SkyscraperCity banner

4581 - 4600 of 6106 Posts

·
Registered
Joined
·
43 Posts
"Książka:" Wicik Żywica " autor :Czarnyszewicz Florian . Książkę znalazłem w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Nie mogłem uwierzyć, że na pierwszej stronie jest w niej, wykonany piórem, następujący zapis: "Biblioteka Narodowa - Dar od Autora", Bs. As. 1958 - maj. Obszerny wstęp napisał krajan autora, Melchior Wańkowicz. Czas opisywanych wydarzeń to lata 1919-20, rozgrywają się na Mińszczyźnie. Granice państwowe czasowo ustabilizowały się wtedy nad Berezyną, na przedmościu przed Borysowem. Jak wiadomo z poprzednich książek Floriana Czarnyszewicza, za tą granicą znaleźli się Polacy ze Smolarni, Wończy itp. Wielu, po upadku legionów gen. Dowbora-Muśnickiego, walczyło dalej w regularnych oddziałach Wojska Polskiego. Jednym z nich był Wicik (Witalis) Żywica z polskiej wioski Zielonka, niedaleko Smolarni. Pragnienia i aspiracje szlachty zaściankowej były szczere i bezdyskusyjne. Po czasach rosyjskiej niewoli obudziły się nadzieje na niepodległość dla Polaków, ale także dla liczniejszych na tych terenach Białorusinów. Jedni z nich, tak jak Żurawiel, sympatyzowali z bolszewikami, a drudzy - tak jak Karszun - z Polakami. Bardzo silne były idee rewolucji bolszewickiej w Rosji. Autor uważa, że na słabość żywiołu polskiego negatywny wpływ miała polityka polskich klas posiadających, które nie wyciągnęły żadnych wniosków z przeszłości i de facto kierowały się egoizmem, szkodząc polskiej sprawie. Oskarża ich o osłabienie i demobilizację polskich wartości narodowych. Szlachta zaściankowa, nieróżniąca się często od białoruskich mużyków, dostrzegała anachroniczną niesprawiedliwość polskich klas posiadających i widziała możliwość koegzystencji z Białorusinami. Casus Wicika Żywicy ewidentnie pokazuje, że było to możliwe.

W książce zaakcentowany jest wątek naszej wspólnoty kulturowej z Białorusinami. Bezkompromisowa walka Wicika może być wzorem dla współczesnych Polaków, a szczególnie dla decydentów i stróżów prawa. Jednym z wątków jest miłość, najpierw nieszczęśliwa - narzeczonych tej samej narodowości i religii, a później szczęśliwa - narzeczonych o odmiennych wartościach. W książce dostrzec można antycypację współczesnych wydarzeń w Europie Wschodniej. Napisana jest piękną i zrozumiałą polszczyzną. Udostępniona czytelnikom, na pewno mogłaby się przyczynić dla budowy i umocnienia demokratycznych relacji polsko-białoruskich i polsko-białoruskiej przyjaźni."
 

·
Registered
Joined
·
6,015 Posts
Discussion Starter #4,590
Miał być koniec sezonu wyjazdowego, ale jeszcze nie był. Co najwyżej koniec sezonu na zdjęcia z bezchmurnym niebem!:)
Kilka fotek z wczorajszej niedzieli.

Wołkowysk - nowszy kościół nabiera kształtów.Wołkowysk - cmentarz wojskowy, za dużo zdjęć nie robiłem, nagrałem dwa króciutkie filmiki.Wołkowysk - cmentarz wojskowy.
Mosty - nowy kościół, dla mnie zaskoczeniem było to, że wszystkie msze odprawiane są w języku polskim.Stefaniszki Małe k. Mostów - dworek w dawnym folwarku.

