Skyscraper City Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
59 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)


In het kader beter goed gejat haha... maar hulde aan deze held. Heb nog nooit zo'n mooie drone clip van Rotterdam gezien dus wilde die jullie niet onthouden. Misschien dat ie al eens is gepost en gezien door de meesten, in dat geval excuses, maar ik kende hem niet en meer dan de moeite waard. Thanks Nicksozo! (Bij nader inzien had ik dit misschien beter in het "city shots" topic kunnen plaatsen, er is vast een mod die dit alsnog kan doen, excuus!)
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top