SkyscraperCity Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

· Registered
Joined
·
10,988 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
ศูนย์การค้า ปราจีน พาร์ค ตั้งอยู่ใกล้ เขตอุตสาหกรรม 304 (เรามักเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่า 305) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

แผนผังศูนย์การค้า ปราจีน พาร์ค

ชั้น 1


ชั้น 2
 
  • Like
Reactions: napoleon and atom

· Registered
Joined
·
10,988 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
ความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการศูนย์การค้า ปราจีน พาร์ค

 
  • Like
Reactions: atom

· Registered
Joined
·
10,988 Posts
Discussion Starter · #3 ·
โครงการก่อสร้าง ศูนย์การค้า ปราจีน พาร์ค

จากล้อมรั้วตรงตลอดแนว ตอนนี้เปลี่ยนการล้อมรั้วใหม่ รับส่วนที่เป็นพื้นที่ยื่นออกมาด้านหน้าอาคารครับ 

· Registered
Joined
·
10,988 Posts
Discussion Starter · #4 ·
โครงการก่อสร้าง ศูนย์การค้า ปราจีน พาร์ค ใกล้เขตอุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ มาคราวนี้คงสร้างต่อจนเสร็จ และเปิดบริการนะครับ ^___^ 

· Registered
Joined
·
10,988 Posts
Discussion Starter · #5 ·
ป้ายหน้าโครงการ ศูนย์การค้าปราจีน พาร์ค กลับไปสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้น อีกแล้วรึ? 

· Registered
Joined
·
10,988 Posts
Discussion Starter · #6 ·
ศูนย์การค้าปราจีน พาร์ค คนงานเริ่มเทพื้นคอนกรีตอาคารชั้นใต้ดิน อีกส่วนกำลังทำที่พักคนงานเพิ่ม

 

· Registered
Joined
·
10,988 Posts
Discussion Starter · #8 ·
^^
ห้างสรรพสินค้าครับ ^___^.
 

· Registered
Joined
·
10,988 Posts
Discussion Starter · #9 ·
การก่อสร้างห้างสรรพสินค้าปราจีน พาร์ค ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 กำลังเทพื้นลานจอดรถชั้นใต้ดินครับ 

· Registered
Joined
·
10,988 Posts
Discussion Starter · #11 ·
ศูนย์การค้าปราจีน พาร์ค วันนี้นิ่งสนิท ไม่มีการก่อสร้าง สงสัยหยุดยาว ^___^

 

· Registered
Joined
·
10,988 Posts
Discussion Starter · #12 ·
ย้ายแนวรั้วอีกรอบ สำหรับโครงการก่อสร้างศูนบ์การค้าปราจีน พาร์ค อ.ศรีมหาโพธิ

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้าง ตัวอาคารยังไม่ได้เริ่มสร้างแต่อย่างใดครับ คงมีแต่การเตรียมทำลานจอดรถชั้นใต้ดินเท่านั้นครับ.
 
  • Like
Reactions: napoleon

· Registered
Joined
·
10,988 Posts
Discussion Starter · #13 ·
ด้านหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าปราจีน พาร์ค ไม่รู้ว่ากำลังก่อสร้างอะไร? 
  • Like
Reactions: napoleon

· Registered
Joined
·
10,988 Posts
Discussion Starter · #14 ·
ปราจีน พาร์ค ผมงงว่าข้างหน้านี้เขาทำอะไร เพราะไม่เหมือนในแบบเลยครับ

 

· Registered
Joined
·
10,988 Posts
Discussion Starter · #15 ·
โครงการนี้หยุดการก่อสร้างเป็นรอบที่ 2 แล้วครับ.
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top