skutki? Miasto będzie musiało ponieść dodatkowe koszty. Za zamknięcie toru pieniędzy zażąda zarówno PLK, jak i druga spółka PKP - Przewozy Regionalne. PLK zarządza infrastrukturą kolejową, a więc pobiera też opłaty od przewoźników za korzystanie z torów. Jeśli tor będzie zamknięty, to kolej na nim nie zarobi. Również dla Przewozów Regionalnych zamknięcie toru to problem. Trzeba będzie zmieniać rozkład jazdy i puścić część składów drogą przez Franowo. Nie uda się też zapewne przywrócić już zawieszonych pociągów, choć dyrektor poznańskiego oddziału PKP PR Zbigniew Kryś zapewnia, że jesienią i tak będzie mogło ich jeździć tą trasą nieco więcej niż obecnie.

Ile ZDM będzie musiał zapłacić za zamknięcie toru? - Za wcześnie o tym mówić, wciąż to obliczamy - ucina dyr. Siewiera. Ale na pewno nie będą to małe pieniądze. Dyrektor Skałecki przyznaje, że może to być nawet milion złotych. - Ale to i tak około 15 procent tego, co groziłoby nam, gdyby budować wiadukt już po pracach kolejarzy - zaznacza dyr. Skałecki.


Źródło: Gazeta Wyborcza Poznań
http://miasta.gazeta.pl/poznan/1,37794,5093643.html
 

·
Registered
Joined
·
3,825 Posts
Discussion Starter · #9 ·
07-04-2008

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU
ogłasza:
przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu budowy wiaduktu kolejowego w km 300+312,62 linii kolejowej E 20 Warszawa - Kunowice nad projektowaną ulicą Nowe Zawady w Poznaniu. (...)Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu wykonanie I etapu budowy wiaduktu kolejowego w km 300+312,62 linii kolejowej E 20 Warszawa - Kunowice nad projektowaną ulicą Nowe Zawady w Poznaniu w zakresie:
a) wykonania wykopów w zakresie niezbędnym do wykonania konstrukcji wiaduktu,
b) wykonania niezbędnych robót konstrukcyjnych wiaduktu,
c) usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną TP S.A. ,
d) wykonania układu torowego,
e) usunięcia kolizji z kablem SN -15kV, f) przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
g) usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną PKP,
h) przebudowy sieci trakcyjnej
opisane wg Wspólnego słownika zamówień: CPV 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
CPV 45221000-2 roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej,
CPV 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych,
CPV 45234000-6 roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Termin wykonania:
Roboty budowlane oraz usługi i inne czynności określone w pkt. 3.2. SIWZ do dnia 30 listopada 2008 r., a w tym:
- wykonanie robót oraz usług i innych czynności dla wykonania których niezbędne jest zamknięcie toru Nr 1 od dnia 16 maja 2008 r. do dnia 15 sierpnia 2008 r.,
- wykonanie robót oraz usług i innych czynności dla wykonania których niezbędne jest zamknięcie toru Nr 2 od dnia 01 października 2008 r. do dnia 15 listopada 2008 r.
 

·
Registered
Joined
·
3,825 Posts
Discussion Starter · #13 ·
przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu budowy wiaduktu kolejowego w km 300+312,62 linii kolejowej E 20 Warszawa – Kunowice nad projektowaną ulicą Nowe Zawady w Poznaniu
DZ/IB/341/047/08
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Bilfinger Berger Polska S.A., ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa z ceną brutto: 16.943.923,50 zł. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1- złożona przez firmę Bilfinger Berger Polska S.A., ul. Robotnicza 11/13, 02-261 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia FEROCO S.A., ul. Chłapowskiego 19, 60-503 Poznań i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 120, 42-431 Zawiercie, liczba uzyskanych punktów: 80,84.

źródło : http://www.zdm.poznan.pl/orders.php?site=wynik&sub=1
 

·
Registered
Joined
·
1,287 Posts
Scott Wilson który działa w imieniu ZDM-u jak na razie zbiera zgody na użytkowanie działek na cele budowlane więc jeszcze poczekamy na początek budowy, no chyba, że na wiadukt ma oddzielne pozwolenie na budowę.
 

·
Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
Scott Wilson który działa w imieniu ZDM-u jak na razie zbiera zgody na użytkowanie działek na cele budowlane więc jeszcze poczekamy na początek budowy, no chyba, że na wiadukt ma oddzielne pozwolenie na budowę.
Na wiadukt już przetarg rozstrzygnęli, więc?

Edit: Na wiadukt jest osobne pozwolenie na budowę, które wydał wojewoda.

a powie mi ktoś po co jest to odbicie w strone Warty na tym skrzyzowaniu koło Głównej/Zawad ?? jakiś most tam planowali? przez pewien czas myślałem, że tam I rama przyjdzie :nuts:
Połączenie Głównej z Winogradami.
 

·
Registered
Joined
·
4,807 Posts
^^ dzisiaj tamtędy przejeżdżałem i też widziałem, że coś się tli. miejmy nadzieje, że teraz ruszyli na dobre... bo jak widzę, że jest połowa roku a św. Wawrzyńca nic, przedłużenie Hetmańskiej nic, Winogrady nic, Bukowska nic, Bułgarska ledwo co, to nawet taki wiadukt mnie cieszy :)
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
13,277 Posts
^^ dokładnie! (z tym że większość powyższych inwestycji to 2009, o czym było juz jakiś czas temu wiadomo ;))

a powie mi ktoś po co jest to odbicie w strone Warty na tym skrzyzowaniu koło Głównej/Zawad ??
wg rysunków w SIWZ do tego skrzyżowania będzie dochodziła droga serwisowa od Św. Wincentego (zbierająca ruch m. in. ze szpitala).
 
1 - 20 of 1145 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top