SkyscraperCity Forum banner

[Poznań] ul. Hlonda (Nowe Zawady etap II)

237177 Views 1144 Replies 102 Participants Last post by  KKtw
Na dobry początek spróbujmy wrzucić tu teraz wszystko co do tej pory wiadomo o tej inwestycji.Aż się prosi aby jak najszybciej powstało tu brakującego ogniwo:montaż zdjęc ze strony www.poznan.pl
1141 - 1145 of 1145 Posts
Wreszcie przyszła zima :)

Wyłożono nawierzchnię i wykonano cywilizowany zjazd ze ścieżki rowerowej. Nawierzchnia jest od stycznia zresztą gotowa, jeszcze tylko zamontować studzienki.A tutaj zimowa awaria na pętli Zawady

Wie może ktoś, kiedy autobusy linii 70,73, 85... wrócą na swoje stałe trasy?
Podwale 2012 - zazielenią się skarpySkromna próbka twórczości naszego ulubionego artystyPod względem estetycznym kiepsko widzę ten mur

To, co na wcześniejszych zdjęciach, czyli zagrabione zbocza i prowizoryczna ochrona przed zadeptaniem

1141 - 1145 of 1145 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top