SkyscraperCity Forum banner
1 - 12 of 12 Posts

·
Registered
Joined
·
6,091 Posts
Discussion Starter · #1 ·
1. Prachtige panden in deze oude Joodse wijk.


2. Een beeld van Frans Kafka.


3. De spaanse synagoge.


4.


5. Mooi grijs is niet lelijk


6. Doorkijkje richting de oude stad.


7.


8. Het torentje van het Joodse stadhuis met de Hebreeuwse naar links draaiende klok.


9. Prachtige gevels.


10. De oud-nieuw synagoge.


11.


12.


13. De Maisel synagoge


14.


En als laatste wat foto’s van de oude Joodse begraafplaats. Een zeer klein stuje grond midden in de stad waar naar schatting tot wel 100.000 mensen zijnbegraven tot 12 lagen boven elkaar.
Heden ten dage zijn er nog zo’n 12.000 grafstenen te zien.

15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.Eerdere series.
1. Praag, de burcht en Hradcany : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=210217

2. Praag, de kleine zijde en Petrinpark : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=211835
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top