SkyscraperCity Forum banner

[Poznań] ul. Hlonda (Nowe Zawady etap II)

237100 Views 1144 Replies 102 Participants Last post by  KKtw
Na dobry początek spróbujmy wrzucić tu teraz wszystko co do tej pory wiadomo o tej inwestycji.Aż się prosi aby jak najszybciej powstało tu brakującego ogniwo:montaż zdjęc ze strony www.poznan.pl
1 - 12 of 12 Posts
Dzisiaj widziałem na budowie dwie betoniarki :)
Ale jak pomyślą o zbliżających się terminach to od razu robi im się cieplej :)
A pod wiaduktem będą filary?
O to mi chodziło. Dzięki :)
Co masz na myśli? - wiadukt jest dwuprzęsłowy, więc filar, a raczej: podpora, będzie.
Przęsło jest już bardzo powoli przenoszone na swoje miejsce :) (już pół drogi ma za sobą)
Hmm...czy mi się tylko zdaje czy prześwit pod wiaduktem się powiekszył? Czyżby wybierali ziemię spod niego?
Strzelone na szybko fotki z komórki, więc sorry za jakość:faktycznie- ziemi nie ma :banana:
Też nad tym myślałem i zauważyłem (może się mylę), że ten nowy wiadukt jest ciut niższy od tego obok.


^^ Czyżby przeholowali z terminem oddania wiaduktu?
A ulica Zawady kiedy będzie przejezdna? Jest jakiś oficjalny termin?
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top