SkyscraperCity Forum banner
321 - 340 of 6126 Posts

· Registered
Joined
·
6,333 Posts
Discussion Starter · #323 · (Edited)
Mauzoleum Światopełk-Czetwertyńskich,ostatnich właścicieli zamku.Mauzoleum znajduje się przy samym zamku.Rok budowy 1904.
Droga szybkiego ruchu,czy autostrada nie wiem jak to nazwać Brześć-Mińsk E-30 lub M1,coś jak autostrada telefony przy drodze są.Ale numery też odstawiają,jedzie wołga z naprzeciwka,przejeżdża zielony pas i wjeżdża na pole.W sumie niezła droga,prawie bez ruchu.
W zasadzie to wszytkie zdjęcia z Mira.:)
 

· Registered
Joined
·
6,333 Posts
Discussion Starter · #326 · (Edited)
Dereczyn, obwód Grodno, rejon Zelwa; do 1939 r. województwo nowogródzkie, powiat słonimski, gmina Dereczyn

Dereczyn na mapie WIG z 1934 r.


Dereczyn na białoruskiej mapie


Tablica z nazwą miejscowości


Dereczyn wieś na północ od Zelwy.Przed wojną duże skupisko żydowskie.

Dereczyn. Synagoga w 1920 roku

Dereczyn. Pałac Sapiehów. Fot. J. Bułhak

Kościół i klasztor Dominikanów z XVIII wieku.Rycina Napoleona Ordy.
DERECZYN Ruiny kościoła dominikanów.
Widok ruin trzynawowego kościoła z fasadą zwieńczoną trójkątnym przyczółkiem; przed kościołem czworoboczna dzwonnica; w głębi fragment budynku mieszkalnego; w ogrodzeniu ozdobna brama. Dat.: 21 Maja 1877. Napis na podkładzie: Dereczyn G. Grodzieńska. Kościół i Groby XX Sapiehów barbarzyńsko zrujnowany i rozebrany na cegłę - wewnątrz widziałem piękne freski -.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4329. (Teka Grodzieńska).
źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Orda/Orda_Grodno_R1.htmNie wiem czy z tych ruin nie została przebudowana cerkiew.Dalej będzie zdjęcie tej cerkwii.

Cerkiew
Kościół Wniebowzięcia NMP z 1913 roku.


Plebania


Cmentarz katolicki w Dereczynie


Pomnik poświęcony ofiarom żydowskim


 

· Registered
Joined
·
6,333 Posts
Discussion Starter · #327 · (Edited)
Zdzięcioł, obwód Grodno, rejon Zdzięcioł; do 1939 r. województwo nowogródzkie, powiat nowogródzki, gmina Zdzięcioł

Zdzięcioł na mapie WIG z 1939 r


Położenie na białoruskiej mapie


Tablica z nazwą miejscowości


Zdzięcioł (biał. Дзя́тлава), miasto na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, centrum administracyjne rejonu zdzięciołskiego, 47 km od Lidy. Liczy 8,900 mieszkańców (1995).

Pierwsze wzmianki na temat tej miejscowości pochodzą z 1498 roku, kiedy to została przyznana księciu Konstantemu Ostrogskiemu, na którego polecenie wybudowano drewniany zamek. W XVII wieku Zdzięcioł stał się własnością Lwa Sapiehy, który nakazał wznieść przy głównym placu miasta katolicki kościół, poświęcony w 1646 roku, a odnowiony 1743 roku po pożarze, który strawił znaczną jego część. W styczniu 1708, podczas trwania wielkiej wojny północnej tydzień spędził tu car Rosji Piotr I Wielki. W XVIII w. miasto przeszło w ręce Stanisława Sołtyka, który zbudował tu w 1751 swoją barokową rezydencję.
Aż do II wojny światowej, ludność miasta była przeważnie pochodzenia żydowskiego. W 1942 roku hitlerowcy zabili około 1500 Żydów ze Zdzięcioła i okolic.


Stare zdjęcia Zdzięcioła

Kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP.
Barokowy, fundacji podskarbiego litewskiego Kazimierza Lwa Sapiehy, zbudowany w l. 1624-46. Jest to świątynia jednonawowa, z półkoliście zamkniętym prezbiterium. Trójkondygnacyjna fasada flankowana jest przez dwie czworoboczne wieże nakryte barokowymi hełmami, pomiędzy którymi znajduje się ozdobny szczyt. Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami, a prezbiterium - sklepieniem krzyżowym. W bogatym wyposażeniu wyróżnia się 7 rokokowych stiukowych ołtarzy. Ołtarz główny jest dwukondygnacyjny, ozdobiony figurami świętych, kolumnami, pilastrami, gzymsami, ozdobnymi wazami i kartuszami. Na uwagę zasługują także rokokowa ambona i bogato zdobione organy.
 

· Registered
Joined
·
6,333 Posts
Discussion Starter · #329 · (Edited)
Pałac Radziwiłłów. Pałac, zbudowany najprawdopodobniej dla ks. Michała Radziwiłła ok. poł. XVIII w., został wzniesiony na miejscu wcześniejszego zamku Ostrogskich. W k. XVIII w. przebudowali go Sołtanowie, a po konfiskacie dóbr pałac był zamieniony na koszary kawaleryjskie, a następnie na więzienie. W okresie międzywojennym mieściła się w nim szkoła. Po II wojnie światowej umieszczono tu szpital miejski.
W obecnej postaci jest to budynek dwukondygnacyjny, na planie prostokąta, z płytkim ryzalitem centralnym od frontu, zwieńczonym niskim frontonem o płynnych liniach i znacznie głębszym ryzalitem od strony ogrodu. Elewacje ozdabiają pilastry i rokokowe sztukaterie w postaci motywów heraldycznych, girland i medalionów. Okna ozdobione są nadokiennikami różnych kształtów. Nie zachował się zespół dawnych zabudowań gospodarczych oraz wspaniały park krajobrazowy otaczający niegdyś pałac.
 

