SkyscraperCity Forum banner
41 - 60 of 1145 Posts

· Twierdza Doznań™
Joined
·
462 Posts
Może i szczegół, ale Północna jest połączona z Przepadkiem ul. Kutrzeby, więc to dwie przecznice dalej ;) Jednak tego połączenia nie doczekamy się zbyt szybko, więc można to wszystko uznać za szczegół daleko wybiegający w przyszłość ;)
 

· Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
13,321 Posts

· Inspired by Poznań?!
Joined
·
13,425 Posts
Mała fotorelacja z terenu przyszłej inwestycji

21.07
Nowe Zawady etap I - ślepy koniec tego etapu


zjazd z Nowych Zawad w Zawady/Główną


krzyżówka z Główną i Zawadami


Nowe Zawady etap II - w tym miejscu będą jezdnie


spojrzenie w drugą stronę; chaszcze i mój środek lokomocji ;)
Zawady - naturalny widok na tej ulicy - korek
Nowe Zawady etap II wiadukt pod linią kolejową E-20


roboty prowadzone są "pod napięciem" (przy czynnym ruchu na tej jednej z najważniejszych linii w Polsce), choć pociągi w tym miejscu zwalniają chyba do 5km/h


widok na nasyp od strony Podwala


 
41 - 60 of 1145 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top