 

·
Registered
Joined
·
6,015 Posts
Discussion Starter #4,591
Wrócę na chwilę do Mostów, tym razem tych innych Prawych i Lewych.
Na moście przez Niemen jest ograniczenie prędkości do 40 km. Wracając w nocy zatrzymał nas patrol białoruskiej milicji, widocznie skrupulatnie wykorzystują to ograniczenie. Pokazali koledze zdjęcie z szybkością 53 km/h, nie było widać rejestracji, tylko światła. Mniej więcej tyle jechaliśmy. Ale najlepsze z tego wszystkiego jest mandat jaki dostaliśmy. W czasie wcześniejszych kontaktów padały sumy od 100 do 300 zł. A to co zapłacilismy normalnie nas zdziwiło, 7000 rubli, ok. 7 zł.:)


Mikielewszczyzna - mogiła księdza rozstrzelanego przez żołnierzy sowieckich.Ks. Korń w tej parafii miewał zatargi z niektórymi mieszkańcami z sąsiedniej wsi Daszkowce za wypasanie ziemi plebańskiej. Na tym tle doszło do śmierci ks. Kornia. Po wkroczeniu bowiem wojsk sowieckich, jeden z nich, czując się skrzywdzonym przez proboszcza, przyszedł z paroma żołnierzami sowieckimi, wyprowadzono ks. Kornia i rozstrzelano. Było to 23 września. Ciało swego duszpasterza parafianie pochowali koło kościoła. Parafianie dobrze wspominają swego proboszcza, choć był raptus i dość ostry.Lida - zdewastowany cmentarz katolicki, zdjęcie dobrze ukazuje jaki kawał "dobrej roboty" wykonali komsomolcy przywiezieni w latach 70-tych XX w. na cmentarz z innych rejonów. Rozbijali pomniki, wyrywali krzyże, metalowe płotki wylądowały na złomie. Robiono to za przyzwoleniem władz, które postanowiły zrobić z cmentarza park. Resztę dokonali miejscowi wandale, upodobali sobie nekropolię jako miejsce schadzek, pijaństwa i załatwiania potrzeb fizjologicznych. Od ostatniej mojej wizyty wycięto trochę drzew. Wczoraj zresztą też trwała mała libacja przy murze cmentarnym.
Lida - zdewastowany cmentarz katolicki.
Lida - wnetrze kaplicy św. Barbary na cmentarzu katolickim.

 

·
Registered
Joined
·
6,015 Posts
Discussion Starter #4,592
Lida - cmentarz wojskowy na którym są pochowani żołnierze polegli w 1920 r. oraz lotnicy, którzy zginęli tragicznie w wypadkach lotniczych w okresie międzywojennym.Lida - cmentarz wojskowy.


Lida - Krzyż Katyński na starym cmentarzu katolickim, pierwotnie wyglądał inaczej, został zdewastowany, rozbito tablicę.Lida - tablice w kaplicy św. Barbary na starym cmentarzu katolickim.

 

·
Registered
Joined
·
6,015 Posts
Discussion Starter #4,593
Surkonty - cmentarz żołnierzy Armii Krajowej zabitych przez sowiecki oddział NKWD, litewski ksiądz nie chciał ich pochować na cmentarzu w Pielasie, obawiał się represji, spoczęli w pobliżu mogiły powstańców styczniowych. Przez ponad pół wieku, cmentarz nie był oznaczony. Wypasało się na nim kołchozowe bydło. Cmentarzyk powstał w 1990 r.

Surkonty - cmentarz żołnierzy Armii Krajowej zabitych przez sowiecki oddział NKWD.


Pielasa - kościół pw. św. Linusa, jest to wieś zamieszkana w większośći przez Litwinów. Chociaż miejscowy Litwin mówił mi, że jest pół na pół Polaków i Litwinów.Pielasa - cmentarz katolicki polsko - litewski.

 

·
Registered
Joined
·
6,015 Posts
Discussion Starter #4,598
11 Listopada - Święto Niepodległości, oddajmy cześć tym co walczyli o niepodległość Polski w latach 1918-1920, a dzisiaj spoczywają poza granicami
kraju, często zapomniani! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!Brześć

Brzostowica Wielka - cmentarz 140 żołnierzy WP urządzono pod koniec lat 20 -tych niedaleko kościoła katolickiego pod p.w. Nawiedzenia NMP. Wzniesiono na nim monumentalny pomnik z czarnego granitu z żołnierską czapką i wizerunkiem krzyża Virtuti Militari. Po wojnie na przełomie lat 60. i 70. cmentarz całkowicie zdewastowano, a pomnik wywieziono. Obecnie na cmentarzu katolickim wznosi się pomnik - symboliczna mogiła z wizerunkiem Krzyża Walecznych i napisem: Bohaterom 1918-19-1920, postawiona w 1996 r. staraniem miejscowego oddziału Związku Polaków na Białorusi.

 
4581 - 4600 of 6106 Posts
Top