SkyscraperCity Forum banner

[PP Lonjsko Polje] - photo thread

15193 Views 65 Replies 13 Participants Last post by  MountManphoto: photoholik:cheers:
1 - 20 of 66 Posts
Super slike! Dali su ovi konji divlji ili ?
pa ne bih rekao da su divlji..ve膰 bi ih netko ugrabio i prodao :)
mrakk slike! :eek:kay:
ovi mali "odojci" su preslatki :lol:
najbli啪a stvar pravom safariju 拧to 膰e拧 mo膰 na膰! FANTASTI膶NE slike!!!
pa ne bih rekao da su divlji..ve膰 bi ih netko ugrabio i prodao :)
zna膷i pripitomljeni konji koji su bili pu拧teni nazad u divljinu?
Slike pokazuju dio od nekoliko stotina konja i krava koji slobodno pasu na podru膷ju Lonjskog polja. Pitomi su, imaju vlasnika, nisu ogra膽eni, a ipak ih je gotovo nemogu膰e ukrasti.

膶igo膰 - prvo europsko selo roda (2)

Po krovovima, dimnjacima i stupovima 膶igo膰a rode su savile vi拧e gnijezda nego igdje u Europi, 拧to samo govori o sa膷uvanoj prirodi i pogodnoj lokaciji za rode.:)
1 - 20 of 66 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top