· Registered
Joined
·
6,333 Posts
Discussion Starter · #332 · (Edited)
Następnym etapem byl Nowogródek.Zostawiłem tam samochód i dalej pojechałem rowerem.Ciężko było,teren mocno pofalowany.

Kilka kilometrów za Nowogródkiem,sielankowe widoczki
Świteź - jezioro na Białorusi, w pobliżu Nowogródka o powierzchni 1,5 km2 i głębokości 15 m. Znane jest dobrze z ballad Adama Mickiewicza. W pobliżu jeziora znajduje się tzw. Kamień Filaretów, na którym wypisano fragment ballady Świteź:
Ktokolwiek będzisz w nowogródzkiej stronie,
Do Płużyn ciemnego boru
Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,
Byś się przypatrzył jezioru.
A. MickiewiczKamienia nie zobaczyłem,palca nie można było wcinąć.Setki białoruskich świtezianek w strojach kąpielowych leżało.Podjechałem kawałek dalej,tam już był luz.Można było spokojnie zdjęcie jeziora zrobić.


Woda jest krystalicznie czysta,aż się chciało zanurzyć!
Granica obwodów grodzieńskiego i brzeskiego


 

· Registered
Joined
·
6,333 Posts
Discussion Starter · #333 · (Edited)
Horodyszcze, obwód Brześć, rejon Baranowicze; do 1939 r. województwo nowogródzkie, powiat baranowicki, gmina Horodyszcze

Horodyszcze na mapie WIG z 1929 r.


Położenie na białoruskiej mapie


Tablica z nazwą miejscowości
 

· Registered
Joined
·
6,333 Posts
Discussion Starter · #334 · (Edited)
Kościół NMP z 1640 roku.


Cmentarz katolicki,ten jest identyczny jak cmentarz żydowski w Narewce koło Hajnówki.Wejście od drogi identyczne,taka sama wysoka góra,zarośnięty,poniszczone groby.Widać,że zostało tam mało katolików.


 

· Registered
Joined
·
6,333 Posts
Discussion Starter · #335 · (Edited)
Zaosie, obwód Brześć, rejon Baranowicze; do 1939 r. województwo nowogródzkie, powiat baranowicki, gmina Horodyszcze

Zaosie na mapie WIG z 1929 r.


Położenie na białoruskiej mapie


Zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów,
gdzie urodził się Adam Mickiewicz, co upamiętnia obelisk i kamień z wyrytą datą urodzin poety. Obelisk został ustawiony w 1927 r. przez jednostkę wojskową z Baranowicz, odnowiono go w r. 1955. Napis na obelisku w języku białoruskim głosi: "Tu w Zaosiu 24 grudnia 1798 roku urodził się wielki poeta Adam Mickiewicz". Drewniane zabudowania folwarku zostały zniszczone podczas i wojny światowej, gdy Zaosie znalazło się na pierwszej linii frontu, przebiegającego tędy przez trzy lata. W 1996 r., w związku ze zbliżającą się 200-rocznicą urodzin poety, zrekonstruowano je wg starych planów i rysunków. Odtworzono m.in. kryty strzechą dworek Mickiewi*czów, oborę, stodołę, studnię z żurawiem i piętrowy podcieniowy spichlerzyk, gdzie zwykł nocować Adam Mickiewicz, gdy odwiedzał tu krewnych Stypułkowskich, którzy w 1806 r. przejęli folwark po jego rodzicach.

Litografia Napoleona Ordy z XIX wieku
Udawałem Białorusina i zapłaciłem 1500 rubli zamiast 5000.Skapowały się i pytały się skąd jestem,powiedziałem,że z Grodna,chyba nie uwierzyły,ale nie drążyły tematu.


 

· Registered
Joined
·
6,333 Posts
Discussion Starter · #339 · (Edited)
Kołdyczewo, obwód Brześć, rejon Baranowicze; do 1939 r. województwo nowogródzkie, powiat baranowicki, gmina Horodyszcze

Kołdyczewo na mapie WIG z 1929 r.


Położenie na białoruskiej mapie


Cmentarz w Kołdyczewie


 

· Registered
Joined
·
6,333 Posts
Discussion Starter · #340 · (Edited)
Kisiele, obwód Brześć, rejon Baranowicze; do 1939 r. województwo nowogródzkie, powiat baranowicki, gmina Horodyszcze

Kisiele na mapie WIG z 1929 r.


Położenie na białoruskiej mapie


Cmentarz żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Kisielach koło Horodyszcza.


W oddali HorodyszczeWalówka, obwód Grodno, rejon Nowogródek; do 1939 r. województwo nowogródzkie, powiat nowogródzki, gmina Rajca

Walówka na mapie WIG z 1929 r.


Położenie na białoruskiej mapie


Walewka-cerkiew św. Piotra i Pawła z 1736 roku.Wcześniej był to kościół.


Został już tylko Nowogródek:)
 
321 - 340 of 6126 Posts
Top