SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 36 Posts

· Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
Dodałeś kropkę jako bonus. ;)

Kilka słów wyjaśnienia.
Nowe Zawady to wschodnie domknięcie II ramy komunikacyjnej czyli obwodnicy śródmieścia.
Teoretycznie II rama ma parametry drogi GP.
I etap Nowych Zawad został zrealizowany w 2002 roku. Prowadzi od ulicy Bałtyckiej (DK92) do... w pole. Kończy się ślepo na skrzyżowaniu z ulicą Główną.
II etap ma połączyć ulicę Podwale na południu z I etapem NZ.

Schemat zaprezentowany w poście #3 pokazuje docelowy wygląd połączenia Podwala z NZ oraz przyszłego północnego domknięcia I ramy.

Finansowanie:
Po przyznaniu Polsce Euro2012 miasto zgłosiło projekt do finansowania (z budżetu państwa) dotyczący budowy przedłużenia trasy tramwajowej z Zawad do Dworca Wschodniego. W pakiecie tego projektu jest budowa nowego wiaduktu pod torami którym zostanie poprowadzony nowa trasa. Stary wiadukt zostanie natomiast wykorzystany do poprowadzenia linii tramwajowej.

No i na koniec przyczynek do założenia wątku czyli fakt rozpoczęcia budowy owego wiaduktu.
 

· Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
Scott Wilson który działa w imieniu ZDM-u jak na razie zbiera zgody na użytkowanie działek na cele budowlane więc jeszcze poczekamy na początek budowy, no chyba, że na wiadukt ma oddzielne pozwolenie na budowę.
Na wiadukt już przetarg rozstrzygnęli, więc?

Edit: Na wiadukt jest osobne pozwolenie na budowę, które wydał wojewoda.

a powie mi ktoś po co jest to odbicie w strone Warty na tym skrzyzowaniu koło Głównej/Zawad ?? jakiś most tam planowali? przez pewien czas myślałem, że tam I rama przyjdzie :nuts:
Połączenie Głównej z Winogradami.
 

· Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
Mała fotorelacja z terenu przyszłej inwestycji

21.07
Nowe Zawady etap I - ślepy koniec tego etapu


zjazd z Nowych Zawad w Zawady/Główną


krzyżówka z Główną i Zawadami


Nowe Zawady etap II - w tym miejscu będą jezdnie


spojrzenie w drugą stronę; chaszcze i mój środek lokomocji ;)
Zawady - naturalny widok na tej ulicy - korek
Nowe Zawady etap II wiadukt pod linią kolejową E-20


roboty prowadzone są "pod napięciem" (przy czynnym ruchu na tej jednej z najważniejszych linii w Polsce), choć pociągi w tym miejscu zwalniają chyba do 5km/h


widok na nasyp od strony Podwala


 

· Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
^^ emmm...:uh: coś się chyba nie rozumiemy, nie o tym samym mówimy. no mniejsza :)
Ja mówię o tym samym co Revolta czyli o wiadukcie kolejowym/tunelu drogowym w ciągu Hetmańskiej. Kiedyś miał tylko jedną jezdnię, a obecny wygląd uzyskał niedawno.

Wcześniej ironicznie stwierdziłeś (oczywiście parafrazuję Twoje słowa), że do 30.11zdążymy zrealizować wiadukt nad Dolną Wildą, (który de facto zbudowany już jest) prawda? Odpowiadając na pytanie późniejsze - to może RZUWIG będzie coś więcej wiedział (ja, choć mieszkam blisko Śródki, jestem tylko biernym obserwatorem). Najpierw trzeba skończyć pracochłonne roboty ziemne, potem solidnie! (i zgodnie z projektem, a jeśli jest błędny, to w miarę szybko skorygować) zbudować podpory. Ja myślę jednak, że Bilfinger za "coś" dostał te sto punktów i tym samym zwyciężył w przetargu tak znaną polską firmę jak Intercor (budowa, choćby Mostu bpa Jordana). Dlatego sądzę, iż możemy wymagać terminowości ukończenia budowy.
OCB? Bo ja nie rozumiem.
 

· Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
ZDM nie zrobił jednego przetargu, bo nie było takiej możliwości. Śpieszyli się z budową wiaduktu, ponieważ w planie było choć w części wykorzystać zamknięcie torów podczas modernizacji węzła.
W tym czasie sama budowa II etapu Nowych Zawad nie była przygotowana, bo sprawy własnościowe nie zostały uregulowane.
 

· Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
No tak "polski wałek". Zastanawiałem się dość długo czy jest taka możliwość, ale jednak przepchnięto to. Z tego samego działania (6.1 PO IiŚ) finansowana jest budowa nowego przebiegu DK5 (***) oraz budowa kawałka nowej ulicy w ramach starego przebiegu przez miasto (oraz remont wiaduktu). Czyli pomieszanie z poplątaniem. Zastanawiam się w ogóle czy miasto nie będzie miało problemów z analizą efektywności tych projektów i wykazaniem trwałości finansowanego przez UE rozwiązania. Prawdopodobnie w momencie oddania i płatności inwestycje nadal będą w korytarzu TEN-T, ale już zaraz potem się to zmieni. Główne kryterium przydziału pieniędzy w działaniu 6.1 a nie 8.2 będzie więc nieważne.

Aha, smar, jak już to fundusze strukturalne bo to jest nazwa formy wsparcia i są dwa fundusze (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny). Jednak w tym przypadku jest Fundusz Spójności, bo VI i VII oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są finansowane z FS, a nie z funduszy strukturalnych. ;)
 

· Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
Z dokumentacji przetargu na kolektor prawobrzeżny wyciągnąłem planszę z zaznaczonym przebiegiem przebudowanego Podwala. Na ile to jest aktualne nie wiem.


Podczas nowelizacji budżetu miasta na lipcowej sesji, zwiększono o 20 mln zł środki na realizację Nowych Zawad. Łącznie koszty mają sięgnąć poziomu 95 mln zł.
 
1 - 20 of 36 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top