SkyscraperCity Forum banner

WSNHiD

[Poznań] WSNHiD

10638 Views 51 Replies 49 Participants Last post by  batmans
14
Budynek Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa zlokalizowany jest w prestiżowym miejscu blisko Starego Miasta, w pasie dziewiętnastowiecznych fortyfikacji, między wzgórzem św. Wojciecha a Cytadelą. Bryła budynku i sposób wykończenia elewacji, w której dominuje czerwona cegła klinkierowa, nawiązują do charakteru fortyfikacji i formy reduty, które kiedyś tam się znajdowały. Rozłożenie funkcji budynku w układzie pionowym wynika z potrzeby zapewnienia poszczególnym strefom warunków akustycznych, adekwatnych do ich roli. Zgodnie z wytycznymi inwestora jest to obiekt zwarty, prosty, z możliwością zmiany funkcji, który pełni nie tylko rolę miejsca nauczania, ale też sam przekazuje treści kulturowe, między innymi poprzez eksponowane wewnątrz dzieła sztuki takich artystów jak Magdalena Abakanowicz, Leon Tarasewicz.
Muratorplus

Budynek Uczelni należy do najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w kraju. Na 10 000 m2 powierzchni użytkowej znajduje się: 13 sal wykładowych dla 1690 osób, 23 sale ćwiczeniowe dla 700 osób, 9 pracowni komputerowych wyposażonych w 189 nowoczesnych komputerów, biblioteka i czytelnia, kawiarenka, sala gimnastyczna i siłownia. To, co niezbędne, aby kształcić nowocześnie, komfortowo i wszechstronnie. Budynek jest w całości wentylowany i częściowo klimatyzowany, w tym aula na 320 osób. Większość sal jest wyposażona w projektory multimedialne, komputery, sprzęt agłaśniający, w każdej znajduje się telewizor, DVD i video. Budynek WSNHiD spełnia wszelkie warunki niezbędne do swobodnego poruszania sie na wózku inwalidzkim na terenie całej Uczelni. Umożliwiają to odpowiednie podjazdy, winda, specjalistyczne wyposażenie toalet oraz zamontowane poręcze.
Ze strony uczelniBudował Budimex


Moim zdaniem najładniejszy budynek uczelni prywatnej w Poznaniu.
See less See more
1 - 20 of 52 Posts
Fajny jest ten budynek nawiązujący z kształtu i wyglądu do ceglanej rotundy, ale ten drugi klockowaty budynek podoba mi się mniej. 8/10
8,5/10 . Ogolnie schludnie :)
Bardzo ładny obiekt, w realu wyglada nawet lepiej niz na tych fotkach ;) po za tym ciekawie położony. Ja dam 8/10
2
chciałem kiedyś sfocić ten budynek i pewnie niedługo to zrobię :) zastanawiałem się nawet dlaczego go nie ma w miss polski?? jest to bardzo udana architektonicznie budowla, motyw z tej owalnej części posłużył nawet jako logo tej uczelni!


jeszcze jendo małe zdjęcie:


o wiele lepiej od stomatologicum na zewnątrz, natomiast wnętrza słabsze :D dlatego 9/10 :)
See less See more
aha... ta szkoła ma za trudną nazwę jak na mnie ;)
Lubię czerwoną cegłę, wszystko bym z niej budował---> 8,5
7/10
Kaoz said:
Lubię czerwoną cegłę, wszystko bym z niej budował---> 8,5
Andersię też ?? ;)
Luc84 said:
Andersię też ?? ;)

Pewnie by ciekawie wyglądała ;)
Łódzkie klimaty 7
Krde w Poznaniu teraz najlepiej budują w całej Polsce (poza Wawą). 8.5/10
Dobrze, że prywatne uczelnie budują swoje kampusy. Podoba mi się ten budynek i dodatkowy plus za położenie.
7.5/10
Bardzo ładny 10/10
1 - 20 of 52 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top