SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
7,269 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Prestiżowa nominacja dla warszawskiej pracowni


Nominację do nagrody „European Union Prize for Conteprorary Architecture – Mies van der Rohe Award 2005” otrzymała warszawska Autorska Pracownia Architekury Kuryłowicz & Associates. Jury doceniło projekt zespołu mieszkaniowego A4 na osiedlu Eko-Park.
Konkurs jest organizowany wspólnie przez Unię Europejską i fundację Mies van der Rohe z Barcelony. Obok APA Kuryłowicz & Associates do grona nominowanych należą również pracownie Eduardo Souto Moury czy sir Normana Fostera.
Architekci pracujący dla APA Kuryłowicz & Associates zaprojektowali m.in. biurowce Focus Filtrowa oraz siedziby firm PLL Lot i Avon.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top